1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (5 Votes)

mini_utuberingProjekt E-Bezpečí se jako jediný subjekt, orientující se na prevenci nebezpečných komunikačních jevů na internetu, zapojil v sobotu 27. června 2015 do festivalu pro tzv. generaci Z, tj. počítačovou generaci, s názvem Utubering (www.utubering.cz). Ten se pro velký zájem lidí, zejména z řad teenagerů, konal v pražském areálu výstaviště Letňany a čítal na cca čtyřicet tisíc účastníků z celé České republiky.

 

 

Jak prozrazuje název této unikátní akce, která neměla doposud ve světě obdoby, jednalo se o setkání „hvězd generace Z“ ze serveru YouTube, sloužícího ke sdílení videí všeho druhu. V záplavě uživatelů, jež na YouTube nahrají čas od času videoukázku, totiž existuje řada mladých lidí – tzv. youtuberů, kteří na server nahrávají svá videa pravidelně, případně dlouhodobě sledují nahrávky jiných.

utubering_1

A právě festival Utubering byl do jisté míry „oslavou“ a místem setkání „nejlepších“ youtuberů české youtuberské scény. Stran jejich zaměření byl proto program rozčleněn na čtyři tematické zóny, a to Gaming (např. GOGO, JIRKA KRÁL, HERDYN, PEDRO, MINECRAFTBOX), Fashion (např. TERI BLITZEN, SHOPAHOLIC NICOL, GABRIELLE HECL, PETRALOVEHAIR), Entertainment (např. EXPOLITED, MARTIN ROTA, ATISHOW, MARTIN, MATÚŠ, VADAK, STEJK, JOHNNY VALDA) a Music (např. VOXEL, KONTRAFAKT, MANDRAGE, RAEGO, LIGHT&LOVE, LIPO, JOHNY MACHETTE). Pořadatelé však nemysleli jen na děti, ale též na jejich rodiče, kteří měli jakožto doprovod vstupné zdarma, a v rodičovském koutku mohli pohovořit s odborníky z E-Bezpečí a také z Linky bezpečí o rizicích užívaní služeb na internetu a v mobilních telefonech.

utubering_top

Zástupci projektu E-Bezpečí demonstrovali rodičům na nejnovějších kauzách z České republiky i ze zahraničí nebezpečné komunikační praktiky současnosti, jako jsou kyberšikana, sexting či kybergrooming, a diskutovali s nimi o možnostech prevence vzniku těchto fenoménů, případně o způsobech řešení již vzniklých problémů.

utubering_2

 

Jak uvádí vedoucí projektu E-Bezpečí dr. Kamil Kopecký: „Rodiče sehrávají v prevenci výše uvedených jevů velmi důležitou roli, jelikož jsou prvními, kdo s dětmi o nástrahách internetu může hovořit úměrně dle jejich věku.“ Vítanou posilou stánku E-Bezpečí pak byla přítomnost policisty kpt. Pavla Schweinera z Odboru informační kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, který dlouhodobě s projektem E-Bezpečí spolupracuje a podílí se na chodu jeho poradny www.napisnam.cz, kde jsou řešeny případy, jež mnohdy svou závažností spadají do kompetence Policie ČR. V závěru lze tedy jen dodat, že projekt E-Bezpečí hodlá i v budoucnu na podobných akcích opět participovat, protože terénní práce s nejrůznějšími cílovými skupinami představuje jednu z jeho stěžejních aktivit a cílů.

Redakce E-Bezpečí