DVD Jít či nejít? slouží jako didaktický materiál pro pedagogy základních a středních škol v ČR a jako podpůrný materiál pro lektory projektu E-Bezpečí.
Neslouží ke komerčním účelům nebo samostatnému veřejnému promítání.
Všechna práva vyhrazena. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (c) 2013