fbpx

Titulní stránka Fake News Rizikové jevy Falešní američtí vojáci jsou testem mediální gramotnosti dospělé populace, mnoho ze starších uživatelek a uživatelů internetových služeb selže a přijde o celoživotní úspory

Co je to romance scam?

Romance scam (romantický podvod) je typ podvodu, při kterém se podvodník pokouší získat důvěru a citovou náklonnost oběti prostřednictvím online komunikace, často prostřednictvím seznamovacích webů, aplikací nebo sociálních médií. Cílem podvodníka je především získat peníze, dary nebo osobní/citlivé informace od oběti.

Podvodníci si často vytvářejí falešné profily s atraktivními fotografiemi a zajímavými životními příběhy, aby zaujali své oběti. Během komunikace se snaží rychle vytvořit citové pouto, aby získali důvěru oběti. Jakmile je důvěra získána, podvodník začne vymýšlet různé důvody, proč potřebuje peníze - jako například naléhavé lékařské výdaje, cestovní náklady nebo problémy s vízem.

Za koho se podvodníci vydávají?

V případě romance scamu se podvodníci často vydávají za osoby, které působí atraktivně, spolehlivě a důvěryhodně. Mezi běžné falešné identity patří:

A. Vojáci: Podvodníci se často vydávají za vojáky (zejména za americké), protože tato role je spojována s hrdinstvím, loajalitou a důvěryhodností. Navíc mohou vytvořit výmluvy, proč nemohou oběť potkat osobně nebo proč potřebují finanční pomoc kvůli svému nasazení v zahraničí.

B. Lékaři a zdravotníci: Podvodníci mohou tvrdit, že jsou lékaři nebo zdravotními pracovníky, protože tyto profese jsou vnímány jako prestižní a spolehlivé. Mohou také vymýšlet důvody, proč nemohou oběť potkat osobně, například kvůli pracovní zaneprázdněnosti nebo humanitárním misím v zahraničí.

C. Inženýři a podnikatelé: Podvodníci se často vydávají za úspěšné inženýry nebo podnikatele, aby vzbudili dojem finanční stability a úspěchu. Mohou vytvářet scénáře, ve kterých potřebují peníze na dokončení důležitých projektů nebo řešení neočekávaných problémů.

D. Vdovy/vdovci s dětmi: Podvodníci se mohou vydávat za vdovy nebo vdovce s dětmi, aby vyvolali soucit a emocionální pouto s obětí. Mohou tvrdit, že potřebují finanční pomoc pro své děti nebo kvůli naléhavým výdajům.

E. Zahraniční celebrity: Např. zpěváci či herci, kteří jsou slavní a kteří na nás narazili zcela náhodou.

Je důležité si uvědomit, že podvodníci mohou přijmout jakoukoli identitu a mohou se vydávat za kohokoli. Proto je důležité být opatrný a kritický při komunikaci s novými lidmi online a chránit své osobní a finanční informace.

Jak se chránit před romance scamem?

Pozorně prozkoumejte profily osob, se kterými komunikujete: Důkladně si prohlédněte profily osob, s nimiž se seznamujete online. Všímejte si detailů, jako jsou gramatické chyby, nejasné informace nebo příliš rychlé prohlubování emocionálního vztahu.

Ověřujte informace: Pokud máte podezření, zkontrolujte informace, které vám poskytují. Například můžete použít reverzní vyhledávání obrázků, aby jste zjistili, zda jsou fotografie autentické nebo zkopírované z jiných zdrojů.

Neposílejte peníze: Nikdy neposílejte peníze nebo údaje o svých bankovních účtech osobám, které jste nikdy osobně nepotkali. Žádná opravdová láska by neměla vyžadovat finanční podporu.

Požádejte o videohovor: Pokud máte podezření, požádejte osobu o videohovor. Podvodníci často odmítají videohovory, protože nemohou potvrdit svoji falešnou identitu.

Nejednejte zbrkle a bez rozmyslu: Pokud vás někdo tlačí k rychlému vývoji vztahu nebo požaduje peníze, buďte opatrní. Opravdová láska si vyžaduje čas a trpělivost.

