E-Bezpečí 2021, 6(1): Page 1-2. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2103

Online videokurzem E-Bezpečí pro rodiče prošlo v loňském roce téměř 2000 tatínků a maminek z celé ČR

Kamil KOPECKÝ


Opatření spojená s pandemií COVID19 dopadla samozřejmě také na projekt E-Bezpečí, který musel omezit (a často zcela zrušit) stovky prezenčních vzdělávacích akcí. Proto jsme velkou část našich aktivit převedli do online světa a prezenční vzdělávací akce nahradili e-learningovými webináři (v reálném čase) či online videokurzy (předtočenými videopřednáškami s doprovodnými aktivitami). Pro rodiče, kteří jsou pro nás klíčovou skupinou, jsme pak nachystali ucelený online videokurz. A právě o něj byl (a v letošním roce stále je) velký zájem. Během půl roku se do kurzu přihlásilo více než 1900 rodičů z celé České republiky.

Úloha rodiče v oblasti prevence rizikového chování je naprosto klíčová, právě rodič má na dítě zásadní vliv - ovlivňuje, jakým způsobem bude online nástroje jeho dítě využívat, jak bude reagovat v kritických situacích, zda se dokáže vyrovnat např. s všudypřítomnou nenávistí apod.”, uvádí Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zároveň dodává: “Pozitiva internetu jasně převažují nad jeho negativy, není tedy třeba internet démonizovat. Na druhou stranu je nutné s možnými riziky počítat a naučit děti správně na takto rizika reagovat.” 

Úlohou online videokurzu E-Bezpečí pro rodiče je zpřístupnit rodičům zajímavým audiovizuálním způsobem klíčová témata spojená s online bezpečností. Zároveň jim poskytnout možnost okamžitě krizové situace nahlásit, případně problém zkonzultovat s živými poradci. V letošním roce rovněž plánujeme nasadit do našich videokurzů inteligentní chatboty, kteří dokáží s velkou částí dotazů pomoci v režimu 24/7. 

V letošním roce rovněž budeme spouštět nový videokurz zaměřený na mediální gramotnost, který právě dokončujeme a koncem ledna otevřeme všem zájemcům. Zatím jsme si předtočené videopřednášky vyzkoušeli na cca 200 studentech učitelství a podle jejich reakcí věříme, že bude o kurz velký zájem. Mediální gramotnost je totiž v současnosti zcela zásadní - každý den jsme v prostředí sociálních sítí doslova bombardováni velkým množstvím informací… a je zcela zásadní a klíčové naučit se rozlišit, které z nich odpovídají skutečnosti a které z nich jsou spíše dezinformacemi či misinformacemi,” dodává Kamil Kopecký. 


Podrobnosti o videokurzech projektu E-Bezpečí naleznete na https://e-bezpeci.cz/videokurzy.

Redakce E-Bezpečí