1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (5 Votes)

sl_kybersikanaSecond Life je multiuživatelské virtuální 3D prostředí, které však není v České republice příliš rozšířené, navštěvují jej maximálně desítky tisíc českých uživatelů. Přesto však představuje zajímavou možnost, jak si témata rizikového chování v prostředí internetu přiblížit právě pomocí této netradiční e-learningové formy. Snad proto jsme vyzkoušeli zrealizovat takový malý experiment.

V pátek 12. dubna jsme zrealizovali experimentální virtuální přednášku/seminář o sextingu a kyberšikaně pro studenty Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Ve virtuálním přednáškovém sálu našeho Centra jsme si se studenty - budoucími učiteli - povídali o kyberšikaně z pohledu teorie a praxe, o výskytu kyberšikany a sextingu u dětí, ale také studentů PdF, řeč byla rovněž o zajímavých případech kyberšikany. Záznam našeho experimentu si můžete prohlédnout zde:
(omlouváme se za zhoršenou kvalitu zvuku v některých částech)

Většina účastníku hodnotila tuto vzdělávací formu velmi pozitivně, studenti především ocenili, že nemusejí navštěvovat přeplněné přednáškové či seminární místnosti a mohou být aktivně účastni přednášce z pohodlí svého domova či koleje.

Kamil Kopecký, E-Bezpečí