E-Bezpečí 2019, 4(1): Page 51-53. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1450

Projekt E-Bezpečí se připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu 2019

Kamil KOPECKÝ


Projekt E-Bezpečí se připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day 2019), který letos připadá na dnešek. Více informací o kampani naleznete zde.

V rámci Dne bezpečnějšího internetu tradičně představujeme několik aktivit, na kterých společně se svými partnery intenzivně pracujeme. Pojďte tedy ochutnat některé novinky z naší kuchyně.

Pomůžeme s prevencí a intervencí v česko-polském pohraničí

V letošním roce startujeme společně 5 krajskými ředitelstvími policie ČR a třemi krajskými ředitelstvími policie PL tříletý projekt Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě (Interreg V-A ČR-PL). V rámci něj zrealizujeme v česko-polském pohraničí v 270 preventivních akcí pro děti a rodiče, provedeme nový výzkum a posílíme intervenci.

Pomůžeme se vzděláváním v oblasti počítačové bezpečnosti a mediální gramotnosti

V letošním roce odstartuje nový projekt realizovaný s Nadací O2, který se orientuje na podporu vzdělávání v oblasti počítačové bezpečnosti a digitální/mediální gramotnosti přímo v prostředí českých základních škol. V rámci projektu otevřeme školám přístup ke vzdělávání, vzdělávacím materiálům (metodikám, rádcům) a také vybavení nutné k modernizaci jejich vzdělávání. Již brzy zveřejníme detaily.

Ve spolupráci s ESETem nastartujeme projekt zaměřený na počítačovou bezpečnost v rodinách

Podle výzkumu Rodič a rodičovství v digitální éře většina rodičů neví, jak zabezpečit svému dítěti počítač či mobil, jak nastavit rodičovský režim, jak blokovat nežádoucí obsah či jak limitovat čas, který dítě tráví před obrazovkou. Proto jsme spojili síly s antivirovou společností ESET a společně připravíme sadu tutoriálů a návodů, jak technicky bezpečí dětí (i dospělých) zajistit. Těšte se, bude to stát za to!

Nový výzkum zaměříme na rizikové chování dětí v nových typech sociálních sítí a služeb

V letošním roce zaměříme náš tradiční výzkum na nové typy služeb a sociální sítí, které české děti využívají, a samozřejmě na rizika (ale také příležitosti), které s sebou tyto služby nesou. Naší pozornosti neunikne Snapchat, Instagram, TikTok, ale třeba také Twitch apod. Výzkum zrealizujeme ve spolupráci s naším hlavním mediálním partnerem společností O2 Czech Republic.

o2 online bezpecnost log

Terén, terén a zase ten terén

Stejně jako v minulosti budeme v průběhu roku realizovat velké množství vzdělávacích akcí pro nejrůznější cílové skupiny - počínaje dětmi prvního stupně ZŠ až po seniory. Stejně jako v loňském roce budeme velké množství aktivit poskytovat zcela zdarma, a to díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, statutárního města Olomouc, Ostrava, Olomouckého kraje a především firmy O2 Czech Republic. Nově chystáme vzdělávací akce ve spolupráci s hlavním městem Praha, Středočeským krajem a Královéhradeckým krajem.

Redakce E-Bezpečí