Home Vzdělávání Reference na vzdělávací akce
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Dobrý den, moc děkujeme za přednášky na téma kyberšikana, které se uskutečnily v naší škole. Dovoluji si zaslat zpětnou vazbu. Přednáška žáky velice zaujala, někteří dokonce říkali, že to byla nejlepší přednáška kterou měli. Mně konkrétně se nejvíce líbily praktické příklady a příběhy žáků, na kterých byla kyberšikana vysvětlena. Od přednášející jsem se dozvěděla, že pořádáte další přednášky například na téma sociální sítě. Byli bychom velice rádi, kdybychom mohli s Vámi i nadále spolupracovat a mohli bychom si objednat další přednášku. Prosím napište mi, zda a kdy by to bylo možné. My bychom měli zájem o přednášku v příštím školním roce v říjnu či v listopadu.
Děkuji moc
S pozdravem
Edita Vrbová
Střední odborná škola Čelákovice
8. 6. 2018
 
Lektorka Bc. Střílková byla velmi dobře připravená, mluvila jasně a srozumitelně, představila přehlednou prezentaci. Žáky snadno dokázala zaujmout a účelně vtáhnout do probírané problematiky. Využívala řadu výukových metod: výklad, brainstorming, otázky na tipování. Velmi vhodně kombinovala obecné poznatky a pojmy s konkrétními případovými studiemi z ČR i zahraničí. Beseda byla pro sedmáky vhodná a věřím, že i přínosná.
Mgr. Petr Stehno, třídní učitel 7. B
ZŠ Jiráskovo náměstí Hradec Králové
8. 6. 2018
 
Školení E-bezpečí bylo opravdu super. Přestože dostala třídu na starosti mladá dívčina, neměla nejmenší problém. Děti zaujala, úžasně vládla hlasem a informace ze sebe sypala jako stroj. Bylo to poutavé, protkané spoustou případů – žáci v tom spatřovali onu realitu. Vzhledem k tomu, že na „přetřes“ přišlo něco, co se jich bezprostředně týká – byli plně koncentrovaní a soustředění. Teď už je to jenom na nich. Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za tu možnost přinést k nám do školy takové „školení“, a kdybychom si to mohli zopakovat i v roce příštím, budu jen ráda.
S pozdravem,
Martina Šitinová
Hradec Králové, ZŠ Štefánikova ZŠ
8. 6. 2018
 
Beseda byla jak pro žáky tak pro vyučující, kteří byli v hodinách velice zajímavá. Žáci se často zapojovali, měli dotazy. Páni přednášející byli pohotový, na dotazy hned odpovídali. Seznámil žáky i s pravdivými příběhy. Myslím si, že to bylo velice poučné
Besedy upozorňovaly na rizika využívání sociálních sítí. Žáci se dozvěděli nové informace, přiznali, že si do té doby řadu rizik neuvědomovali.
Lektoři byli příjemní, uměli zaujmout, žáci se ochotně zapojovali do diskuse.
Mgr. Jana Březinová
Základní škola 1.máje, Hranice
19. 4. 2018
 
Dobrý den,
chtěla bych poděkovat panu lektorovi za vyčerpávající besedu, která byla zaměřena na rizika spojená se sociální sítí Facebook. Žáci dostali mnoho informací a uvědomili si spoustu možných nebezpečí, která jsou spojena s používáním sociálních sítí a internetu. Beseda byla velice kladně hodnocena nejen zúčastněnými žáky, ale i vyučujícími.
V příloze zasílám fotky pořízené během besedy.
S pozdravem
Miroslava Lukešová
metodik prevence
ZŠ a MŠ Hranice, Studentská 1095
19. 6. 2018
 
Přednáška byla velmi dobře koncipována. Propojení výkladu a projekce bylo pro žáky poutavé. Téma bylo pro dané ročníky velmi nosné. Většina žáků měla již určité vstupní informace, ale v průběhu akce byly utříděny do určitého systému, doplněny a hlavně orámovány zákonným rámcem České republiky.
Lektorka byla velmi komunikativní, vstřícná k žákům, dokázala získat potřebné informace, ale zároveň dokázala udržet kázeň a pořádek. Nevhodné a nekonstruktivní dotazy a připomínky neovlivnily průběh besedy.
Akci považuji za velmi přínosnou a doufám, že se stane pravidelnou.
Vypracovala Mgr. Eva Kloudová,
výchovná poradkyně, účast na besedě s třídou 7.B
16. 5. 2018
 
