22.02.18

Přehledné výsledky projektu E-Bezpečí za rok 2017 naleznete zde.

Celý článek...

15.01.18

Interview o kyberšikaně a nástrahách internetu s naším lídrem Kamilem Kopeckým.

Celý článek...

08.01.18

Projekt E-Bezpečí se stal členem Digikoalice.

Celý článek...

26.10.17

Právě jsme vydali 2 nové letáčky, zaměřené na problematiku nebezpečných výzev v online prostředí a na tzv. fake news.

Celý článek...

20.10.17

Projekt E-Bezpečí vydává novou aplikaci pro tablety IPAD. K dispozici je zbrusu nové prostředí, seznamující s rizikovým chováním v prostředí internetu. Aplikace je k dispozici ZDARMA v AppStore.

Celý článek...


Víte o tom, že je říjen Evropským měsícem internetové bezpečnosti?
 
Podporujeme


Banner


Proč je lepší Google nekrotit.
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Pondělí, 19 Květen 2014 16:44

mini_goZřejmě jste také zaregistrovali nedávná soudní rozhodnutí, která dávají uživatelům Internetu právo, či přesněji řečeno možnost žádat za určitých okolností o to, aby informace, které se jich týkají, nefigurovaly ve výsledcích vyhledávání. Pokud nyní jásáte nad tím, že budete moci odstranit pro sebe nepříjemné výsledky z vyhledávání, a tak například skrýt, co jste na Internetu dělali před pár lety, či jak se o vás psalo, příliš nejásejte.

Google je totiž lepší nekrotit. A i když ve zmíněných soudních rozhodnutích nejde jenom o něj, ale o všechny vyhledávače, primárně „postiženým“ je pochopitelně ten největší, což je právě Google. A zatímco se firmy a organizace snaží vesměs o to, aby informace o nich, přesněji jejich oficiální prezentace byly mezi výsledky vyhledávání na prvních místech, zdá se, že nyní budou moci „žádat“ o to, aby zde přinejmenším určité informace nebyly vůbec.

Na první pohledy to vypadá jako vítězství práv uživatelů nad korporacemi, které si z nich udělaly zdroj příjmu, cílovou skupinu na kterou směřují masivní množství reklamy (více o posledních rozhodnutích třeba zde http://businessworld.cz/bezpecnost/prekvapive-rozhodnuti-soudni-dvora-eu-muzete-pozadat-google-o-vymazani-vysledku-s-odkazy-na-osobni-udaje-11652 ). Ve skutečnosti je ale taková snaha přinejmenším problematická, a to především a zejména s ohledem na práva těchto uživatelů více, než na zájmy korporací. Pokusme se to vysvětlit.

Možnost zmizet…

Ačkoli vyhledávače původně vznikly jako jeden z mnoha nástrojů práce s internetem, postupně se staly jeho naprosto klíčovým faktorem. Dostupnost informací na Internetu je prakticky vzato podmíněna jejich přítomnosti ve vyhledávači a dá se říct, že informace, která v něm nefiguruje, může být tak těžko nalezitelná, že než vynaložení masivního úsilí se může zdát, jako by zde vůbec neexistovala. To neznamená jen tolik, že zůstane skryta náhodnému publiku a „široké veřejnosti“, ale také orgánům a institucím, které na vyhledávačích závisí, byť si to třeba neuvědomují. Může také zůstat skryta médiím, rešeršistům, a dokonce i orgánům veřejné moci, protože i ony do jisté míry na fungování vyhledávačů závisejí, samozřejmě ne jako orgány, ale jako lidé, kteří v nich pracují, a kteří nástroje jako Google používají pro svou práci. Šance „ztratit se“ z Google je tak ve skutečnosti mnohem více, než jen možností minimalizovat svou viditelnost na Internetu pro omezený okruh osob, ale pro velmi široké spektrum orgánů a institucí, které pro svou práce tak či onak používají standardní nástroje. Stále to zní lákavě?

