22.02.18

Přehledné výsledky projektu E-Bezpečí za rok 2017 naleznete zde.

Celý článek...

15.01.18

Interview o kyberšikaně a nástrahách internetu s naším lídrem Kamilem Kopeckým.

Celý článek...

08.01.18

Projekt E-Bezpečí se stal členem Digikoalice.

Celý článek...

26.10.17

Právě jsme vydali 2 nové letáčky, zaměřené na problematiku nebezpečných výzev v online prostředí a na tzv. fake news.

Celý článek...

20.10.17

Projekt E-Bezpečí vydává novou aplikaci pro tablety IPAD. K dispozici je zbrusu nové prostředí, seznamující s rizikovým chováním v prostředí internetu. Aplikace je k dispozici ZDARMA v AppStore.

Celý článek...


Víte o tom, že je říjen Evropským měsícem internetové bezpečnosti?
 
Podporujeme


Banner


Proč vlastně E-Bezpečí?
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Středa, 29 Říjen 2008 23:34

proceb.jpgMilióny dětí i dospělých na celém světě využívají internet a mobilní telefony, vyhledávají data, vytvářejí online komunity, obchodují, baví se, hrají hry, stahují filmy a hudbu. Jednoduše každodenně vstupují do světa neomezených možností a způsobů seberealizace. Díky ohromnému množství uživatelů se také stále více dostávají do kontaktu s různými osobnostmi, lidmi s různými názory, různými problémy, různými emocemi apod.

Tento kontakt dětem umožňuje technika - zejména instant messengery (ICQ, Jabber, Trillian), chat (např. xchat.centrum.cz) a mobilní technologie (především SMS). Díky vysoké anonymitě uživatelů internetu neprobíhá komunikace stejně jako v reálném světě - uživatelé virtuální komunikace si mohou svou komunikaci promyslet, mohou v komunikaci urážet, napadat, vydírat (např. zveřejněním nějaké intimní informace), vyhrožovat (ublížením na zdraví, smrtí), manipulovat, nutit uživatele různými způsoby k osobnímu kontaktu - a to vše bez toho, aby byla odhalena jejich identita. Tyto způsoby komunikace s sebou nesou řadu problémů, které hraničí s nezákonným chováním, v ojedinělých případech mohou končit i těžkým psychickým i fyzickým poškozením, či přímo smrtí. 

V rámci zemí EU i celosvětově (např. USA, Kanada apod.) znají velmi dobře tyto problémy a řeší je preventivními opatřeními či přímo zákonnou úpravou. Např. mají k dispozici zákony proti kyberšikaně (cyberbullyingu), pronásledování (stalkingu či cyberstalkingu), manipulaci vedoucí k sexuálnímu obtěžování (cyber groomingu) apod. Zákonné úpravy jsou vždy doprovázeny systémem sankcí - od pokuty k trestům odnětí svobody. V České republice tento systém dosud není propracován a vzniká doslova „za pochodu“.

mobileboy.jpg


Typickým případem nepropracovaného systému u nás je např. problém nahrávání učitelů mobilními telefony při výuce (projev mobbingu či kyberšikany učitele) a zveřejňování těchto nahrávek prostřednictvím komunitních videoserverů (YouTube). Pro srovnání ve Velké Británii je tento problém poměrně jednoduše řešen díky systému, který umožňuje zabavit dítěti mobilní telefon a ještě na něj uvalit sankce (více např. na http://www.teachernet.gov.uk/).

Dalším typickým případem nebezpečného patologického jevu je notoricky známý stalking (cyberstalking), čili patologické pronásledování. Ten se projevuje tak, že např. po rozchodu partnerů jeden z nich druhého pronásleduje, zaplavuje ho SMS zprávami, telefonáty, dopisy, vydírá ho, uráží ho, vyhrožuje zraněním či přímo smrtí. Bohužel právní úprava je v ČR nastavena tak, že Policie ČR má možnost zasáhnout až tehdy, kdy dojde ke fyzickému násilí (což je často pozdě). Představu o stalkingu si můžete udělat např. z reportáže TV Nova (Na vlastní oči, 22.10.2008, online zde).

Velmi vážným fenoménem je cybergrooming, čili manipulace dětí realizovaná zejména prostřednictvím chatu, která může vést až k osobnímu setkání a zneužití dítěte. Případy groomingu jsou známé z celé Evropy, objevují se i v České republice. Informace o groomingu najdete jak v archivu našeho portálu, tak i např. v pořadu České televize (168 hodin, 31. 8. 2008).

Těchto více či méně závažných jevů existuje celá řada, proto byl vytvořen projekt E-Bezpečí, jehož úkolem je INFORMOVAT učitele, rodiče a děti o těchto fenoménech, ZKOUMAT danou problematiku (přímo na školách či pomocí online průzkumů), POMOCI vytvořit pravidla, omezující výskyt těchto jevů v české společnosti, podpořit PREVENCI před těmito jevy a jednoduše díky včasné informovanosti SNÍŽIT riziko spojené s těmito jevy.

Naším úkolem není ZAKAZOVAT či HLÍDAT činnost dětí při práci s internetem či mobilem, ale podpořit zdravou a zodpovědnou práci s těmito nástroji a komunikačními platformami.

Tým projektu spolupracuje s univerzitními pracovišti, psychology, sociology, učiteli z praxe, ale také firmami, které provozují mobilní telefonní sítě (Vodafone) a zabývají se osvětou v oblasti bezpečnosti využívání mobilů. Spolupracuje také se zahraničními výzkumnými centry, které se problematikou systematicky zabývají (CRU).

Problematika spojená s bezpečností dětí ve vztahu k internetu a mobilním technologiím se v České republice podceňuje.

