fbpx

mini_asmrZažíváte libé pocity při vískání ve vlasech nebo lechtání po ruce? Bylo vám někdy příjemné pozorovat blízkého člověka, jak si tiše, jemně a s neuvěřitelnou lehkostí prohlíží například vaši knihu a pak ji opatrně ukládá zpět na své místo? Uklidňuje vás šepot či stereotypní zvuky vydávané poťukáváním dlouhých nehtů? Seznamte s novým fenoménem Internetu – ASMR.

ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response = Autonomní senzorická meridiánová reakce) se poprvé objevila v roce 2010 a vznikla jako jakýsi vedlejší „produkt“ některých audiovizuálních nahrávek, u nichž se zjistilo, že mohou navodit stav uvolnění a blaženosti.

Představuje reakci organismu, při níž dochází k mrazení nebo mravenčení v oblasti hlavy, horní části těla a podél míchy, a na základě toho je připodobňována k orgasmu, přičemž se v tomto případě hovoří o tzv. hlavovém nebo též mozkovém orgasmu.

Spouštěčů ASMR je mnoho, internet tak zaplavují specifická „ASMR videa“, která jsou velmi rozmanitá – důvod je prostý, to, co je zážitkem pro jednoho, nemusí být totiž příjemné druhému…

Vzhledem k tomu, že jejich distribuce probíhá zejména prostřednictvím kanálu YouTube.com, uvádíme níže pár příkladů ke zhlédnutí, aby si čtenář mohl vyzkoušet, jak na něj prezentované zvukové a vizuální vjemy působí.

ODKAZY:

...Made just for you... ASMR 3D sound

(http://www.youtube.com/watch?v=X14JyJFzAis)

~Приключения Алисы в стране чудес~ АСМР/Шепот/Тихая речь

(http://www.youtube.com/watch?v=fHBbNd9rsOM&feature=c4-overview&list=UU6gLlIAnzg7eJ8VuXDCZ_vg)

ASMR role play "Visit to the beautician" (in german)

(http://www.youtube.com/watch?v=3Pwe_6W8GC0)

Space Travel Agent - Sci-Fi ASMR, Ep. 1: Departure - Role Play

(https://www.youtube.com/watch?v=oapgiZc5i-g&list=TLpax2wi11xd8)

✶☾✶the YOUniverse✶☾✶ Binaural ASMR

(http://www.youtube.com/watch?v=q5LhJfxlOA8&feature=c4-overview&list=UU6gLlIAnzg7eJ8VuXDCZ_vg)

Zen Garden Whisper ~ ASMR ~ Mrheadtingles

(http://www.youtube.com/watch?v=OoySE0vX1wY)

Sleep Hypnosis Hand Relaxation

(https://www.youtube.com/watch?v=vtMFU-rcP20)

asmr

(Zdroj: DCFaithInAction.com)

Při jejich poslechu je často důležité používat sluchátka, neboť je v nich obsažen 3D zvukový efekt! Dále je vhodné spouštět videa potichu, aby došlo k navození té správné atmosféry a pocitů.

Z přehledu ukázek vyplývá, že je v nich častým aktérem šeptající žena, která si pohrává s různými materiály (kniha, desky, hřeben, peří, písek, látky, štěteček atd.) vydávajícími různé zvuky, nebo hraje určitou roli, například kadeřnice, kosmetičky, zaměstnankyně vesmírné cestovní kanceláře či třeba vypravěčky pohádek. Cíl je zřejmý – navodit u příjemce pocity klidu a pohody. Některá videa jsou tak sugestivní, že můžete nabýt dojmu přímé interakce s „herečkou“ (např. ASMR Spa Facial role play: https://www.youtube.com/watch?v=QaFU1alN-xY).

ASMR video může mít nejen relaxační a uspávací účinek (komentáře pod videi je doporučují proti nespavosti), ale dle níže uvedených zdrojů i terapeutický efekt, protože v nás evokuje mateřskou náruč, lásku, něhu a s tím související pocity bezpečí, čímž snižuje napětí a úzkost.

Není přitom podstatné, v jakém jazyce divák video sleduje, nad obsahovou složkou totiž dominuje melodičnost užité řeči a přívětivost vydávaných zvuků. Setkáváme se proto hlavně s angličtinou (v USA je ASMR asi nejpopulárnější), ale i ruštinou, francouzštinou, španělštinou, němčinou a korejštinou.

V českém jazyce jsme narazili jen na upoutávku na koupi relaxačního CD s uplatněním techniky terapeutického binaurálního šepotu nebo tlumeného hlasu (= ASMR) a na dvě videa Češky, která v nich však vůbec nemluví (ASMR – Wooden pencils and random sounds: http://www.youtube.com/watch?v=QN0Ym5M65N0; ASMR - magazine gifts & nail-polish sounds: http://www.youtube.com/watch?v=-WnhB5Kp9sQ).

Stran stopáže jsou nahrávky dlouhé i několik desítek minut. Pro zajímavost uvádíme stránku, která se zabývá statistikou odběratelů ASMR videí (http://stattit.com/r/asmr/), a odkaz na aplikaci ASMR pro iPhone (http://www.topapps.cz/katalog/iphone-ipad/zabava/asmr/561888623.html; https://itunes.apple.com/us/app/asmr-sounds-free/id605653308?mt=8).

Na závěr je ovšem zapotřebí dodat, že dosud neexistuje žádný výzkum, který by se otázkou ASMR videí seriózně zabýval a v příspěvku uvedené účinky dokladoval. Zkušenosti odběratelů z celého světa však nejspíše mluví za vše. Navíc z jejich komentářů vyplývá, že i pro ASMR videa platí ono známé přísloví o dvou stranách mince… jsou prý totiž „silně návyková“. Což je dle názoru Vojtěcha Franče (ASMR - Videa akusticky navozující „mozkový orgasmus“?) dáno tím, že mohou zaplňovat „jakýsi deficit, vztahovou či emoční prázdnotu („hole“) a mohou sloužit jako lakmusové papírky toho, co lidé v naší současné společnosti obecně nejvíce postrádají a na jaké úrovni se cítí nejvíce frustrovaní. …

Otázka do budoucnosti lidského rodu tedy zní: kolik takových virtuálních šidítek našich skutečných potřeb se ještě naučíme vytvářet?“.

za tým E-Bezpečí

Mgr. Pavla Dobešová, Ph.D.
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

Zdroje

ASMR artists: Videos not for sex, but for relaxation (http://www.news10.net/news/article/244063/124/ASMR-artists-Videos-not-for-sex-but-for-relaxation)

Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) (http://knowyourmeme.com/memes/autonomous-sensory-meridian-response-asmr)

ASMR - Videa akusticky navozující "mozkový orgasmus"? (http://ografologii.blogspot.cz/2013/05/novy-fenomen-asmr.html)

ASMR, the Good Feeling No One Can Explain (http://www.vice.com/read/asmr-the-good-feeling-no-one-can-explain)

ASMR: The sound that massages your brain (http://www.news10.net/news/article/243321/2/ASMR-The-sound-that-massages-your-brain)

Motýli v břiše (http://skolska28.cz/page.php?event=673)

Při dráždění hlavy může dojít k navození stavu podobného orgasmu (http://www.dama.cz/zdravi/pri-drazdeni-hlavy-muze-dojit-k-navozeni-stavu-podobneho-orgasmu-22457)

Wikipedia: Autonomous sensory meridian response (http://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_sensory_meridian_response)