google_censored

Křehká stabilita

Takřka každý dnes ví, že Internet je decentralizovaným systémem vzájemně propojených počítačových sítí. Vyhledávače tvoří svorník těchto sítí, jsou prakticky jediným nástrojem, který umožňuje využívat síť jako zdroj nových informací. Způsob, kterým pracují s obsahy, zdaleka není dokonalý, a bylo by možné zdárně debatovat o tom, nakolik je demokratický, faktem ale je, že představuje dlouhodobě vytvářenou, křehkou, stabilitu. Stabilitu, ve které většina subjektů používajících internet považuje výsledky vyhledávání za dostatečně stabilní a spolehlivé proto, aby se jimi mohla řídit, aby je mohla využívat jako validní zdroj informací. Snahy firem o lepší postavení v rámci vyhledávače tuto důvěru nenarušují, protože pokročilý uživatel je stále schopen např. formulovat vyhledávací dotaz tak, aby je eliminoval. Avšak možnost odstranění výsledku je pro takovou stabilitu problém.

Jinak řečeno, snadno by mohla vést k situaci, kdy se na práci vyhledávače nebude možné spoléhat. Protože taková situace již kdysi panovala, a tehdy existovaly nástroje umožňující jí kompenzovat, je pravděpodobné, že by se začaly v dokonalejší podobě používat i nyní. Tím by ale brzy vznikla sorta uživatelů, kteří by byli schopni s nimi pracovat, a pak drtivá většina těch, kteří ne. Jinak řečeno, každé vymazání výsledků by z principu nebylo stoprocentní, ale lišilo by se, kdo takto ztracený výsledek vidí, a kdo ne. Systém, o kterém si již nyní dá pochybovat, nakolik je a nakolik není demokratický, by se stal dozajista nedemokratickým, protože přístup k informacím by se lišil dle schopností a ochoty uživatele pracovat s pokročilými nástroji ještě více, než je tomu dnes. Křehká stabilita, ve které je vyhledávač de facto arbitrem, neutrálním bodem stojícím mezi a nad různými zájmy by byla narušena.

Prázdno

Google má historickou zkušenost se zajímavou, ale mimořádně neúspěšnou službou, kterou byla sociální síť Wave. V době, kdy jí firma vytvořila, šlo o lákavou věc, o níž byl obrovský zájem. Bohužel tehdy nastavené podmínky pro vstup do této služby způsobovaly, že zatímco „před dveřmi“ se tísnily tisíce členství lačných uživatelů, dovnitř bylo vpouštěno jen minimální množství, prakticky zlomek z tohoto počtu. Ve výsledku zájem o službu postupně klesal, protože „připuštění“ uživatelé nebyli schopni generovat dostatečné množství zajímavého obsahu, a tím se propadala ochota nových uživatelů službu využívat. Nakonec prostě bylo prázdno, což vedlo k faktickému ukončení projektu, a mimo jiné i díky tomu si dnes pod pojmem sociální síť představujeme daleko spíše konkurenční Facebook, než jednoho z pokračovatelů Wave, což je systém Google+. Lekce získané z neúspěchu Wave platí i pro obsah ve vyhledávači. Přinejmenším, avšak ne pouze tím, že aby lidé vnímali nástroj, v tomto případě vyhledávač, jako důvěryhodný, nesmí na něj být uplatněny příliš restriktivní nástroje kontroly. Možnost odstraňovat výsledky v tzv. „oprávněných případech“ je ale právě takovýmto nástrojem.

Co více, vede k tomu, že kromě několika málo skutečně oprávněných situací, které lze doložit soudně vede nezadržitelně k tomu, že počet snah o odstranění výsledků začne nezadržitelně růst. A s tím bude klesat závažnost dat, které si uživatelé budou přát odstranit. To neznamená, že nakonec by ve vyhledávačích zůstalo podobné prázdno, jako kdysi v Google Wave, nebo že by se jejich obsah časem zredukoval na oficiální placené PR prezentace, ale kvalita by byla dotčena, a to značně.

Ochrana obětí

Role vyhledávačů jako arbitra internetového obsahu je nejpodstatnější pro ty jeho uživatele, kteří mají nejvíce omezené možnosti jeho využití, typicky pro oběti trestných činů, a pro oslabené skupiny, které mohou takto získávat informace. I když by právě ony měly být možností odstraňovat výsledky chráněny, právě jejich možnost o to žádat je a vždy bude nejvíce omezená. Naproti tomu možnosti pachatelů jsou daleko větší. Když se před několika léty pokusila společnost Microsoft omezit množství nevyžádané pošty na Internetu tím, že zavedla „digitální známky“, byli prakticky jediným, kdo tuto technologii používat rozesílatelé spamu. Je jisté, že v případě masivního omezování vyhledávaného obsahu by tomu bylo podobně. A proto je nejenom pro ochranu obětí trestné činnosti, ale zejména pro udržení křehké rovnováhy v moři internetových dat pro všechny výhodnější Google (a další) nekrotit.

