HOME | SOCIÁLNÍ SÍTĚ | O APLIKACI | UKÁZKY | KE STAŽENÍ | KONTAKT
FAKEBOOK
(simulátor sociální sítě)

CO JSOU SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Sociální sítě jsou specifické internetové služby, zaměřené primárně na získávání a udržování sociálních kontaktů s dalšími uživateli internetu. Mohou být zaměřeny univerzálně (Facebook, G+), nebo jsou zacíleny např. profesně (LinkedIn, Researchgate), na základě příslušnosti ke konkrétní třídě či studijní skupině (Spolužáci.cz) či podle dalších kritérií. Termín sociální sítě často splývá s termínem servery komunitních služeb. Hranice mezi tím, co jsou a nejsou sociální sítě, jsou velmi neostré.

Sociální sítě však mají řadu společných vlastností: a) obsah sociálních sítí vytvářejí sami uživatelé, b) sociální sítě umožňují vytvářet sociální vazby (např. spojovat se s přáteli, followery atd.), c) sociální sítě obsahují velké množství osobních a citlivých informací, které o sobě zveřejňují a šíří sami uživatelé, d) sociální sítě podporují jednoduché a efektivní sdílení informací.

Aby bylo možné sociální sítě hodnotit co nejvíce objektivně, je třeba uvědomit si, že mají vzhledem k jejich používání jak pozitiva, tak i negativa.
POZITIVA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

A. Sociální sítě umožňují navazovat mezilidské kontakty.
B. Sociální sítě jsou nástrojem pro překonání sociální izolace.
C. Sociální sítě umožňují realizovat reklamu s přesným cílením na cílovou skupinu.
D. Sociální sítě jsou zdrojem poučení.
E. Sociální sítě jsou zdrojem zábavy.
NEGATIVA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

A. Sociální sítě obsahují velké množství zneužitelných osobních údajů.
B. Sociální sítě umožňují snadno, rychle a anonymně realizovat kyberšikanu, sexuální útoky na děti, kyberstalking apod.
C. Sociální sítě umožňují realizovat internetové podvody.
D. Sociální sítě mají úzkou vazbu na majetkovou kriminalitu.
E. Pro potřeby sociálních sítí často vznikají nebezpečné technologie, např. automatické označování obličejů na fotografiích (tzv. automatické tagování).
F. Sociální sítě se stávají terči internetových útoků vedoucích k úniku osobních údajů.


Většina veřejných sociálních sítí obsahuje kontrolní mechanismy, které např. zpřístupňují přístup na sociální síť od určitého věku (např. od 13 let na sociální síti Facebook), případně obsahují jiné mechanismy kontroly uživatelů (např. kontrola pomocí institucionálního emailu). Většinu těchto kontrolních mechanismů však lze snadno „obejít“, např. zadat jiné datum narození. V praxi je pak běžné, že sociální sítě masově využívají i uživatelé, kteří kritéria pro přístup do dané sociální sítě nesplňují – tedy i děti. Děti v prostředí internetu sdílejí velké množství osobních a citlivých údajů, které umožňují jejich velmi přesnou identifikaci. Často si neuvědomují, jak jsou osobní údaje důležité a jak snadno je lze zneužít ke kybernetickému útoku.

V České republice patří mezi nejrozšířenější sociální sítě Facebook, Lidé.cz, Spolužáci.cz, Líbimseti.cz, Google+. Aktivně je však dětmi využívána i řada dalších sociálních sítí a služeb – např. ASK.fm, Snapchat, GIFYO, Instagram, Pinterest, messengery a VoIP Skype, WhatsApp, Viber apod.
REALIZAČNÍ TÝM a PARTNEŘI

(c) Fakebook - simulátor sociální sítě 2016 - 2017

Warning: Use of undefined constant r - assumed 'r' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/local/hosting/home/e-bezpeci.cz/web/www/fakebook/footer.php on line 24
Downloads:4264