Pravda a lež v online světě:
Úvod do problematiky
(prezenční přednáška + online stream)
Co jsou dezinformace, hoaxy a fake news? A je vlastně potřeba znát tato slova?
Je v pořádku mít vlastní názor? A kde jsou hranice svobody projevu?
Jakou úlohu hrají při práci s informacemi emoce?
Jak fungovaly dezinformace v minulosti a současnosti?
Co jsou to kognitivní zkreslení?
Základy fact-checkingu a debunkingu.
Ukázky fact-checkingu fotografií.
Jak s tématy pravdy a lži pracovat na základní škole (náměty do výuky).

Přednášející
doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
Mgr. Dominik Voráč
Univerzita Palackého v Olomouci

Termíny akcí:
26. 10. 2022
(od 15:00)
16. 11. 2022
(od 15:00)
30. 11. 2022
(od 15:00)
13. 1. 2023
(od 9:00)
3. 3. 2023
(od 8:00)
Délka akce: 2 hodiny (2 x 60 minut)
Všechny akce jsou pro cílovou skupinu zdarma!

Místo konání:
Auditorium PdF UP (velká aula)
Pedagogická fakulta UPOL
Žižkovo náměstí 5, Olomouc, 77900


Ukázky ze streamu: