E-Bezpečí - Open Access Journal
E-Bezpečí 2018, 3(2): Page 49-51. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1416

Proč se děti a dospívající účastní nebezpečných výzev a jak s nimi o riziku komunikovat?

Pavla STŘÍLKOVÁ


Minule jsme si již vysvětlili, co to internetové výzvy jsou . Dnes si povíme, co děti a dospívající k účasti vede a jak jim vysvětlit možná rizika, která si nemusí uvědomovat pro nedostatek zkušeností a stále se vyvíjející myšlení.

 

 

Děti a dospívající se do internetových výzev mohou zapojovat z různých důvodů, ale většinou nepřemýšlí nad následky. Nejsou schopni vidět v zapojení se možnou potenciální hrozbu. Pokud ostatní kamarádi už „mají splněno“, tak nechtějí zaostávat, nechtějí riskovat vyřazení ze skupiny nebo posměch ostatních. Přitahovat je může i druh chování, díky kterým na sebe upoutají pozornost. To je mnohem jednodušší, když použijí sociální média. Co se může stát, tuto otázku si obyčejně nekladou. Část mozku, která má na starosti sociální, emociální a plné racionální myšlení, se rozvíjí až do poloviny dvacátých let dospělého člověka. (https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Dangerous-Internet-Challenges.aspx) To znamená, že do té doby budou dospívající a děti impulzivnější ze své přirozenosti a pravděpodobně budou dříve jednat než přemýšlet o důsledcích.

Sociální sítě je v tomto chování podporují. V dnešním světě je pravděpodobnější, že získají uznání a určitý respekt nezvyklým až pobuřujícím jednáním. Výzvy plní s tímto očekáváním a neuvědomují si zdravotní a jiná rizika. Láká je popularita, oblíbenost, vysoký počet shlédnutí a lajků.

Rodiče, by se měli s dětmi a dospívajícími o problému bavit. Otevřeně a citlivě.

  1. Na začátku konverzace zjistěte, co všechno dítě o výzvách ví. O jaké největší a nejtěžší slyšelo v okruhu svých přátel nebo vidělo na internetu. Pokud vás překvapí, neskrývejte své emoce. Děti a dospívající se budou cítit dobře, jakmile ucítí, že vás můžou poučit a vy o tyto vědomosti stojíte. Dále se zeptejte, aniž byste vnucovali svůj názor, co si o výzvě myslí. Začnete budovat schopnost zvážit rizika, když následně rozvinete komunikaci o možných rizicích.
  2. Pokud dítě nebo dospívající vidí pozitivum nebo přínos v zapojení se do výzvy, zahajte debatu a zvažte s ním každý krok dané challenge. Zeptejte se, co nejhoršího by se mohlo stát. Přimějte jej přemýšlet nad důsledky a také zvážením, zda to stojí za to.
  3. Někdy jsou ochotni mluvit více o svých vrstevnících než o nich samotných. Zeptejte se, co kamarádi, jaké trendy jsou zrovna populární, nechte si je ukázat na internetu, vysvětlit. Nesnažte se vědět víc než oni. Nesuďte je, dejte jim prostor se vyjádřit a říct vám všechno, co chtějí.
  4. Buďte v obraze. Zjistěte si, co je zrovna in mezi ostatními stejně starými dětmi a dospívajícími. Co se stalo, jaké trendy následují.
  5. Můžete být s dětmi a dospívajícími přátelé na sociálních sítích, mějte povědomí, s kým se tam baví, co sdílejí a co je zajímá. Sledujte jejich stories, abyste zjistili, co dělají při cestě do školy nebo z ní se svými přáteli.

Časem se děti a dospívající naučí rozpoznávat rizika, která můžou jejich chování provázet. Do té doby jsou to rodiče, kdo by jim měl citlivě vysvětlit, co se může stát. Bez zákazů, zvýšeného tónu, přátelsky.

Pro E-Bezpečí
Pavla Střílková
Univerzita Palackého v Olomouci

Zdroje (Biblography/References):

Dangerous Internet Challenges – Understanding their Appeal. Healthy Children.
https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Dangerous-Internet-Challenges.aspx

Constantly Connected: Adverse Effects of Media on Children & Teens. Healthy Children. https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Adverse-Effects-of-Television-Commercials.aspx

How to Connect with Your Teen about Smart & Safe Media Use. Healthy Children.
https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Points-to-Make-With-Your-Teen-About-Media.aspx