fbpx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (5 Votes)

knizka_2015Publikace Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu je moderní studií rizikových fenoménů spojených s interpersonálními útoky v kyberprostoru. V úvodních částech publikace shrnuje základní poznatky o vybraných rizikových jevech – kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu a rizikovém chování v prostředí sociálních sítí. V dalších částech se již věnuje výsledkům vybraných výzkumných studií, které se na jednotlivé fenomény orientují. Publikace Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu shrnuje výsledky tří výzkumů, realizovaných Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v průběhu let 2014 a 2015.

Konkrétně jde o výzkumy Nebezpečí internetové komunikace 5 a Rizikové chování slovenských dětí v prostředí internetu, které se orientují na prevalenci rizikového chování spojeného s rizikovými formami komunikace v dětské populaci, a o studii Analýza komunikace českých dětí a online predátorů, která zkoumala, jaké komunikační strategie volí internetoví predátoři v rámci online útoků.

Další část se orientuje na netolismus a jeho různé druhy, zabývá se rovněž riziky spojenými s dětskou prostitucí a orientuje se také na další související fenomény. Závěrečná část publikace je věnovaná zejména primární prevenci rizikového chování v prostředí internetu, popisuje základní preventivní strategie, zaměřuje se také na zkušenosti z realizace primární prevence v prostředí základních a středních škol.

Publikaci si můžete stáhnout zde (PDF).
Začíst se můžete níže :)