22.02.18

Přehledné výsledky projektu E-Bezpečí za rok 2017 naleznete zde.

Celý článek...

15.01.18

Interview o kyberšikaně a nástrahách internetu s naším lídrem Kamilem Kopeckým.

Celý článek...

08.01.18

Projekt E-Bezpečí se stal členem Digikoalice.

Celý článek...

26.10.17

Právě jsme vydali 2 nové letáčky, zaměřené na problematiku nebezpečných výzev v online prostředí a na tzv. fake news.

Celý článek...

20.10.17

Projekt E-Bezpečí vydává novou aplikaci pro tablety IPAD. K dispozici je zbrusu nové prostředí, seznamující s rizikovým chováním v prostředí internetu. Aplikace je k dispozici ZDARMA v AppStore.

Celý článek...


Víte o tom, že je říjen Evropským měsícem internetové bezpečnosti?
 
Podporujeme


Banner


Děti a závadný obsah na internetu
Hodnocení uživatelů: / 6
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 25 Červen 2015 19:12

mini_obsahDěti a dospělí uživatelé internetu se běžně setkávají s velkým množství tzv. závadného či nelegálního obsahu.  V dnešním článku se zaměříme na to, s jakým typem obsahu může být dítě na internetu konfrontováno.

 

A. Nelegální obsah na internetu

Nelegální obsah, který je na internetu dostupný, představuje zejména:
1. Dětská pornografie a nelegální sexuální praktiky (pornografie zachycující násilí či neúctu k člověku, sex se zvířetem, nabídka dětské prostituce apod.) - konkrétně rozpracováno v Hlava III - Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti Trestního zákoníku. Upozorňujeme, že dětská pornografie je druh pornografie zachycující osoby mladší 18 let věku (u osob mladších 15 let jsou vyšší trestní sazby, zpravidla až do 10 let odnětí svobody).

2. Obsah spojený s extremismem (obsah porušující mezinárodní i české normy spojené s ochranou lidských práv, obsah diskriminující konkrétní skupinu osob na základě rasové, náboženské či jiné odlišnosti, obsah zaměřený na nenávistnou propagandu apod. - v ČR posuzováno individuálně).

3. Nelegální obchodování, nelegální nabídka drog a zakázaných látek (nabídka omamných či psychotropních látek či přípravků, které tyto látky obsahují, nabídka prekursorů, jedů, nelegální prodej zbraní atd.).

4. Obsah, který porušuje autorská práva (zejména film, hudba, software). V České republice je legální stáhnout si filmové či hudební dílo pro "svou potřebu" (tzv. volné užití pro osobní potřebu), nicméně zákon stanovuje, že musí jít o dílo zveřejněné, nesmí být prolomena jeho ochrana, nesmí být pořízeno při jeho projekci v kině, nesmí být dále šířeno (tedy např. sdíleno, kopírováno, nesmí proběhnout veřejná projekce, nesmí být půjčováno apod.). Volné užití díla se nevztahuje na počítačový program (hry, aplikace apod.).

5. Další nelegální obsah (např. obsah, vzniklý v rámci komunikace mezi internetovým útočníkem a dítětem v rámci tzv. kybergroomingu, obsah vázaný na internetové podvody apod.).

zamek

B. Legální obsah a jeho nelegální zpřístupnění dítěti

Další kategorii tvoří obsah, který je v zásadě legální, ale není určen dítěti a jeho předkládání dítěti může být vnímáno jako trestné. Jedná se zejména o obsah pornografický.

Pornografie, která neobsahuje nelegální sexuální praktiky, je v zásadě obsahem legálním, nicméně její zpřístupňování dítěti je nelegální, tedy trestné. Trestné je nejenom nabízení či přenechání pornografie dítěti, ale také umisťování pornografie na místě, které je dětem přístupné. Osoba, která tedy dítěti pornografii zpřístupňuje, se může dopustit např. trestného činu Šíření pornografie, ale také např. Ohrožování výchovy dítěte. (O vlivech pornografie na dítě jsme psali v komentáři na našem portálu již dříve.)

C. Legální obsah (závadný)

Mezi legální ale závadný obsah řadíme vše, co může být na internetu zveřejněno, ale co může dítěti uškodit - negativně jej ovlivnit. V praxi může jít například o informace spojené s fenoménem sebepoškozování, poruchami příjmu potravy (anorexie, bulimie), dále násilný a intolerantní obsah, nebezpečné scény, informace spojené se sebevražedným chováním (a asistovanými sebevraždami), záznamy šikany a kyberšikany apod. Tento obsah může být dětem předkládán prostřednictvím různých uživatelských blogů, které dětem předkládají jednostranné často značně zkreslené informace (např. představují bulimii či anorexii jako životní styl) a nabádají je k následování či napodobování.