Dobrý den,
ráda bych poděkovala za besedy, které na naší škole proběhly minulou středu. Byly velmi přínosné.
Dle domluvy posílám krátkou zpětnou vazbu:
Náplň besed odpovídal přesně našim potřebám. Lektorka se před začátkem akce při krátké schůzce seznámila se zvláštnostmi tříd i dětí. Zároveň se dozvěděla, která související témata byla ve škole řešena a co by mohlo být pro žáky citlivé.
Samotné besedy proběhly výborně, děti se o témata zajímaly a zpětně hodnotily akci jako velmi přínosnou. Nejvíce je zaujala témata zabezpečení účtu a nebezpečí anonymity a změn identity na sociálních sítích. Všichni žáci se shodli na tom, že by bylo potřeba více besed a vzdělávacích akcí s tématy komunikace přes internet. Starší žáci zmínili potřebu orientace v trestněprávní odpovědnosti související s internetem a sociálními sítěmi.
Snad bude takto krátké zhodnocení stačit, v případě jakýchkoli otázek se na mě, prosím, obraťte, ráda cokoli doplním. V příloze zasílám několik fotografií z akce, jak bylo dohodnuto.
S pozdravem a poděkováním
Hana Štefaňáková,
spec. pedagog a metodik primární prevence,
SoZŠ Integrál pro žáky s SPU,
Jana Masaryka 25, Praha 2
9. 5. 2018
 
Dobrý den,
omlouvám se za zpoždění a posílám hodnocení a fotografie:
Dne 11. června 2018 proběhly na naší škole dvě přednášky pro žáky šestých tříd na téma Nebezpečné komunikační jevy se zaměřením na sociální sítě. Mladý lektor, který přednášel na naší škole, měl velký přehled a vzhledem k tomu, že byl věkově poměrně blízko k žákům, všechny zaujal a dokázal je zapojit do debaty. Probíraná témata byla podána vtipně a zajímavě, žáci se dozvěděli hodně nových a zajímavých informací a měli možnost zamyslet se nad svým chováním na sociálních sítích. Velmi zajímavé bylo uvědomit si, jak jsou využívány naše osobní údaje a k čemu všemu dáváme svou registrací na sociálních sítích své svolení, i strategie různých internetových útočníků. Celkově shrnuto, byla to zatím nejlepší přednáška na toto téma, kterou jsme měli, přínosná nejen pro žáky, ale i pro učitele. Děkujeme také za tištěné materiály, které využijeme ve výuce.
Vzhledem k tomu, že užívání sociálních sítí se posunuje ke stále nižším ročníkům, a tyto děti jsou ještě zranitelnější, uvítali bychom i programy pro mladší děti (první stupeň).
Fotografie posílám v příloze.
S pozdravem
Mgr. Jiřina Nagyová, metodik prevence,
ZŠ Jílové u Prahy
11. 6. 2018
 
Vážený pane kolego, Vámi připravený a realizovaný seminář kproblematice nebezpečných jevů  spojených s používáním Internetu amobilních telefonů - E-bezpečí (lektoři dr. Kamil Kopecký, Mgr. Veronika Krejčí)  - byl na vysoké profesionální úrovni.Všemi účastníky byl velice dobře hodnocen. Je určitě využitelný prodalší cílové skupiny preventistů.
JUDr. Tomáš Koníček
Odbor prevence kriminality
Ministerstvo vnitra ČR

 

Dobrý den, chtěla bych jménem svým i jménem našich studentů kvarty poděkovat za zrealizovanou besedu o nebezpečí internetu. Beseda mělaskvělý ohlas, v příloze posílám aspoň několik lístků s reakcí studentůna program. Zásluha patří především lektorovi - Mgr. Tomáši Macounovi. Pane Macoune, děkujeme a těšíme se na setkání a spolupráci v dalším školním roce!
Mgr. Marcela Dejdarová
Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683


