fbpx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

eb_bilancujeVážení čtenáři portálu E-Bezpečí, počátek roku je pro celý tým E-Bezpečí ve znamení bilancování roku předcházejícího a také ve znamení rozjezdu nových zajímavých aktivit.  Dovolte mi tedy informovat vás stručně o tom, co máme za sebou a co nás čeká.

Co je za námi?

Na úvod několik čísel: v roce 2011 jsme zrealizovali 111 vzdělávacích akcí pro děti, 39 vzdělávacích akcí pro dospělé. Celkem jsme proškolili 4738 dětí a 1214 dospělých. Významná pro nás byla rovněž činnost poradenská, kdy jsme se zapojili do řešení 130 případů spojených se zneužitím internetu pro kyberšikanu, stalking, kybergrooming a další nežádoucí aktivity. 

V roce 2011 jsme zrealizovali celorepublikový výzkum, do kterého se zapojilo více než 10 000 žáků z celé ČR. S výsledky, které jsou velmi zajímavé, vás budeme postupně seznamovat prostřednictvím portálu E-Bezpečí a odborných periodik.

Ve spolupráci s Českým rozhlasem jsme zrealizovali 3 rozhlasové pořady, participovali jsme na 4 odborných konferencích a zapojili jsme se do dalších vědeckovýzkumných aktivit. Rovněž vznikl virtuální kampus v prostředí Second Life, v rámci kterého budou probíhat přednášky zajímavých osobností spojených s bezpečným chováním v kyberprostoru. Inovací prošel rovněž web www.sexting.cz. Získali jsme 6 grantových projektů, které umožnili dodat vzdělávání zdarma velkému množství dětí i dospělých.

Co nás ještě čeká?

Koncem roku 2011 jsme rozjeli náš nový projekt E-Synergie (www.esynergie.cz), jehož úkolem je propojit teorii s praxí a seznámit budoucí učitele prostřednictvím přednášek, workshopů, terénního výcviku a exkurzí s problematikou rizikového chování na internetu. Do první etapy projektu se zapojilo více než 140 studentů – budoucích učitelů.

Samozřejmě budeme aktivní i v oblasti grantové a budeme usilovat o to, aby co nejvíce vzdělávacích a intervenčních akcí bylo realizováno zcela zdarma.

I v letošním roce budeme realizovat vzdělávací akce všeho druhu. O detailech vás budeme informovat v průběhu roku. Samozřejmě bude i nadále fungovat poradenství, intervence, výzkumné aktivity, grantová činnost, terénní práce s dětmi i dospělými atd.

Poděkování

Děkuji všem členům týmu, kteří celý loňský rok pracovali na plné obrátky, najezdili stovky kilometrů po celé republice a pracovali v terénu, pracovali v poradně, generovali data, blokovali závadný obsah, zpracovávali odborné posudky pro policii, participovali na grantových projektech. Děkuji Veronice, Renému, Pavle, Honzovi, Pepovi a ostatním externím lektorům, Vojtovi, dr. Novákové, týmu MVČR (pod vedením Ivy Fürbacherové), týmu Policie (Martě a Petrovi), týmu Vodafone (zejména Přemkovi Filipovi), děkuji pracovníkům olomouckého a ostravského magistrátu a dalším, na které jsem zapomněl.

Díky moc, i v tomto roce se těším na spolupráci, která bude smysluplná a plodná, užitečná jak pro děti, tak pro dospělé.

Dr. Kamil Kopecký
vedoucí týmu E-Bezpečí / E-Synergie
Univerzita Palackého v Olomouci