fbpx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

mini_fb1„Facebook byl, je a bude zdarma.“ – hlásá úvodní stránka nejznámější sociální sítě současnosti s celkovým počtem více jak miliardy aktivních uživatelů. Ale je tomu skutečně tak? Ti z nás, kteří si poctivě (rozuměj od začátku do konce) přečetli Podmínky použití Facebooku a sledují jejich další vývoj (viz Poznámka), si to už nemyslí… A možná také z tohoto důvodu byl celý Facebook již od svých počátků přeložen do perfektní češtiny, ale jeho podmínky užívání se překladu z anglického do českého jazyka dočkaly až v minulém roce (2012). U Facebooku ovšem nestačí věnovat pozornost jen Podmínkám použití a dokumentům, které jsou pod nimi umístěny (např. Platební podmínky, Zásady komunity), ale i Zásadám používání dat a Použití souborů cookie – viz obrázek přihlašovací stránky Facebooku. V následujícím textu proto uvádíme přehled vybraných podmínek užívání Facebooku a jiných ustanovení, o kterých by měli všichni uživatelé určitě vědět.

fbrene1

- „Souhlasíte s přenesením a zpracováním svých osobních údajů ve Spojených státech amerických.“(Podmínky použití: bod 17. Zvláštní ustanovení pro uživatele mimo Spojené státy americké)
Zde není zapotřebí jakéhokoliv komentáře.

- „Další informace, které o vás získáváme: …vaši IP adresu a další informace týkající se položek, jako jsou vaše internetové služby, lokalitu, typ prohlížeče, který používáte, nebo stránky, jež navštívíte. Můžeme například získat vaši GPS polohu nebo další informace o umístění, abychom vám mohli sdělit, zda se ve vašem okolí nenacházejí někteří vaši přátelé. … Data obdržíme vždy, když spustíte hru, aplikaci nebo web, které používají platformu Facebook, nebo navštívíte web s funkcí Facebooku, někdy také prostřednictvím souborů cookies.“
Informace, které o vás obdržíme, používáme pro spolupráci se službami a funkcemi, jež poskytujeme vám a ostatním uživatelům…“(Zásady používání dat: Informace, které o vás získáváme)

Tato položka nám jasně říká, jak získává Facebook naše osobní údaje a jak s nimi dále nakládá – poskytuje je třetím stranám.

- „Pro obsah chráněný právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah podléhající duševnímu vlastnictví, DV), nám výslovně udělujete… nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) licenci na použití veškerého obsahu, který zveřejníte na Facebooku…“A „jestliže obsah podléhající DV odstraníte, bude odstraněn obdobným způsobem, jako při přesunutí do Koše v počítači. Berete však na vědomí, že odebraný obsah může existovat v záložních kopiích po přiměřeně dlouhou dobu (nebude však dostupný ostatním).“(Podmínky použití: bod 2. Sdílení vašeho obsahu a informací)

Jednoduše řečeno, cokoliv vytvoříte (např. složíte píseň, zhotovíte fotografii, napíšete báseň atp.) a zavěsíte na síť, může Facebook využít ke komerčním účelům, což také dělá a autora nebo uživatele o tom samozřejmě neinformuje. Co znamená spojení „přiměřeně dlouhá doba“ Facebook nespecifikuje. Materiál si tak může ponechat i napořád.

- „Pokud používáte nějakou aplikaci, můžete jí být vyzváni k udělení povolení přístupu k vašemu obsahu a informacím i obsahu a informacím, které s vámi sdíleli jiní uživatelé. Vyžadujeme, aby aplikace respektovaly vaše soukromí. Svým souhlasem s danou aplikací budete moci nastavit, který obsah a informace může tato aplikace využívat, ukládat a přenášet.“
(Podmínky použití: bod 2. Sdílení vašeho obsahu a informací)

Aplikace (např. hry), jež se na Facebooku vyskytují, ve většině případů nepatří společnosti Facebook, ale tzv. třetím stranám, tj. různým firmám a společnostem. Ty Vám umožní používat jejich produkt, ale na oplátku požadují přístup k profilu a osobním údajům. Tváří se však, že jsou zadarmo.

- „Při používání služby Facebook budete dodržovat všechny příslušné zákony.
(Podmínky použití: bod 19. Ostatní)

-  „Veškeré žaloby, soudní řízení nebo spory vůči nám vzešlé z tohoto Prohlášení nebo používání služby Facebook nebo v souvislosti s nimi budete vznášet výhradně u státního nebo federálního soudu v Santa Clara County, USA,“ což může být pro nejednoho občana České republiky takřka nemožné…„Toto prohlášení a vaše případné žaloby na nás se řídí zákony státu Kalifornie, USA, bez ohledu na kolizi právních ustanovení. Souhlasíte, že případné soudní spory budou podléhat jurisdikci soudů v Santa Clara County, Kalifornie, USA.“(Podmínky použití: bod 16. Spory)

Americká firma Facebook tak jasně dává najevo, že se řídí kalifornským nikoliv českým právem, a to platí pro všechny uživatele Facebooku, ať jsou z kterékoliv části světa. Speciální ustanovení platí pouze pro uživatele v Německu, viz Podmínky použití: bod 17.Případné soudní spory jsou taktéž řešeny pouze v Kalifornii v USA.

- „Pokud vůči nám někdo podá žalobu týkající se vašich kroků, obsahu nebo informací na Facebooku, odškodníte nás v souvislosti s touto žalobou za veškeré škody, ztráty a výdaje jakéhokoli druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení).“(Podmínky použití: bod 16. Spory)

I když Facebook uvádí, že nezodpovídá za obsah ani informace ukládané na Váš profil (Podmínky použití: bod 16. Spory, 2. odstavec), přesto se jistí touto klauzulí. Jako příklad bychom mohli uvést rozeslání škodlivého kódu (např. malware – počítačový vir, spyware, adware, trojský kůň atp.) z Vašeho účtu, aniž o tom třeba víte. A pokud by došlo k poškození nějaké firmy či instituce skrze tento kód rozeslaný mezi ostatní uživatele z Vašeho účtu, může si daná firma nárokovat odškodné po společnosti Facebook a Facebook následně po Vás.Jedná se sice o nejhorší možný scénář, ale i na ten je Facebook připraven.

fbrene2

Tým E-Bezpečí proškolil do dnešních dní po celé České republice celkem 16 905 dětí, 2 495 učitelů a 1 205 policistů a za celou dobu svého působení dostává na tutéž otázku stále stejnou odpověď: „Četli jste si podmínky užívání Facebooku?“ – „Ne.“A přitom Facebook není jediný, kdo tvrdí, že je zdarma, jako další příklad bychom mohli uvést třeba ICQ, popř. Skype atd. Naše rada tedy zní: „Seznamte se s pravidly užívání služeb na internetu, ať víte, k čemu všemu dáváte svůj souhlas!“

za tým E-Bezpečí
Mgr. Pavla Dobešová, Ph.D.
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

Poznámka:
Od 3. do 10. 12. 2012 proběhlo na Facebooku hlasování, jež mělo rozhodnout o tom, zda budou nebo nebudou přijata nová pravidla užívání této sociální sítě. A vzhledem k pramalé snaze vedení Facebooku informovat uživatele o tomto počinu a vzhledem k nereálnému požadavku, aby se hlasování zúčastnilo alespoň 30 %, tj. 300 milionů uživatelů, byly nové podmínky použití schváleny.

(3) Facebook – Použití souborů cookie. [online]. [cit. 20. 12. 2012]. Dostupné na Internetu: <http://www.facebook.com/help/cookies/>.