Gymnázium Uničov se dne 19. října 2009 aktivně zapojilo do projektu E-bezpečí uspořádáním přednášky, kterou vedl lektorský tým tohoto projektu za účasti zástupců Policie ČR. Prezentaci zhlédli se zájmem  a mnoha položenými dotazy žáci primy, sekundy, tercie a kvarty. Jsem přesvědčen o tom, že v nich zanechala podnětné a alarmující informace, že umožnila propojit jejich individuální každodenní praxi v elektronické komunikaci s negativními zkušenostmi a příběhy se špatným koncem z jiných koutů světa. Tímto ilustrujícím způsobem si žáci uvědomují rizika spojená s používáním moderních komunikačních technologií, možná si někteří při této přednášce připustili vlastní chyby, kterých se dopustili v zacházení s elektronickými médii a dohlédli možné důsledky svého počínání. Chtěl bych poděkovat celému týmů E-bezpečí nejen za samotnou přednášku, ale i za medializaci problematiky kyberšikany a za velmi kvalitní internetové stránky, které jsou zdrojem cenných informací nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče a učitele.

Mgr. Radim Chmelík
Gymnázium Uničov, metodik prevence

 

Dne 11. 6. 2009 se na naší škole studenti prvních a druhých ročníků čtyřletých studijních oborů seznámili s programem Bezpečný internet v rámci projektu E-bezpečí, jehož účelem bylo varovat studenty před nebezpečím spojeným s používáním moderních komunikačních technologií. Oba lektoři i přítomná policistka zaujali studenty vhodným uchopením dané problematiky i pohotovými odpověďmi na vznesené dotazy. Doporučuji oba švarné chlapíky a jejich zajímavou přednášku všem učitelům, studentům, ale i rodičům, kteří by se chtěli dozvědět něco o jevech, které nás doprovázejí na každém kroku, aniž si to plně uvědomujeme.

Mgr. Vilém Ďoubal
Slovanské gymnázium Olomouc 


Dne 5. června 2009 proběhl v učebně PC preventivní program „Bezpečný internet“, kterého se zúčastnili žáci 6. a 8. ročníku naší školy. Program byl vhodně koncipován pro danou věkovou skupinu a oba lektoři dokázali svým podáním žáky plně zaujmout a přimět k aktivní spolupráci. Náplní projektu bylo informovat žáky o možných nebezpečích číhajících na síti a možnostem jak se jim vyhnout, popřípadě jak reagovat pokud budete napadeni.
Cíl projektu se podle našeho názoru podařilo splnit, žáci byli informováni i poučeni o tom jaké možné druhy napadení na internetu mohou očekávat a jak se mohou bránit.
Mgr. Radek Novotný, Mgr. Jan Musil (učitelé)
ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315


Ve dnech 15.5. a 22.5.2009 proběhla na naší škole pod záštitou Města Lipník nad Bečvou, Policie ČR a Vzdělávacího centra UP v Olomouci akce "Bezpečný internet". S problematikou byli seznámeni všichni žáci 2. stupně základní školy.
Jednalo se o velmi zdařilou akci, která byla velmi kvalitně připravena, žáky školy zaujala a podle reakce dětí splnila účel. Žáci se nad problematikou nebezpečí internetu zamysleli, nepřijali jí pasivně, získané informace budou ve svém životě využívat.
Mgr. Josef Motyka (ředitel školy)
ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, Hranická 511
 

Vážený pane doktore,
touto cestou bychom Vám chtěli poděkovat za přednášky, které jste realizovali v rámci projektu „Bezpečný internet“ pro žáky 2. stupně základních škol a pro studenty nižšího stupně gymnázia v Lipníku nad Bečvou. Vaše zajímavě připravené přednášky doprovázené počítačovou prezentací se setkaly s pozitivní odezvou z řad dětí i jejich učitelů. Kladně hodnotíme také poutavé letáky, kde jsou stručně popsány základní nebezpečné jevy spojené s používáním internetu a mobilních telefonů a je v nich rovněž obsažena informace o tom, jak se bezpečně chovat na internetu. Letáky byly předávány žákům škol při přednáškách a dále jsou dostupné na našem odboru, na Středisku volného času Lipník nad Bečvou, v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou, v čekárnách dětských lékařů v Lipníku nad Bečvou a v místním Turistickém informačním centru. Věříme, že se nám podařilo dosáhnout cíle, kterým bylo předat žákům škol základní informace o bezpečném užívání internetu a mobilních technologií.
Mgr. Leona Roubalíková
Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 
Dobry den,pisem Vam zo Slovenska a chcela by som Vam vyjadrit podakovanie za moznost poucit sa z Vasej stranky 
E- bezpeci a vyuzit ziskane poznatky pri tvorbe priprav na vyucovanie informatiky v ZS. Velmi nas - hlavne ziakov zaujala prezentacia pre skoly, kde sa nasi starsi ziaci mohli dozvediet o viac o rizikach internetu (konkretnych prikladoch), co je dnes velmi dolezite. Este raz dakujeme za skvelu stranku i cely projekt.  
 Mgr. Z. Bohaciakova, ZS Makov, Slovenská republika

