fbpx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (5 Votes)

logo_o2V minulém roce spojil projekt E-Bezpečí své síly se společností O2 Czech Republic a s její podporou  zrealizoval velké množství zajímavých aktivit zaměřených na bezpečné využívání internetu dětmi a dospělými. V letošním roce budou jejich společné aktivity pokračovat - a to jak na poli prevence a vzdělávání, tak i prevence a intervence.

 

“Těšíme se na další pokračování spolupráce, protože právě dlouhodobá podpora může v tomto případě zaručit úspěch a mít pozitivní dopad ve společnosti. I když pro nás stále zůstává prioritou edukace dětí, zaměříme se letos více také na rodiče. Chceme, aby měli k dispozici potřebné informace a znali i případná rizika, když pořizují svým dětem mobilní telefon nebo jim půjčují svá chytrá zařízení,” říká Marie Mališková, která je v O2 zodpovědná za CSR a sponzoring.

Po celé České republice budou opět probíhat vzdělávací akce zaměřené na děti a jejich rozšíření cílené na rodiče, intervenční aktivity a také řada outdoorových akcí. Dále je v plánu realizace nového výzkumu zaměřeného na rizika spojená se sdílením intimních materiálů a vývoj edukačního nástroje v podobě užitečné aplikace.

“Věříme, že nejefektivnějším způsobem prevence je právě přímá práce s dětmi - ať již ve škole či mimo ni. Důležité je děti nejenom informovat o tom, jak se chovat v online světě bezpečně, ale také ovlivňovat jejich postoje k používání IT technologií a nabízet jim pozitivní a bezpečné způsoby jejich využívání,” vysvětluje Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí.

Na vzdělávacích akcích se děti často svěřují lektorům projektu E-Bezpečí se situacemi a zážitky, které prožily v kyberprostoru. S kybernetickou agresí se děti setkávají poměrně běžně, v posledních letech však narůstají počty případů, ve kterých došlo k únikům intimních materiálů do kyberprostoru a k jejich následnému zneužití - např. prostřednictvím vyhrožování či vydírání.

“Dítě je v kybersvětě často bezbranné. Ačkoli je technicky velmi zdatné a intuitivně ovládá online technologie, chybí mu často zkušenosti z reálného nevirtuálního světa. Navíc se přirozeně stydí svěřit se se svým problémem okolí - rodičům, učitelům či vrstevníkům. V krizových situacích se pak děti nejčastěji obracejí na různé anonymní linky, jako je Linka bezpečí či např. online poradna projektu E-Bezpečí,” doplňuje René Szotkowski z týmu E-Bezpečí.

Online poradna projektu E-Bezpečí v loňském roce řešila téměř 300 případů kybernetické kriminality, v polovině případů pak byly oběťmi právě děti. Velmi častými typy útoků byly především útoky spojené s úniky osobních údajů a jejich nekontrolovaným šířením, velmi často kyberšikana (především v prostředí sociálních sítí), méně často se děti staly oběťmi vydírání či vyhrožování. Zachyceno bylo také několik případů, ve kterých se dítě nacházelo v situaci, kdy přemýšlelo o spáchání sebevraždy, protože neumělo vzniklý problém řešit. Poradna, ve které pracují kromě expertů E-Bezpečí také specialisté policie ČR, poskytla dětem rychlý návod, jak jejich situaci co nejrychleji vyřešit a zajistit jejich bezpečí.

V loňském roce se díky podpoře společnosti O2 Czech Republic podařilo v přímé edukaci oslovit více než 4300 dětí, téměř 300 rodičů a 100 učitelů. Online poradna pak pomohla téměř 300 klientům.

Reakce E-Bezpečí