E-Bezpečí - Open Access Journal
E-Bezpečí 2018, 3(1): Page 6-10. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1283

Fake news - Dezinformace z ukrajinského serveru ovlivňují volby českého prezidenta

Kamil KOPECKÝ


V době prezidentských voleb se v prostředí internetu objevuje velké množství dezinformací (fake news), jejichž cílem je ovlivnit voliče jednoho ze dvou kandidátů na prezidenta, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb. V dnešním textu se zaměříme na analýzu 2 zpráv, které lze zařadit mezi dezinformace/fake news, které k nám dorazily z Ukrajiny, putují sociálními sítěmi, jsou aktivně sdíleny, komentovány a dále rozšiřovány.

Na úvod je třeba uvést, že nebudeme posuzovat klady či zápory jednotlivých kandidátů, nebudeme lobovat za jednoho či druhého z nich, zaměříme se výhradně na základní analýzu obou zpráv, kterou si můžete provést i vy sami s použitím běžně dostupných online nástrojů.

Dnes budeme analyzovat dvě zprávy: Otevřený dopis kandidátovi na prezidenta České republiky Jiřímu Drahošovi a Pozor! Budeš volit život, nebo smrt!, které se od 14. ledna šíří českým online prostorem a které jsou rozšiřovány jak emaily (spam), tak i prostřednictvím facebookových skupin CzechFreePress, ZprávyExtra-live, Lidi, pojďme do nich!!!, Aliance národních sil, Parlamentní listy, Český svaz bojovníků za svobodu, Welcome to Reality – Freedom for Europe, Fanklub Tomia Okamury a hnutí SPD (oficiální) apod. a samozřejmě také jednotlivými uživateli.

patriarchat_1

(Ukrajinské stránky se zprávami)

Původ zpráv

Obě zprávy byly publikovány na serveru Byzantského Katolického Patriarchátu (dále BKP) (http://vkpatriarhat.org/) 14. ledna 2018, dále byly vydány v podobě dvou PDF souborů a rozšiřovány jak prostřednictvím e-mailů, tak i sociálních sítí. O tom, kdo a co je BKP, se dočtete například v prohlášení Katolické církve v ČR. Z prohlášení citujeme: "Sdělujeme, že tato tzv. církev není v jednotě s papežem. Je vedena bývalým knězem olomoucké arcidiecéze Antonínem Dohnalem, který se stal baziliánským řeholníkem se jménem Eliáš. Z řeholní společnosti byl však pro neortodoxní názory a neposlušnost vyloučen. Žije na Ukrajině, kde se spolu se skupinou svých stoupenců prohlásili za biskupy, v důsledku čehož byli exkomunikováni. Jejich jednání hrubě poškozuje církev a její jednotu, proto vyzýváme věřící, aby tyto a podobné aktivity jednoznačně odmítli". BKP má i samostatné heslo na Wikipedii, kde se dočteme podobné informace. Dočteme se např. to, že „pojmenování "katolický" může společenství křesťanů používat jen s výslovným povolením kompetentních Církevních (římskokatolických) autorit“, v tomto případě se ale o žádné katolické uskupení nejedná. Sídlo patriarchátu je ve Lvově na Ukrajině.

Doména vkpatriarhat.org je umístěna dle předpokladu na Ukrajině (výpis domény lze provést např. zde), kontaktní telefon je ukrajinský (+380.676701232). Pro zajímavost – v kontaktních údajích webových stránek je uvedeno, že „V současné době Byzantský patriarchát přešel do exilu (Praha – Doněck)“.

Jak již bylo řečeno, obě inkriminované zprávy byly umístěny na webových stránkách, šířily se však především pomocí e-mailu (spam) a prostřednictvím sociální sítí. E-mailová podoba zpráv měla navíc podobu samostatných PDF příloh (ke stažení zde a zde). Otevřeme-li PDF přílohu v klasickém Adobe Readeru a nahlédneme-li do vlastností dokumentu, zjistíme, že dokumenty byly vytvořeny v ruské či ukrajinské verzi Adobe PDF Makeru, ve vlastnostech totiž zůstalo slovo v azbuce (znamenající „pro“ Word). V běžné české či anglické verzi tohoto stavu nedosáhnete.

patriarchat_3

(Vlastnosti PDF dokumentů)

Zprávu jsme zachytili ve více verzích, jedna z verzí byla například odesílána do mailové sítě Univerzity Palackého. Ta dorazila z emailové adresy patriarchate-office@volny.cz. Další verze je rozesílána z adresy byzcathpatriarchate@gmail.com, obsah je shodný.

