NÁZORY ODBORNÍKŮ
ČESKÉ DĚTI A FACEBOOK 2015
(výzkum využívání sociální sítě Facebook českými dětmi)

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Výzkum České děti a Facebook se zaměřuje na základní charakteristiku chování českých dětí v prostředí sociální sítě Facebook. Tu v současnosti využívá více než 4 000 000 českých uživatelů. Cílem našeho výzkumu je zmapovat, k čemu české děti Facebook využívají, s jakými riziky se setkávají a zdali jsou v prostředí této největší sociální sítě světa v bezpečí.

Výzkum zrealizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s firmami Seznam.cz, Vodafone, Policií ČR a Sdružením Linka bezpečí.

VÝZKUMNÝ SOUBOR

Výzkumu se zúčastnilo 1248 respondentů vě věku 8-17 let (48 % chlapců, 52 % dívek) ze všech regionů ČR.
DÍVKY
52 %
CHLAPCI
48 %


VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ RESPONDENTŮ

Následující graf zachycuje věkové rozložení respondentů, přičemž červeně jsou označeni respondententi, kteří mají založený účet na sociální síti Facebook a účet rovněž používají. Modře jsou pak znázorněny děti bez účtu na FB.
0,81 %
0,40 %
3,96 %
16,90 %
15,52 %
17,70 %
17,70 %
17,38 %
4,28 %
5,34 %
‹9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Děti s účty na Facebooku
37,59 % celkového vzorku tvořily děti mladší 13 let. Z nich má na Facebooku účet více než polovina (59,3 %). Lze tedy říci, že velké množství českých dětí nerespektuje minimální věkovou hranici pro vstup na Facebook, tj. 13 let věku. U dětí starších 13 let má účet na Facebooku více než 90 % z nich (90,67 %).
ÚČTY NA FACEBOOKU

81 % ČESKÝCH DĚTÍ
má účet na sociální síti Facebook.
MÁ 1 ÚČET
82,45 %
MÁ 2-3 ÚČTY
15,58 %
MÁ 4-5 ÚČTŮ
0,79 %
MÁ VÍCE NEŽ 5 ÚČTŮ
1,18 %
MÁ FALEŠNÝ ÚČET
12 %
92 % RODIČŮ VÍ,
že má jejich dítě účet na sociální síti Facebook.


PROČ SI DĚTI ZAKLÁDAJÍ
NA FACEBOOKU ÚČTY?
1. Komunikace s ostatními uživateli
2. Udržování kontaktu s kamarády
3. Facebook mají kamarádi
4. Hraní her
5. Seznamování
6. Sdílení fotografií a videí
7. Je to móda
KOLIK ČASU TRÁVÍ DĚTI NA FACEBOOKU?

Děti tráví na Facebooku velké množství času, řada z nich je připojena 24 hodin denně (zejména prostřednictvím mobilních telefonů). Více jak 60 % z nich používá Facebook aktivně více než hodinu denně, téměř 33 % dokonce více než 3 hodiny denně.
VÍCE NEŽ 1 HODINU DENNĚ
60,58 %
VÍCE NEŽ 3 HODINY DENNĚ
32,95 %

CO DĚLAJÍ DĚTI NA FACEBOOKU?

Na Facebooku děti nejčastěji chatují, hrají hry, sdílejí informace, prohlížejí sdíleny obsah, sledují činnost svých přátel, sdílejí fotky a videa, komentují příspěvky ostatních.
FACEBOOKOVÁ PŘÁTELSTVÍ

Průměrný počet přátel, které mají české děti napojeny na svůj profil, je
194


36,6 % ČESKÝCH DĚTÍ NEZNÁ
VŠECHNY SVÉ FACEBOOKOVÉ PŘÁTELE.
Řada z dětí si mezi své přátele přidává uživatele Facebooku, které nezná z reálného světa. Tito "přátele" pak získávají přístup k soukromým informacím, které děti sdílejí na svých profilech (statuty, sdílené informace, fotografie, videa).

56,5 % ČESKÝCH DĚTÍ MÁ
MEZI PŘÁTELI SVÉ RODIČE.


ŽÁDOSTI FACEBOOKOVÝCH PŘÁTEL, ABY DÍTĚ...

POSLALO FOTOGRAFII SVÉHO OBLIČEJE
31 %
SE UKÁZALO NA WEBKAMEŘE
18 %
POSLALO FOTOGRAFII, NA KTERÉ JE NAHÉ
10,6 %
SE SVLÉKLO PŘED WEBKAMEROU
5,8 %
BEZPEČNOST PROFILU

86 % ČESKÝCH DĚTÍ
tvrdí, že si umí zabezpečit svůj facebookový účet a nastavit soukromí.
26,7 % ČESKÝCH DĚTÍ
používá pro vstup na Facebook stejné heslo, jako pro vstup do e-mailu.

Používání univerzálních hesel pro přístup k více službám, které pracují s citlivými údaji, je rizikové. Obdobně jako děti však k zabezpečení svých uživatelských profilů přistupují i dospělí.
KYBERŠIKANA NA FACEBOOKU

Řada z dětských uživatelů Facebook se v tomto prostředí setkává s různými formami kybernetických útoků a kyberšikanou (dlouhodobými, opakovanými útoky se vzrůstající intenzitou). Mezi nejčastější formy útoků na děti v prostředí Facebooku patří zejména sdílení ponižujících materiálů a verbální formy agrese (urážení, dehonestování, ponižování).

SDÍLENÍ PONIŽUJÍCÍ FOTOGRAFIE
30,10 %
VERBÁLNÍ ÚTOKY
21,27 %
SDÍLENÍ PONIŽUJÍCÍHO VIDEA
14,76 %
VYHROŽOVÁNÍ
5,80 %
VYDÍRÁNÍ
4,20 %

Každé druhé dítě (50,54 %) si na Facebooku nechalo zablokovat svého internetového známého, který jej obtěžoval.

SEXTING NA FACEBOOKU

Sexting neboli sdílení svých vlastních intimních materiálů v prostředí internetu provozuje v populaci přibližně 7-9 % dětí. Řada z nich šíří své intimní materiály také prostřednictvím sociálních sítí.
4,1 % ČESKÝCH DĚTÍ
MÁ NA SVÉM FACEBOOKOVÉM ÚČTU UMÍSTĚNY INTIMNÍ FOTOGRAFIE, NA KTERÝCH JSOU ZCELA ČI ČÁSTEČNĚ OBNAŽENY.
OSOBNÍ SCHŮZKY Z FACEBOOKOVÝMI PŘÁTELI

30 % ČESKÝCH DĚTÍ
které mají účet na Facebooku, bylo svými facebookovými přáteli požádáno o osobní schůzku v reálném světě..
21,45 % ČESKÝCH DĚTÍ
by na schůzku s facebookovým kamarádem šlo, kdyby o ni bylo požádáno..

KONTAKT

Vedoucí výzkumu České děti a Facebook 2015:
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Centrum PRVoK PdF UP v Olomouci
Žižkovo nám. 5, Olomouc
77140
E-mail: kamil.kopecky@upol.cz nebo info@e-bezpeci.cz
Telefon: +420 777 146 808


PARTNEŘI VÝZKUMU

Výzkum České děti a Facebook 2015 je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
www.e-bezpeci.cz www.prvok.upol.cz
Kontakt: info@e-bezpeci.cz (c) 2015Výzkum České děti a Facebook byl realizován bez finanční podpory z veřejných, evropských či firemních rozpočtů.