1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

mini_exifV posledních letech v souvislosti s mohutným rozšířením počtu falešných profilů v prostředí sociálních sítí vzrůstá stále více nutnost hledat metody, které umožňují odlišit podvržené informace od skutečných. Jednou z metod, jak identifikovat falešnou fotografii od “upravené” či přímo “podvržené” je využití metadatové specifikace EXIF.

 

Co je vlastně EXIF?

EXIF (exchangaeble image file format) je informace, která je obsažena v digitálních fotografiích (a dalších souborových formátech, např. zvukovém formátu RIFF/WAV) a která je generována automaticky právě přístrojem, který fotografii pořídil. Tedy pomocí EXIF například můžete rozlišit, zdali fotografie vznikla s použitím digitálního fotoaparátu či mobilního telefonu, zdali byla upravena např. ve Photoshopu, kdy byla fotografie pořízena a také místo, kde byla fotografie vytvořena (pomocí GPS lokace).

EXIF lze tedy využít například v situaci, kdy vám neznámý uživatel internetu zašle fotografii, o které tvrdí, že ji právě pořídil, aby vám dokázal svou identitu. S použitím volně dostupných internetových zdrojů, které umí EXIF načítat a zobrazit, dokážete snadno rozpoznat, zdali vám opravdu uživatel zaslal neupravenou fotografii, zda již fotografie byla upravena, v jakém programu apod. Problém nastává v situaci, kdy se fotografii pokusíte upravit (zmenšit, většit, retušovat). Řada grafických editorů totiž není nastavena na uchovávání EXIF dat a jednoduše je při ukládání modifikovaného souboru vypustí a neuloží. Proto je nutné pracovat vždy s originální fotografií, nikoli fotografií zmenšenou či jinak upravenou.

exif

Kde si můžete EXIF vyzkoušet?

Pro ty, kteří preferují desktopové aplikace, mohu doporučit program PIE - Picture Information Extractor (www.picmeta.com), který obsahuje velmi podrobné zobrazení metadat obsažených ve fotografii. Vhodnou alternativou pak může být např. Exif Reader. Pro ty, kteří preferují online nástroje, doporučuji http://regex.info/exif.cgi, který dokáže jak zobrazit metadata, tak s použitím Google Maps zaměřit místo, kde byla fotografie vytvořena.

Příklady pro ověření

EXIF jsem vyzkoušel na IPhone 4S, IPhone 5, IPad 2 a HTC Desire, ve všech případech původní fotografie obsahovala detailní metadata včetně GPS lokace. Abyste si mohli načítání metat ověřit, příkládám fotografie s různými EXIF záznamy, na kterých si můžete vyzkoušet rozpoznat např. zeměpisnou polohu, na které byla fotografie pořízena.

Fotografie ženy
Fotografie mužů

Z fotografie ženy lze vyčíst, že byla pořízena na souřadnicích  55° 4' 51"N, 82° 57' 55"E (Rusko, Novosibirsk), druhá fotografie vznikla na souřadnicích 40° 44' 22"N, 73° 59' 23"W (New York, USA).

dr. Kamil Kopecký, E-Bezpečí

 

Použité zdroje:

Specifikace EXIF: http://cs.wikipedia.org/wiki/Exif 

Doporučené zdroje:

Další informace o EXIF naleznete např. na <>http://www.digineff.cz/cojeto/ruzne/exif.html