Doporučení pro rodiče

Základem řešení problémů spojených se závadným obsahem na internetu je zejména včasná prevence - dítě by mělo být seznámeno s riziky a problémovými tématy dříve, než na ně na internetu narazí. Je vhodné diskutovat s dětmi o jejich názorech a postojích, proč se takto lidé chovají a jaké může mít jejich chování následky. Čím dříve budete s dítětem o těchto tématech hovořit, tím více vám bude naslouchat. U menších dětí rovněž doporučujeme využívat rodičovské zámky a filtry, které pomohou nežádoucí obsah odstranit. Je však nutné předpokládat, že na závadný obsah dříve či později dítě na internetu narazí - blokace je tedy pouze dočasné řešení. Velmi důležité je, aby mělo dítě v rodině silné zázemí a oporu - a v situaci, kdy má např. problém, udělá chybu, nebo má jednoduše strach, má se na koho obrátit, má bezpečné útočiště, má pevný bod, ke kterému se může obracet.

Pro E-Bezpečí, Kamil Kopecký

 
E-Bezpečí štítky

 1. Kyberšikana
 2. Kybergrooming
 3. Prevence kriminality
 4. Sexting
 5. Facebook
 6. Kyberkriminalita
 7. Kazuistika
 8. Výzkum
 9. Poradenství
 10. Legislativa
 11. Rozhlasové pořady E-Bezpečí
 12. Sociální inženýrství
 13. Reference na E-Bezpečí
 14. Vzdělávací akce E-Bezpečí
 15. Praxe
 16. Hope Witsell
 17. Jessica Logan
 18. Trolling
 19. E-Synergie
 20. Second Life
 21. Krize výchovy
 22. Teorie
 23. Planking
 24. Acton Beale
 25. Digitální stopy
 26. TOR
 27. Ochrana osobních údajů
 28. Chatroulette
 29. Statement of Rights and Responsibilities
 30. Fotografie na Facebooku
 31. IP obsah
 32. Právo a Facebook
 33. Platební karty
 34. Hoax
 35. Paypal
 36. Stalking
 37. Kyberstalking
 38. Facebook timeline
 39. Moje historie
 40. Netolismus
 41. WoW
 42. botmaster
 43. spam
 44. NAT
 45. Právo
 46. vztahové násilí
 47. domácí násilí
 48. Prenatální profily
 49. Konference
 50. Buzz
 51. Virální videa
 52. Star Wars Kid
 53. Dětská prostituce
 54. Komerční sexuální zneužívání dětí
 55. On-line prostituce
 56. Disinhibiční efekt
 57. Hackerazzi
 58. Christopher Cheney
 59. Google hacking
 60. Identity theft
 61. Krádež identity
 62. Ransomware
 63. emo
 64. GIFYO
 65. Seznam se bezpečně!
 66. Sekundární viktimizace
 67. Amanda Todd
 68. Mentální anorexie
 69. Bulimie
 70. Blogy
 71. SMS spoofing
 72. Svobodný internet
 73. Online prostituce
 74. Manipulace
 75. Interview
 76. Břetislav Horyna
 77. bigorexie
 78. ASK.FM
 79. homosexualita
 80. Tyler Clementi
 81. Ravi Dharun
 82. Hanka a Tonča
 83. Webcam trolling
 84. EXIF
 85. YouTube
 86. Seznam.cz
 87. Google
 88. IAD
 89. Flow
 90. Vydírání
 91. SCAM419
 92. Senioři
 93. Podvody
 94. Pornografie
 95. PRIZNEJ.CZ
 96. ASMR
 97. swag
 98. Rebecca Ann Sedwick
 99. Webrangers
 100. iPhone
 101. Roztahovačky
 102. Phishing
 103. Safer Internet Day
 104. Digitální rodičovství
 105. Planking
 106. nomofobie
 107. fantomové vibrace
 108. Kampaně
 109. Kyberbaiting
 110. Prank
 111. Darknet
 112. romance scam
 113. FoMO
 114. Modra velryba
 115. DaddyOFive
 116. kyberflashing
 117. Fake news
 118. Omegle
Generální partner projektu
Další partneři


GaranceTOPlist
Chcete podpořit naše aktivity? Děkujeme! Vážíme si toho!
Partneři, spolupracující instituce:

Licenční újednání, autorská práva:

Portál E-Bezpečí je provozován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Všechna práva vyhrazena. (c) Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci 2008 - 2017.

Kyberšikana: ISSN 2336-1360. Vydavatel: Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci.

E-Bezpečí je ochrannou známkou chráněnou Úřadem průmyslového vlastnictví.
Webdesign: Axe design studio Olomouc | Technická podpora: Jiří Veverka | Sledováno systémem Google Analytics

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.