E-Bezpečí - Open Access Journal
E-Bezpečí 2019, 4(1): Page 46-48. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1467

Europoslankyně Charanzová se na pedagogické fakultě zajímala o rizika v kyberprostoru

Kamil KOPECKÝ


Dita Charanzová, poslankyně Evropského parlamentu, navštívila pedagogickou fakultu. V Centru prevence rizikové virtuální komunikace (PrVoK, E-Bezpečí) získala informace o tom, jak bezpečný nebo nebezpečný je život dětí v kyberprostoru. Během dne se seznámila i s konceptem Učitel21.

 

Přímo v laboratořích Centra PrVoK se uskutečnilo setkání europoslankyně Dity Charanzové se zástupci Univerzity Palackého. Jednání se zúčastnili Vít Zouhar, prorektor univerzity, Libuše Ludíková, děkanka její pedagogické fakulty, a Kamil Kopecký, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace.

„V rámci dvouhodinové návštěvy jsme diskutovali především o ochraně dětí v online prostředí a o možnostech zvýšení jejich bezpečnosti. Stejně tak jsme se věnovali i možnostem používání mobilních telefonů ve školách, když jsme hovořili o tom, jestli je regulovat či ne a jakým způsobem. Debatovali jsme také o sociálních sítích, které využívají děti, mimo jiné o Instagramu, Snapchatu, YouTube a TikToku, i o nadměrném sdílení osobních údajů dětí rodiči,“ uvedl Kamil Kopecký, vedoucí Centra PrVoK.

charanzova3

Centrum začalo s Ditou Charanzovou spolupracovat na konci roku 2018. „Europoslankyně má ve své gesci mimo jiné digitální agendu, zajímá se tedy nejen o oblast kybernetické bezpečnosti, ale také o aktuální technologické trendy a možnosti zapojení technologií do výuky,“ dodal Kamil Kopecký. Při návštěvě pedagogické fakulty podle něj odkázala i na příklady dobré praxe. Firmy v nich zavedly automatizaci a robotizaci a zvýšily svou konkurenceschopnost a výkon, aniž by bylo nutné propustit zaměstnance.

Podle Kamila Kopeckého byla velmi zajímavá i závěrečná část její návštěvy Centra. Pod vedením studentů pedagogické fakulty si europoslankyně vyzkoušela celou řadu technologií, od systémů smíšené a rozšířené reality (Merge Cube, Hololens, Google Glass apod. ), přes systémy virtuální reality (Google Carboard, Daydream, Oculus Rift a Oculus Go), k robotickým edukačním pomůckám ozobot, beebot, cuebot a sphero, až k technologii 3D tisku a k programovatelným robotickým ramenům. 

„Na UP jsem si vyzkoušela tak trochu jiné brýle, výlet do virtuální reality mi zařídil Kamil Kopecký a jeho tým v digidoupe.cz. Díky za to i za veškerou práci v jejich projektu e-bezpečí.cz. Dělají skvělé věci v oblasti preventce v online světě, a to nejen pro děti!“ pochlubila se Dita Charanzová na svém facebooku.

Během návštěvy olomoucké pedagogické fakulty se europoslankyně seznámila i s konceptem Učitel21, jenž ji představila děkanka fakulty Libuše Ludíková.

dita02

„Hovořila jsem o konceptu přípravy budoucích učitelů na naší fakultě. Vysvětlovala jsem, v čem je projekt Učitel21 jedinečný a na jaké kompetence budoucích pedagogů cílí. Prezentovala jsem před paní europoslankyní naši snahu připravit učitele, který bude nejen schopen kvalitně zvládat svůj obor, ale bude i připraven na široké spektrum problémů, jež dnešní škola přináší, ať se již jedná o heterogenitu žáků či prostředí, dopady digitalizace, potřebu orientace v mediálním prostoru a dalších oblastech,“ uvedla děkanka fakulty. Setkání zhodnotila pozitivně, neboť podle ní otevřelo řadu možností další spolupráce, které fakulta hodlá využít.