Obsah zpráv

První zpráva Otevřený dopis kandidátovi na prezidenta České republiky Jiřímu Drahošovi obsahuje velké množství zcela nepravdivých informací a dezinformací s cílem zásadním způsobem ovlivnit postoje čtenáře dopisu k prezidentskému kandidátovi. Obsahuje informace o tom, jak chce prezidentský kandidát provést plánovanou islamizaci a zničení evropské křesťanské kultury, jak propaguje čipování, snižování populace plánů NWO, informace o údajném zednářství, o tom, jak reprezentuje systém smrti apod. Ani jedna z uvedených informací nebyla nikdy prokázána. Samozřejmě zpráva neobsahuje jakýkoli relevantní zdroj, který by pravdivost informací potvrdil.

V žádném případě nejde o otevřený dopis (otevřený dopis sice je veřejně přístupný, není však cíleně rozšiřován samotným autorem či jeho autory jako spam), jde o cílený spam.

Druhá dezinformační zpráva šířená ze stejného zdroje nese název: Pozor! Budeš volit život, nebo smrt! Obsahem je informace o tom, jak prezident Zeman brání národ před islamizací a likvidací národa a před morální degradací gender-schizofrenií spojeno s kradením dětí tzv. sociálními službami. Čtenář je dále v textu vyzýván, zda bude volit život nebo smrt. K ovlivnění jsou využívány věty, jako např. Dnes jde o život nebo smrt. Co zvolíš ty? Používáš rozum a svědomí? Uvědomuješ si svou zodpovědnost? V hodině smrti budeš skládat účty, zda jsi volil život nebo smrt. A je zakončena výzvou: Zvol život! (=zvol Miloše Zemana, který podle textu reprezentuje život).

Může podobná zpráva ovlivnit výsledek voleb?

Nabízí se otázka, zda mohou podobné informace, šířené z webových stránek na Ukrajině, ovlivnit výsledek voleb. Samozřejmě mohou a již nyní se to děje. Zprávy se šíří masově a jsou komentovány a dále šířeny velkým množstvím uživatelů sociálních sítí prostřednictvím organizovaných skupin s vysokým počtem čtenářů, řádově lze predikovat dopad na desítky tisíc lidí. Dopad lze sledovat z komentářů uživatelů, kteří tyto informace aktivně sdílejí (dále v textu).

Obě zprávy předstírají, že byly publikovány a sepsány vrcholnými představiteli katolické církve – biskupy – a v tomto duchu jsou také veřejně komentovány uživateli sociálních sítí. 

patriarchat_6

Zprávy se také snaží vyvolat ve čtenáři negativní emoce vůči jednomu kandidátovi (představitel zla, smrti) a pozitivní emoce vůči druhému kandidátovi (představitel dobra, život), případně dehonestovat kandidáta prostřednictvím smyšlených informací. Jsme přesvědčeni o tom, že velké množství čtenářů si informace, které jsou v textu uvedeny, neověří, v řadě případů je dokonce doplní o další nepravdivé informace. A tak se také v řadě případů děje (příklady níže).

Ukázky šíření s komentáři (Facebook, veřejné profily)

patriarchat_5

patriarchat_4

 

Co říci závěrem?

1. Nevěřte každé informaci, kterou v online prostředí čtete a kterou dále sdílíte.
2. Vše si pečlivě ověřujte.
3. Nenechte se zmanipulovat. 
4. Uvědomte si, že i lidé z vašeho okolí se mohou zmýlit.
5. Přečtěte si, co jsou fake news a dezinformace.

Pro E-Bezpečí

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Univerzita Palackého v Olomouci