VÝSLEDKY VÝZKUMU
ČESKÉ DĚTI A FACEBOOK 2015
(výzkum využívání sociální sítě Facebook českými dětmi)

NÁZORY ODBORNÍKŮKAMIL KOPECKÝ
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, E-BEZPEČÍ

Sociální síť Facebook představuje velmi dobrý nástroj umožňující snadnou komunikaci mezi uživateli a velmi rychlé sdílení obsahu. Pro děti však Facebook nemusí být vždy bezpečným prostředím - děti mohou být vystaveny řadě kybernetických útoků (jednorázovým útokům, ale také kyberšikaně, kybergroomingu apod.), se kterými se nemusí umět vyrovnat. Velké množství dětí rovněž v prostředí sociálních sítí sdílí své vlastní intimní materiály, které lze snadno žít a které se mohou snadno stát nástroji vyhrožování a vydírání, se kterým si děti neumí poradit.
Proto je nutné věnovat čas a energii zejména prevenci, která není cílena pouze na děti, ale zejména jejich rodiče a také učitele. Snažíme se o to například prostřednictvím projektu E-Bezpečí.
VERONIKA KREJČÍ
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, E-BEZPEČÍ

Prostředí Facebooku přináší, stejně jako jakékoli jiná prostředí virtuální či reálná, jak pozitiva, tak určitá rizika. Je třeba vnímat obě tyto stránky, protože pak se budeme v daném prostředí pohybovat nejen účelně, ale také bezpečně.
Jedním z cílů projektu E-Bezpečí je právě snaha učit uživatele strategie bezpečnějšího pohybu na internetu. Tuto prevenci směřuje zejména na děti, neboť ty mohou být vystaveny nejvíce rizikům. Do této prevence ale dále zapojuje také rodiče, učitele a další odborníky či širokou veřejnost. Kromě vzdělávacích aktivit se projekt E-Bezpečí věnuje také poradenství, především pomoci obětem trestných činů páchaných v prostředí internetu, či pomoci policii při vyšetřování závažných kauz.
PAVEL KOŠEK
VODAFONE CZECH REPUBLIC

Klíčové je být dobrým digitálním rodičem. Na našich stránkách a prostřednictvím časopisu ČiliChili ve spolupráci s E-Bezpečím dlouhodobě vedeme kampaň, která představuje koncept, zásady a nástroje Digitálního rodičovství. Děti sice ovládají digitální technologie lépe než jejich rodiče, ale i v digitálním světě jsou to stále stejně zranitelné a nezkušené bytosti. Více na webu Digitální rodičovství.
MARTIN KOŽÍŠEK
SEZNAM.CZ, SEZNAM SE BEZPEČNĚ

Na sociální sítě společnosti Seznam.cz (Lidé.cz, Spolužáci.cz), dohlíží několik desítek administrátorů, kteří vyhodnocují závadný obsah. Jde zejména o erotiku, dětskou prostituci, nabídky s finančním podtextem dětem nebo falešné účty.
Výhodou používání českých služeb je i technická podpora, která je vedena v rodném jazyce a uživatelé tak mají větší šanci se rychleji domoci svých práv. Škodlivý obsah je zpravidla odstraněn do jednoho dne od nahlášení. Preventivně pak naše uživatele vzděláváme prostřednictvím různých projektů, např. Seznam se bezpečně!
PETR PORUBSKÝ
LINKA BEZPEČÍ

Na Linku bezpečí se ročně obrací stovky dětí, které se ocitly v nesnázích kvůli internetu nebo sociálním sítím. Nabourání do účtu, sdílení osobních údajů a intimních fotografií, obtěžování, vyhrožování, lákání na schůzku – to je jenom malý výčet toho, co může i vaše dítě na internetu potkat. Kombinace nízkého povědomí o rizicích a nadměrného trávení času na internetu je přímo líhní problémů. Čím dřív se ale dítě s daným průšvihem svěří, tím lépe se dají vzniklé potíže řešit. I proto je Linka bezpečí a její číslo 116111 anonymní, funguje nonstop a zcela zdarma. Více na webu Linky bezpečí.
MICHAL ZACHAR
GOOGLE

Výsledky výzkumu naznačují, že pokud jde o zvyšování informovanosti dětí, jak se chovat na sociálních sítích, je stále na čem pracovat. Naší snahou je vylepšit statistiky o bezpečném chování českých dětí na internetu v nadcházejících letech, proto již třetím rokem spolupracujeme s projektem E-bezpečí na programu Web Rangers. Tímto programem společně pomáháme dětem šířit zásady internetové bezpečnosti mezi jejich vrstevníky.
KAREL KUCHAŘÍK
POLICEJNÍ PREZIDIUM, POLICIE ČR

Již dlouhodobě je patrné v práci policie, že stále s rostoucím významem a četností sociálních sítí v naší společnosti má toto odraz i v přesunu kriminality do sociálních služeb v kybernetickém prostředí. V této oblasti pak nejčetněji policie řeší případy na sociální síti Facebook, kde nejvíce zranitelnými a nejméně schopnými obrany jsou malé děti, které i přes pravidly daná omezení služby tyto velmi aktivně využívají a stávající se tak potencionálními obětmi. Často tomu napomáhají i svojí přirozenou otevřeností a sdílením i těch nejdiskrétnějších informací z jejich soukromí.

Policie v této oblasti realizuje řadu zajímavých projektů, jako např. Prevencí k bezpečí.


PARTNEŘI VÝZKUMU

Výzkum České děti a Facebook 2015 je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
www.e-bezpeci.cz www.prvok.upol.cz
Kontakt: info@e-bezpeci.cz (c) 2015