fbpx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (5 Votes)

mini_prahaOběťmi kybernetického útoku se v posledním roce stalo 20,49 % pražských učitelů. Potvrdil to Národní výzkum kyberšikany českých učitelů, do něhož se zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR, z hlavního města Prahy pak celkem 654 osob.

Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.

Cílem výzkumu bylo zmapovat, jak moc je kyberšikana učitelů v České republice rozšířena, jaké formy útoků na učitele převládají, jak dlouho trvají a jaký mají na učitele dopad. Odborníky z pedagogické fakulty také zajímalo, jak učitelé krizové situace řeší a kdo jsou pachatelé útoků.

Oběťmi kybernetického útoku se v Praze stalo celkem 20,49 % učitelů, což odpovídá celorepublikovému průměru. Mezi nejčastější formy incidentů patřily verbální útoky realizované prostřednictvím mobilního telefonu či internetu a obtěžování prostřednictvím prozvánění. Výzkum zachytil také vyhrožování učiteli či jeho zastrašování, případně šíření ponižující či zesměšňující fotografie,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Kamil Kopecký.

Z výsledků výzkumu je patrné, že převažují útoky krátkodobé, které se uskutečnily v průběhu jednoho týdne, dlouhodobé útoky jsou spíše výjimečné. Kybernetické útoky na učitele se nejčastěji staly v prostředí sociálních sítí, mezi další nástroje využité k útoku patřily mobilní telefony, email, veřejný chat a www stránky.

Ne každý kybernetický incident, který učitelé zažívají, lze považovat za kyberšikanu – ta probíhá opakovaně, delší dobu, je intenzivní a má na oběť prokazatelný dopad. Na základě výzkumu lze prohlásit, že skutečnou kyberšikanu v posledních 12 měsících zažilo 4,59 % učitelů, tedy 30 z 654 respondentů,“ doplnil Kopecký.

Kdo patří mezi nejčastější pachatele kyberšikany? V téměř 39 % případů kybernetického útoku na učitele v Praze byli pachateli žáci ze školy (32,84 % byli žáci, které oběť zná a učí). Rodiče se do kybernetického útoku na učitele svých dětí zapojují v přibližně 7 procentech případů. Alarmující je, že ve více než čtvrtině případů se se pachatele útoku nepodařilo vůbec odhalit – nebyl tedy potrestán (29,10 %).

Pachatelem – původcem útoku - byla v přibližně polovině případů (46,27 %) pouze jedna osoba, skupinový útok na učitele byl prokázán pouze v 20 % případů. Ve 41 % případů byli pachateli muži (chlapci), v 17 % na učitele útočily ženy (dívky), v 11 % pak útok provedla smíšená skupina mužů a žen.

Děti jsou digitálním technologiím často otevřenější než jejich rodiče, ale i učitelé. Bohužel si nedokážou uvědomit všechna rizika nebo důsledky svého chování,“ komentoval výzkum Ctirad Lolek, ředitel lidských zdrojů O2 Czech Republic.

Výzkum rovněž hledal odpovědi na to, kdo o kybernetickém útoku či kyberšikaně učitele věděl. V 31,34 % o útoku věděli – dle slov obětí – jejich kolegové (učitelé, vychovatelé). Oproti tomu vedení školy bylo informováno pouze v 17,16 % případů. Znamená to, že nadřízení a vedoucí pracoviště tak často o kyberšikaně nejsou informováni.

Z výzkumu vyplývá, že učitelé nejčastěji využívají strategie zaměřené na přímé odstranění či zablokování závadného obsahu z internetu – ty tvoří více než pětinu všech strategií, které se k útoku využívají. 14 % respondentů si o incidentech pořizuje záznamy – např. screenshoty komunikace, záznamy SMS apod. 7,09 % učitelů se pokusilo vypátrat pachatele útoku. 7,87 % učitelů se rozhodlo situaci ignorovat – buď ji nepovažovali za závažnou, nebo předpokládali, že problém sám odezní.

Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost společnosti Seznam.cz, k výsledkům zjištění dodává: „Výzkum kyberšikany učitelů poskytuje také velmi důležité informace o tom, jak jsou schopny dospělé oběti kybernetické útoky řešit, jaké strategie řešení volí a jaká je jejich digitální gramotnost. Protože jsme provozovateli služeb, kterých se může tato problematika týkat, je pro nás tento výzkum cenným podkladem k vytváření funkčních opatření k ochraně našich uživatelů.

Kyberšikana bývá často propojena také s tradiční šikanou,“ doplňuje informace René Szotkowski, spoluautor výzkumu. „Přibližně 12,69 % učitelů, kteří zažili kybernetický útok na svou osobu, potvrdilo, že v průběhu posledních 12 měsíců zažili společně s kyberšikanou také šikanu tradiční – ať již fyzickou či verbální,” dodává. V celkém vzorku pak potvrdilo výskyt tradiční šikany přibližně 6,27 % pražských respondentů.

Další informace o výsledcích výzkumu jsou k dispozici na
www.e-bezpeci.cz/kybersikanaucitelu/.

 

Redakce E-Bezpečí