fbpx

mini_cyberbullyingaffectsPro mnohé se to může zdát jako poměrně neškodná záležitost, ale pro ty, kterých se to týká, je online šikana podle nové studie stejně tak škodlivá jako šikana fyzická. Výzkumný tým vedený profesorem z Michigan State University zjistil, že děti, které čelí různým typům kyberšikany nebo byly šikanovány prostřednictvím mobilu, jsou stejně náchylní k záškoláctví nebo přemýšlí o sebevraždě stejně tak, jako děti, které byly šikanovány osobně.

 

Rodiče, zákonodárci a školní úředníci by měli brát v úvahu všechny formy šikany - v reálném světě (fyzická šikana) a ve virtuálním světě (kyberšikana) - při formování politiky a postupů v boji se šikanou, jak navrhují autoři studie ve zprávě zveřejněné on-line 7. února v International Justice Review. „Neměli bychom ignorovat jednu formu šikany kvůli druhé,“ říká Thomas Holt, profesor trestního práva. „Výsledky naznačují, že bychom měli najít způsoby, jak rozvinout školní politiky v boji se šikanou ve školním prostředí a pak zjistit, jak to převést do prostředí domácností, protože tato nebezpečí školní prostředí přesahují.“

Výzkumný tým analyzoval data u více než 3 000 dětí od 3 do 11 ročníku v Singapuru. Studie odhalila, že 22 % studentů, kteří byli fyzicky šikanováni, chodilo za školu, nebo o tom alespoň přemýšlelo. 27 % dotazovaných studentů, kteří byli oběťmi kyberšikany, a to buď prostřednictvím e-mailu, online blogu nebo chatu, udělalo totéž. Studie také zjistila, že 28 % těch, kteří byli šikanováni prostřednictvím textových zpráv, také chodilo za školu, nebo o tom uvažovalo. Dále se ukázalo, že 22 % studentů, kteří byli fyzicky šikanováni, přemýšlelo o sebevraždě, ve srovnání s 28 % těch, kteří čelili kyberšikaně. Výzkumníci poukázali, že 26 % z těch, kteří byli šikanováni prostřednictvím mobilu, také přemýšlelo o sebevraždě. Kromě toho vyšetřovatelé poznamenali, že dívky a mladší studenti přemýšleli o sebevraždě častěji. Toto zjištění potvrzují předchozí studie provedené ve Spojených státech a Kanadě.

Výzkumníci rodičům doporučují, aby si dávali pozor na varovné příznaky, které signalizují, že jejich dítě může být obětí šikany. Příznaky můžou být např. změna nálady, smutek, špatné školní výsledky, sociální odloučení, nechutenství atd. Pokud jde o kyberšikanu, profesor Holt říká: „Pečlivé kontroly online aktivit mládeže, včetně použití filtračního softwaru, můžou pomoci snížit pravděpodobnost, že dítě je šikanováno prostřednictvím webu.“ Autoři studie také doporučují rodičům sledovat mobil svých dětí, protože děti se často obávají o tomto typu šikany mluvit.

Holt ještě dodává: „Rodiče musí pečlivě vzdělávat své děti v oblasti nebezpečí šikany prostřednictvím mobilních telefonů a zajistit, aby děti mohli mluvit s jedním nebo oběma rodiči o svých negativních zkušenostech.“

Pro E-Bezpečí přeložil Lukáš Hejsek

 
Původní zdroj: http://consumer.healthday.com/Article.asp?AID=673388 

Více informací: Americká psychologická asociace - Mary Elizabeth Dallas, Michigan State University, tisková zpráva, 11. 2. 2013