E-Bezpečí - Open Access Journal
E-Bezpečí 2019, 4(1): Page 105-106. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1522

Flag-waving

Kamil KOPECKÝ


V našem předcházejícím textu jsme se zaměřili na základní přehled technik, které se využívají k ovlivňování čtenářů v online prostředí, s úspěchem se však dají využít (a také se využívají) i mimo internetový prostor. Technika, kterou si dnes popíšeme, se velmi často používala v dobách minulých (např. k propagandě v období světových válek a komunismu). K ovlivňování čtenářů, diváků či přímo voličů se používá i v současnosti. Tato technika se nazývá flag-waving (mávání vlajkou).

 

Flag-waving (mávání vlajkou) je jedna z klasických technik propagandy, která se využívá k ospravedlnění vlastního jednání (např. násilí) tím, že jde o projev vlastenectví a že jednání propagandisty prospívá zemi (patriotismus). Flag-waving často a silně apeluje na emoce. Využívá a také zneužívá existujících předsudků a přesvědčení, které cílová skupina má (např. o minoritách, sexuální orientaci, náboženství apod.). Často pracuje s různými druhy symboliky - náboženskými či kulturními symboly, vlajkami, státním znakem apod. 

propaganda flag waving

Upgrade:
Na základě četných komentářů k našemu materiálu doplňujeme více detailů.
Termín propaganda, který jsme v textu využili, se tradičně dělí na 3 základní formy:

a) bílá propaganda (postavená na pravdivých informacích, v současnosti např. public relation, sem patří také různé druhy kampaní z válečného období viz příklady výše)
b) šedá propaganda (smíchávající pravdu a lež),
c) černá propaganda (využívají vyloženě nepravdivých informací a dezinformací).

Ačkoli se v současnosti slovo propaganda používá především v negativní konotaci, příklady, které jsme v materiálu uvedli, logicky spadají i do oblasti světových válek, kdy byla propaganda vnímána samozřejmě i pozitivně. Ve všech typech propagandy se flag-waving úspěšně využíval a využívá.

V textu záměrně používáme slovo vlastenectví/patriotismus, protože právě v současnosti se flag-waving ve spojení s těmito termíny využívá (propagandista apeluje na vlastenectví svých posluchačů). Vlastenectví vnímáme jako lásku k vlastnímu národu, která však není spojena s pocitem nadřazenosti či dehonestaci ostatních etnik a národů. Od termínu vlastenectví/patriotismus odlišujeme termín nacionalismus, který vnímáme jako nekritickou příklonnost k vlastnímu národu, ve kterém se objevuje nadřazenost vlastního národa nad ostatními, častá nenávist k různým druhům minorit a jiným národům atd.

Přestože je flag-waving spojen především velmi často nacionalismem, propagandista termín nacionalismus k manipulaci ostatních nepoužívá. Používá termín vlastenectví či patriotismus, který jsme využili v textu, přestože ve skutečnosti jde o nacionalismus.

 

 

Pro E-Bezpečí
Kamil Kopecký