E-Bezpečí 2020, 5(1): Page 119-122. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1873

Co dělat, když tě někdo vydírá?

Kamil KOPECKÝ


Co dělat, když tě někdo vydírá, že zveřejní tvé intimní fotografie či videa? Vyhovět, nebo nevyhovět? A má smysl útočníka zablokovat? A kdy se obrátit na policii? A s jakými důkazy? To vše si probereme v dnešním článku.Pokud se tě někdo snaží vydírat/vyhrožovat, ve věci je obecně nejdůležitější útočníkovi absolutně v ničem nevyhovovat, nevěřit mu, protože i kdybys přistoupil/a na jeho jakékoliv požadavky, nelze vyloučit další vydírání/vyhrožování a zhoršování situace. Velmi dobré je pak oznámit věc rodiči - ten ti může pomoci obtížnou situaci vyřešit.

Důležité je zejména zajišťovat důkazy (např. nahrávej si rozhovory, zajišťuj svědky událostí, zálohuj si veškerou elektronickou komunikaci, poznamenávej si jeho tel. čísla, e-maily, názvy účtů na soc. sítích, náhledy na ně, seznamy přátel dotyčného, příp. fotografie útočníka, jméno, bydliště apod.). 

Pokud komunikuješ s útočníkem na sociální síti, jeho blokací o veškerou komunikaci přijdeš, proto je důležité účty neblokovat.

Ve věci můžeš důrazně útočníka upozornit na následující skutečnosti:

1) Pokud někdo někoho k něčemu nutí pod pohrůžkou těžké újmy (např. někdo požaduje peníze za to, že nezveřejní naše intimní fotografie/videa na internetu, příp. je nerozešle našim přátelům, spolužákům), v dané věci by se mohlo jednat o podezření z trestného činu Vydírání podle § 175 trestního zákoníku ČR.

2) Pokud někdo přechovává dětskou pornografii (např. pouze má takové fotky v mobilu nebo počítači), tak se již dopouští trestného činu Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií podle § 192 tr. zákoníku ČR. Podle § 126 tr. zákoníku ČR se dítětem rozumí osoba mladší osmnácti let.

3) Pokud někdo někoho nutí k pohlavnímu sebeukájení, obnažování nebo jinému srovnatelnému chování pod pohrůžkou těžké újmy (např. někdo požaduje zaslat naše intimní fotografie/videa pod pohrůžkou, že jinak zveřejní na internetu naše dříve zaslané intimní fotografie/videa), v dané věci by se mohlo jednat o podezření z trestného činu Sexuální nátlak podle § 186 tr. zákoníku.

4) Dle § 85 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je rozšiřování podoby člověka možné jen s jeho svolením. Pokud jsi nedal/a vyloženě souhlas k rozšiřování tvých fotografií/videí, bylo by rozšiřování bez tvého svolení také protiprávní v souvislosti s občanským zákoníkem. V takovém případě by ses mohla obrátit na soud a požadovat po dotyčném v případě zveřejnění/rozšiřování nejen odstranění zveřejněných fotografií, ale i náhradu nemajetkové újmy v penězích. Přitom je ovšem také důležité mít důkazy, že dotyčná osoba fotografie rozšiřovala.

Dotyčnému útočníkovi tedy důrazně sděl a zatlač na něj, aby okamžitě odstranil fotografie, které od tebe vylákal, a přestal tě i ostatní okamžitě vydírat, vyhrožovat, obtěžovat s tím, že se tím dopouští závažného protiprávního jednání, které vyšetřuje Policie ČR, které oznámíš i tehdy, pokud se fotografie kdekoliv objeví. 

Rohodně mu nepiš, že mu dáš cokoliv, to je chyba, v hrsti jej musíš mít ty, ne on tebe.  O vydírání zajišťuj  důkazy. Po upozornění na tyto skutečnosti na dotyčného útočníka  vůbec nereaguj, neodepisuj, jen stále uchovávej komunikaci a zajišťuj důkazy (jakákoliv odpověď je jen podnětem pro útočníka ke komunikaci).  

Bude-li dotyčný útočník stále pokračovat ve vyhrožování, vydírání, stále na něj nereaguj, měj pevnou vůli, jen dále zajišťuj důkazy. Dle situace a intenzity vydírání doporučujeme svěřit se rodičům a i s dalšími dívkami věc s důkazy oznámit na Policii ČR.

V případě intimních fotografií doporučujeme vůbec nikomu (ani dnes milované osobě) nezasílat či nesdílet své intimní fotografie či videa nebo alespoň bez obličeje a identifikovatelných znaků znaménka, pihy, jizvy, tetování, pozadí bytu, okolí, apod.). Každý takový materiál - pokud existuje, může být jednou zneužit, a jakmile unikne a začne se šířit, mnohdy může být až nemožné rozšiřování zastavit, což může mít velmi negativní dopad na oběť.

Obrátit se můžeš také na naši poradnu www.napisnam.cz či přímo na Policii ČR (nebližší obvodní oddělení, či přímo specializovaná pracoviště kybernetické kriminality na krajských úřadech). Další rady najdete v Desateru filmu V síti, které jsme pro vás ve spolupráci s Vítem Klusákem připravili.

Poradna E-Bezpečí