fbpx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (5 Votes)

vitezstvi

Evropská cena prevence kriminality (ECPA - European Crime Prevention Award) je prestižní soutěž oceňující každoročně nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality. V letošním roce byl nejlepším národním projektem vyhodnocen projekt E-Bezpečí Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a bude tak v prosinci reprezentovat Českou republiku v Lucembursku na konferenci EUCPN.

Projekt E-Bezpečí se orientuje především na přímou práci s dětmi a dospělými. „Naším cílem je aktivovat zájem dětí o témata spojená s bezpečným chováním v prostředí internetu, nabídnout jim vhodná řešení, vypěstovat v nich základní bezpečnostní návyky a podnítit je k pozitivnímu používání internetových služeb," uvádí Kamil Kopecký, vedoucí projektu.

Kromě vzdělávacích aktivit projekt provozuje online poradnu, která ročně řeší téměř 300 případů spojených se zneužíváním internetových technologií a od doby své existence již pomohla více než 1300 klientů z celé České republiky. Výskyt rizikových jevů v prostředí internetu projekt E-Bezpečí monitoruje také v rámci pravidelných výzkumných šetření, jejichž výsledky pak přenáší do všech svých dalších aktivit, zejména pak do vzdělávání.

Na aktivitách spojených s prevencí rizikového chování E-Bezpečí spolupracuje s Policií ČR, Linkou bezpečí, OSPOD, ale také se soukromým sektorem - zejména firmami Seznam.cz (Seznam se bezpečně!), Google (Webrangers), Vodafone, Allegro Group či IBM. Snaží se tak posilovat spolupráci mezi subjekty, které se tématy spojenými s bezpečností dětí a dospělých aktivně zabývají. Důležitost témat spojených s bezpečným využíváním internetu si ale uvědomují také státní instituce. Zde je třeba zmínit zejména Olomoucký kraj, dále také statutární města Olomouc a Ostrava, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra ČR a další, které tyto aktivity podporují prostřednictvím dotačních řízení.

Na závěr bychom chtěli za celý tým poděkovat všem lektorům projektu E-Bezpečí, kteří s námi každoročně navštíví více jak 150 škol z celé ČR, děkujeme pracovníkům online poradny, díky které každoročně pomůžeme více než dvěma stovkám klientů, děkujeme také Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, která nám poskytla podmínky pro práci, děkujeme všem donátorům, kteří nás podporují (a doufejme, že budou podporovat i nadále), děkujeme všem dobrovolníkům z řad studentů a studentek, kteří nám pomáhají realizovat preventivní aktivity a popularizovat témata. "Získání této ceny si nesmírně vážíme - je pro nás signálem, že naše práce není zbytečná," dodává Kamil Kopecký.

Za E-Bezpečí
Kamil Kopecký (vedoucí projektu)
Veronika Krejčí (vedoucí oddělení vzdělávání)