 

Mluvil jsem o Vaší přednášce s kolegy z Preventivně informační skupiny př inašem OŘP, kteří byli na Vaší přednášce taktéž přítomni, a musím říct, žejsme se shodli na tom, že byla velmi poučná a určitě z ní něco použijeme (samozřejmě s odkazem na Váš projekt) při naší další spolupráci s PIS připůsobení na ZŠ v našem obvodě. Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem  
nprap. Martin Dočkal
SKPV OŘ Praha III Skupina informační kriminality

Dobrý den,
předem Vám musím vyslovit ohromnou poklonu, za včerejší kurz (15.11.2010) na Ministerstvu vnitra, po dlouhé době jsem byl účastníkem něčeho, co bylo výborně zpracované, poutavé a hodně vypovídající. Takže díky. 
Jaroslav Rychnovský
Městská policie Děčín
prevence kriminality
 
Vážený pane doktore, 
Ještě jednou bych Vám i Vaší kolegyni rád poděkoval za seminář, který jste pro nás připravili včera, 23.11.2010, v BRNĚ. Osobně se mi moc líbilo jak téma, tak i zpracování včetně případových studií a prezentací.
Rád se s Vámi setkám na případném dalším semináři nebo školení, protože jak už jsem napsal, zpracování takových témat zajímavou formu, kdy se nejedná jen o teoretizování, není až tolik.
Přeji Vám i Vašemu týmu hodně úspěchů a hezký zbytek dne.
Bc. Jan HAUK, DiS.
kurátor pro mládež SPOD
Městský úřad ROSICE 
 
Účastníci kurzu E-Bezpečí odcházeli velmi spokojeni, protože dostali shrnující informace problematice kyberšikany. Zaujaly je zejména konkrétní příklady z praxe, konkrétní rady a doporučení, která lektoři s elánem a hlavně s profesionalitou a odborným komentářem poskytovali. Účastníci hodnotili seminář jako potřebný a přínosný, lektory jako schopné, ochotné a srozumitelně přednášející.

PhDr. hana Krozlová
Středisko služeb školám Hodonín

 

Vážena paní Krejčí,
dne 14. 5. 2013 se na naší škole ZŠ Blažkova 9, Brno konala preventivní přednáška na téma: „Nebezpečí na internetu“, pod vedením PhDr. Réného Szotkowski Ph. D. a Mgr. Pavly Dobešové. Přednáška byla koncipována formou názorných příběhů, které se opravdu staly, proto dokázala udržet pozornost žáků. Ze zpětných vazeb žáků se ke mně dostaly jen samé pozitivní reakce, dokonce i ze strany rodičů, kteří byli přednáškou nadšeni. Z tohoto důvodu bych ráda v příštím školním roce přednášku zorganizovala nejen pro žáky ostatních ročníků, ale i rodiče.

Jménem žáků ale i přítomných učitelů za přednášku děkujeme a budeme se těšit na případnou další spolupráci.

S pozdravem

Jana Koudelková, ZŠ Blažkova 9, Brno

 

Projekt E-Bezpečí je vítězným projektem národního kola Evropské ceny prevence kriminality.

Partneři a spolupracující insitutuce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo seznamlogo googlelogo nadaceo2logo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo usembassylogo hoaxlogo policielogo proglaslogo rozhlaslogo aukrologo linkabezpecilogo nuvlogo ssblogo pcentrumlogo microsoft bwlogo esetlogo cznic