fbpx

kriminalita.jpg

Při šetření trestné činnosti spojené s internetovou kriminalitou se policisté setkávají také s případy, které zapadají do jednotlivých pojmů, probíraných v projektu E-Bezpečí. Paragrafy trestných činů jsou již podle nového Trestního zákona č. 306/2009Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010. 

Nyní k jednotlivým pojmům, které trestní zákon nezná, ale jsou pod nimi zahrnuty různé trestné činy, kterých se pachatelé dopouští. Některé trestné činy se mohou opakovat ve všech pojmech.

Kyberšikana“  - je šikanování osoby za použití internetu. Pro trestný zákon neznámý pojem, ale pachatel se tímto jednáním může dopouštět například následujících trestných činů uvedených v tabulce. Za tyto trestné činy může být potrestán odnětím svobody až 4 roky.

 

Trestný čin

Paragraf

Výška trestu

Ublížení na zdraví

§ 146

6 měs. až 3 roky

Omezování osobní svobody

§ 171

až 2 roky

Vydírání

§ 175

6 měs. až 4 roky

Pomluva

§ 184

až 1 rok

Krádež

§ 205

až 2 roky

Podvod

§ 209

až 2 roky

Poškozování cizí věci

§ 228

až 1 rok

Násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci

§ 352

až 1 rok

Nebezpečné vyhrožování

§ 353

až 1 rok

Nebezpečné pronásledování

§ 354

až 1 rok

 
Jednání může být posouzeno jako přestupek, a to přestupek proti občanskému soužití. Za takovéto chování může být pachatel potrestán pokutou do výše 5 tisíc korun.

 

Další pojem je „Kybergrooming“ – opět trestní zákon nezná tento trestný čin, ale pod toto jednání mohou být zahrnuty trestné činy uvedené v následující tabulce. Za spáchání těchto trestných činů mohou pachateli hrozit v prvním odstavci až čtyři roky vězení.
 

Trestný čin

Paragraf

Výška trestu

Obchodování s lidmi

§ 168

až 1 rok

Omezování osobní svobody

§ 171

až 2 roky

Vydírání

§ 175

6 měs. až 4 roky

Pohlavní zneužívání

§ 187

1 až 8 let

Ohrožování výchovy dítěte

§ 201

až 2 roky

Podvod

§ 209

až 2 roky

Nebezpečné vyhrožování

§ 353

až 1 rok

Nebezpečné pronásledování

§ 354

až 1 rok

 

 „Sexting“ - pachatel  se může dopouštět ásledujících trestných činů uvedených v tabulce. Jedná se závažný skutek, který může zanechat vážné následky na oběti.

Trestný čin

Paragraf

Výška trestu

Omezování osobní svobody

§ 171

až 2 roky

Znásilnění

§ 185

6 měs. až 5 let

Pohlavní zneužití

§ 187

1 až 8 let

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

§ 192

až 2 roky

Zneužití dítěte k výrobě pornografie

§ 193

1 až 5 let

Ohrožování výchovy dítěte

§ 201

až 2 roky

Nebezpečné pronásledování

§ 354

až 1 rok

 

Zneužití osobních údajů

Osobní údaje jsou velmi choulostivá věc. Zveřejňováním na internetu a nejen zde se vystavujeme riziku zneužití. Osoba, která zneužije naše osobní údaje, se může dopustit trestných činů uvedených v tabulce.

Trestný čin

Paragraf

Výška trestu

Vydírání

§ 175

6 měs. až 4 roky

Útisk

§ 177

až 1 rok

Neoprávněné nakládání s osobními údaji

§ 180

až 3 roky

Poškození cizích práv

§ 181

až 2 roky

Porušování tajemství dopravovaných zpráv

§ 182

až 2 roky

Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí

§ 183

až 1 rok

Pomluva

§ 184

až 1 rok

Podvod

§ 209

až 2 roky

Lichva

§ 218

až 2 roky

Zneužívání vlastnictví

§ 229

až 2 roky

Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

§ 270

až 2 roky

Nebezpečné pronásledování

§ 354

až 1 rok

O výši trestu ve všech případech rozhoduje soud.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.