E-Bezpečí - Open Access Journal
E-Bezpečí 2018, 3(1): Page 11-12. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1285

Spamování Byzantským katolickým patriarchátem pokračuje. Kritiku zaměřuje i na rádio Proglas

Kamil KOPECKÝ


21. a 22. ledna 2018 se opět prostřednictvím e-mailů (nově z adresy byzcathpatriarchat@t-online.de) začala rozšiřovat 2. verze dezinformačních spamů tzv. Byzantského katolického patriarchátu, která je cílena především na věřící voliče. Spam má - stejně jako v předcházejících případech - podobu klasického e-mailu se dvěma PDF přílohami (zde a zde), na webu BKP visí nový text (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=37985). První text nese název Modleme se za Prof. Drahoše, aby odstoupil z kandidatury, druhý pak Co chce Proglas: život nebo smrt?

První text v podstatě vychází z textu první vlny dezinformačních spamů a apeluje na prezidentského kandidáta, aby odstoupil. Proběhlo několik inovací, text nyní označuje případné odstoupení z kandidatury za gesto hrdinské, hodné světce (pro zajímavost v předchozích verzích byl kandidát vylíčen jako zástupce zla) a projev čisté lástky ke své nesmrtelné duši i k českému národu. Nově je zařazena zajímavá poznámka: Co mu pomůže, i kdyby se stal prezidentem, když ještě tento rok ho Bůh může odvolat z tohoto života před svůj soud? Těžko posoudit, zda jde poznámku ke zdravotnímu stavu, nebo skrytou výhrůžku.

Druhý spam již obsahuje zcela nové informace - zaměřuje se na kritiku (či přímo dehonestování) rádia Proglas, které údajně zamlčuje informace o Římském klubu, který prosazuje vyhubení lidstva na tzv. zlatou miliardu. Opět obsahuje informace i údajné podpoře islamizace prof. Drahošem apod.

proglas2

(Druhá verze cílí na rádio Proglas)

Veškeré informace, které oba e-maily obsahují, jsou stejně jako v předcházejících verzích dezinformace, pomluvy, nepravdivé informace, které cílí na ovlivnění především věřících voličů.

Pro zajímavost, k šíření dezinformací tzv. Byzantským katolickým patriarchátem se obšírně vyjádřilo samotné Arcibiskupství olomoucké v čele s arcibiskupem Janem Graubnerem. Jeho prohlášení naleznete zde.

Prohlášení Radia Proglas (22. 1. 2018)

Radio Proglas, které není "katolickým rozhlasem, ale dle statutu "rozhlasová stanice rodinného typu založená na tradičních křesťanských hodnotách", nevnucuje volbu Jiřího Drahoše, ale snaží se posluchačům před druhým kolem přinášet relevantní fakta o kandidátech. Z žádných hodnověrných zdrojů nevyplývá, že by Jiří Drahoš prosazoval vyhubení lidstva nebo podporoval islamizaci. Pokud jde o to, co Proglas údajně zamlčuje o islámu, lze odkázat na vzdělávací cyklus o tomto náboženství. Pokud jde obecně o aktivity tzv. Byzantského katolického patriarchátu, vedení Proglasu se ztotožňuje s nedávným prohlášením olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Redakce Proglasu má ostatně za to, že zveřejnění tohoto textu ve vysílání je pravou příčinou verbálního útoku ze strany této sekty.

 


 

Přehled dalších dezinformací spojených s prezidentskými volbami naleznete také na webu Popravdě.cz (cílené na kandidáty Drahoše a Zemana).

Pro E-Bezpečí
doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Univerzita Palackého v Olomouci