Důvodů může být více:

1. Případy zneužívání dětí těmito způsoby nejsou u nás dosud tak časté, jako je tomu v zahraničí (např. Polsko, Velká Británie, USA, Kanada), nebo nejsou medializované.

2. Dalším důvodem je, že lidé problémy často zjednodušují, protože nedokáží odhadnout jejich dopad (vražda, sebevražda, psychické problémy apod.).

3. Nízká informovanost a nedostatek zkušeností s danou problematikou vede k tomu, že oběti v kritických situacích nevědí, jak reagovat, kam se obrátit o pomoc a často zůstávají s problémem osamoceni.

4. Lidé, kteří informační a komunikační technologie používají málo či vůbec, o jevech často nevědí a nedokáží si představit jejich společenskou nebezpečnost.

Jevy, kterými se projekt E-Bezpečí zabývá, nejsou nikterak nové, změnilo se pouze prostředí a nástroje, které lze pro realizaci dané nebezpečné praktiky (jevu) využít. Díky tomu, že jsou technologie dostupné velkému množství lidí, je také větší riziko, že dojde ke kontaktu dítěte s patologickým fenoménem. Navíc je podstatně těžší identifikovat osobu agresora a manipulátora a zabránit mu v jeho činnosti. Proto se projekt E-Bezpečí snaží najít cesty, jak tato rizika minimalizovat.

Naše základní cíle:

1. Informovaný žák schopný kriticky posoudit riziko spojené s internetovou komunikací, který se nebojí vyhledat pomoc rodičů, učitele či specializovaných institucí (Linka bezpečí, Policie ČR).

2. Učitel s novými znalostmi a dovednostmi z oblasti počítačové bezpečnosti, které přenáší do své vlastní školní praxe a na své žáky.

3. Zodpovědný rodič, komunikující se svým dítětem, autorita i partner, který je dítěti průvodcem a oporou.

 

Za projekt E-Bezpečí 

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

 
E-Bezpečí štítky

 1. Kyberšikana
 2. Kybergrooming
 3. Prevence kriminality
 4. Sexting
 5. Facebook
 6. Kyberkriminalita
 7. Kazuistika
 8. Výzkum
 9. Poradenství
 10. Legislativa
 11. Rozhlasové pořady E-Bezpečí
 12. Sociální inženýrství
 13. Reference na E-Bezpečí
 14. Vzdělávací akce E-Bezpečí
 15. Praxe
 16. Hope Witsell
 17. Jessica Logan
 18. Trolling
 19. E-Synergie
 20. Second Life
 21. Krize výchovy
 22. Teorie
 23. Planking
 24. Acton Beale
 25. Digitální stopy
 26. TOR
 27. Ochrana osobních údajů
 28. Chatroulette
 29. Statement of Rights and Responsibilities
 30. Fotografie na Facebooku
 31. IP obsah
 32. Právo a Facebook
 33. Platební karty
 34. Hoax
 35. Paypal
 36. Stalking
 37. Kyberstalking
 38. Facebook timeline
 39. Moje historie
 40. Netolismus
 41. WoW
 42. botmaster
 43. spam
 44. NAT
 45. Právo
 46. vztahové násilí
 47. domácí násilí
 48. Prenatální profily
 49. Konference
 50. Buzz
 51. Virální videa
 52. Star Wars Kid
 53. Dětská prostituce
 54. Komerční sexuální zneužívání dětí
 55. On-line prostituce
 56. Disinhibiční efekt
 57. Hackerazzi
 58. Christopher Cheney
 59. Google hacking
 60. Identity theft
 61. Krádež identity
 62. Ransomware
 63. emo
 64. GIFYO
 65. Seznam se bezpečně!
 66. Sekundární viktimizace
 67. Amanda Todd
 68. Mentální anorexie
 69. Bulimie
 70. Blogy
 71. SMS spoofing
 72. Svobodný internet
 73. Online prostituce
 74. Manipulace
 75. Interview
 76. Břetislav Horyna
 77. bigorexie
 78. ASK.FM
 79. homosexualita
 80. Tyler Clementi
 81. Ravi Dharun
 82. Hanka a Tonča
 83. Webcam trolling
 84. EXIF
 85. YouTube
 86. Seznam.cz
 87. Google
 88. IAD
 89. Flow
 90. Vydírání
 91. SCAM419
 92. Senioři
 93. Podvody
 94. Pornografie
 95. PRIZNEJ.CZ
 96. ASMR
 97. swag
 98. Rebecca Ann Sedwick
 99. Webrangers
 100. iPhone
 101. Roztahovačky
 102. Phishing
 103. Safer Internet Day
 104. Digitální rodičovství
 105. Planking
 106. nomofobie
 107. fantomové vibrace
 108. Kampaně
 109. Kyberbaiting
 110. Prank
 111. Darknet
 112. romance scam
 113. FoMO
 114. Modra velryba
 115. DaddyOFive
 116. kyberflashing
 117. Fake news
 118. Omegle
Generální partner projektu
Další partneři


GaranceTOPlist
Chcete podpořit naše aktivity? Děkujeme! Vážíme si toho!
Partneři, spolupracující instituce:

Licenční újednání, autorská práva:

Portál E-Bezpečí je provozován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Všechna práva vyhrazena. (c) Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci 2008 - 2017.

Kyberšikana: ISSN 2336-1360. Vydavatel: Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci.

E-Bezpečí je ochrannou známkou chráněnou Úřadem průmyslového vlastnictví.
Webdesign: Axe design studio Olomouc | Technická podpora: Jiří Veverka | Sledováno systémem Google Analytics

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.