Pro E-Bezpečí,
PhDr. Vojtěch Bednář 

 
E-Bezpečí štítky

 1. Kyberšikana
 2. Kybergrooming
 3. Prevence kriminality
 4. Sexting
 5. Facebook
 6. Kyberkriminalita
 7. Kazuistika
 8. Výzkum
 9. Poradenství
 10. Legislativa
 11. Rozhlasové pořady E-Bezpečí
 12. Sociální inženýrství
 13. Reference na E-Bezpečí
 14. Vzdělávací akce E-Bezpečí
 15. Praxe
 16. Hope Witsell
 17. Jessica Logan
 18. Trolling
 19. E-Synergie
 20. Second Life
 21. Krize výchovy
 22. Teorie
 23. Planking
 24. Acton Beale
 25. Digitální stopy
 26. TOR
 27. Ochrana osobních údajů
 28. Chatroulette
 29. Statement of Rights and Responsibilities
 30. Fotografie na Facebooku
 31. IP obsah
 32. Právo a Facebook
 33. Platební karty
 34. Hoax
 35. Paypal
 36. Stalking
 37. Kyberstalking
 38. Facebook timeline
 39. Moje historie
 40. Netolismus
 41. WoW
 42. botmaster
 43. spam
 44. NAT
 45. Právo
 46. vztahové násilí
 47. domácí násilí
 48. Prenatální profily
 49. Konference
 50. Buzz
 51. Virální videa
 52. Star Wars Kid
 53. Dětská prostituce
 54. Komerční sexuální zneužívání dětí
 55. On-line prostituce
 56. Disinhibiční efekt
 57. Hackerazzi
 58. Christopher Cheney
 59. Google hacking
 60. Identity theft
 61. Krádež identity
 62. Ransomware
 63. emo
 64. GIFYO
 65. Seznam se bezpečně!
 66. Sekundární viktimizace
 67. Amanda Todd
 68. Mentální anorexie
 69. Bulimie
 70. Blogy
 71. SMS spoofing
 72. Svobodný internet
 73. Online prostituce
 74. Manipulace
 75. Interview
 76. Břetislav Horyna
 77. bigorexie
 78. ASK.FM
 79. homosexualita
 80. Tyler Clementi
 81. Ravi Dharun
 82. Hanka a Tonča
 83. Webcam trolling
 84. EXIF
 85. YouTube
 86. Seznam.cz
 87. Google
 88. IAD
 89. Flow
 90. Vydírání
 91. SCAM419
 92. Senioři
 93. Podvody
 94. Pornografie
 95. PRIZNEJ.CZ
 96. ASMR
 97. swag
 98. Rebecca Ann Sedwick
 99. Webrangers
 100. iPhone
 101. Roztahovačky
 102. Phishing
 103. Safer Internet Day
 104. Digitální rodičovství
 105. Planking
 106. nomofobie
 107. fantomové vibrace
 108. Kampaně
 109. Kyberbaiting
 110. Prank
 111. Darknet
 112. romance scam
 113. FoMO
 114. Modra velryba
 115. DaddyOFive
 116. kyberflashing
 117. Fake news
 118. Omegle
Generální partner projektu
Další partneři


GaranceTOPlist
Chcete podpořit naše aktivity? Děkujeme! Vážíme si toho!
Partneři, spolupracující instituce:

Licenční újednání, autorská práva:

Portál E-Bezpečí je provozován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Všechna práva vyhrazena. (c) Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci 2008 - 2017.

Kyberšikana: ISSN 2336-1360. Vydavatel: Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci.

E-Bezpečí je ochrannou známkou chráněnou Úřadem průmyslového vlastnictví.
Webdesign: Axe design studio Olomouc | Technická podpora: Jiří Veverka | Sledováno systémem Google Analytics

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.