fbpx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

policiePolicie ČR od r. 2011 sleduje počet trestných činů spáchaných v kyberprostoru (zejm. v síti Internet). V uvedeném období je zaznamenán trend setrvalého nárůstu evidovaných případů kybernetické kriminality (od 1 502 trestných činů v roce 2011, do 8 417 trestných činů v roce 2019).

 

V roce 2019 bylo v oblasti kybernetické kriminality a kriminality páchané na internetu evidováno 8 417 trestných činů, což ve srovnání s rokem 2018 (6 815) potvrzuje nárůst o více než 1 600 skutků. Tradičně nejpočetnější skupinou v oblasti kybernetické kriminality a kriminality páchané na internetu jsou různé formy podvodného jednání (více než polovina všech evidovaných skutků), vedle kterých jsou nemalou měrou zastoupeny i pojistné podvody. Téměř o třetinu vzrostl počet případů tzv. hackingu, což jsou zejména případy neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Tato skupina trestných činů svým počtem začala převyšovat mravnostní trestné činy. Zajímavý je také vysoký nárůst trestné činnosti spojené s neoprávněným provozováním hazardní hry ve virtuálním prostředí. Významné zastoupení má stále také mravnostní kriminalita (777 skutků), kde znepokojivě roste počet pachatelů do 18 let věku v poměru ke zletilým pachatelům. Pachatelů do věku 18 let je u mravnostních trestných činů více, než v ostatních druzích kybernetické kriminality dohromady.

V roce 2019 policie evidovala celkem 469 případů, které byly spáchané prostřednictvím internetu na osoby mladší 18ti let. Nejčastěji se jednalo o trestný čin ohrožování výchovy dítěte (85 TČ) a sexuální nátlak (79 TČ), šíření pornografie, nebezpečné pronásledování, vydírání.