Informujte se: Vzdělávejte se o nejnovějších romance scam a podvodných taktikách, abyste byli připraveni je rozpoznat.

Sdílejte své zkušenosti: Mluvte se svými přáteli a rodinou o svých online zkušenostech a získávejte jejich názory. Často mohou vnější pozorovatelé lépe rozpoznat varovné signály, že jste se stali terčem podvodu.

Prevíti na síti

Jednoduchý a srozumitelný přehled o různých druzích podvodného chování, vám může poskytnou náš videoseriál Previti na síti - konkrétně díl věnovaný scamu.

Proč je důležitá mediální gramotnost?

Mediální gramotnost je schopnost kriticky analyzovat, hodnotit a vytvářet sdělení v různých formách médií. V případě podvodů, jako jsou romance scamy, je mediální gramotnost důležitá z následujících důvodů:

Rozpoznání falešných zpráv a informací: Mediálně gramotní lidé jsou schopni rozpoznat falešné zprávy, fotografie nebo informace, což jim může pomoci odhalit podvodníky a předejít možným ztrátám (finančním či jiným).

Ověření zdrojů: Mediální gramotnost zahrnuje schopnost ověřit zdroje informací a rozpoznat důvěryhodné zdroje. To může pomoci při ověřování informací poskytnutých potenciálním podvodníkem.

Zdravá skepse: Mediálně gramotní jedinci mají zdravou dávku skepse vůči informacím a tvrzením, která se jim dostávají, což znamená, že jsou méně náchylní k manipulaci a podvodům.

Ochrana osobních údajů: Mediální gramotnost zahrnuje také povědomí o ochraně osobních údajů a digitální bezpečnosti. Mediálně gramotní lidé si uvědomují rizika spojená s poskytováním osobních nebo finančních informací online a dokáží chránit své údaje před zneužitím.

Sdílení informací: Mediálně gramotní jedinci rozumí důležitosti sdílení informací o podvodech a varování ostatních. Tím mohou pomoci předcházet dalším obětem a zvýšit povědomí o těchto hrozbách.

Vzdělávání a osvěta: Lidé s dobrou mediální gramotností se pravděpodobněji zapojí do vzdělávání a osvěty o podvodech, což může přispět k vytvoření silnější a bezpečnější online komunity.

Celkově je mediální gramotnost klíčovým nástrojem v boji proti podvodům, protože pomáhá jednotlivcům rozpoznat a odhalit podvodníky, chránit své osobní údaje a finanční zdroje, a informovat a varovat ostatní o rizicích.

Pro E-Bezpečí
Kamil Kopecký
a ChatGPT4

Generativní umělá inteligence výrazně mění náš pohled na informace. Čemu budeme věřit? A jak ovlivní např. volby? 06. 03. 2024

Výtvory umělé inteligence jsou stále dokonalejší a v blízké době již nebudeme schopni rozeznat autentické záznamy skutečných událostí (např. v případě fotografií a videí) od vygenerovaných produktů...

AI a dezinformace 20. 01. 2024

Kognitivní zkreslení 18. 12. 2023

Klonování lidského hlasu s pomocí AI otevírá prostor pro nové druhy dezinformací. Naklonovat hlas kohokoli se stalo extrémně snadné. 22. 09. 2023

V posledním půl roce razantně narostl počet veřejně dostupných nástrojů, které uživatelům s pomocí umělé inteligence umožňují “naklonovat” lidský hlas. Samotný proces trénování a generování...

Proč lidé tvoří a šíří dezinformace? (animace) 17. 06. 2023

Společnost nedůvěry: konspirace a dezinformace v české společnosti 12. 06. 2023

Pokud člověk nedůvěřuje společnosti, ve které žije, a ani jejím institucím, jako jsou vláda, parlament, úřady či média, otevírá se prostor pro konspirace a dezinformace. Ukázal to výzkum pro...

Kdo rozhoduje o tom, co je a co není dezinformace? 18. 02. 2023

Ve světě, kde má každý přístup k internetu a může být publikován jakýkoliv obsah bez jakékoli kontroly, se stává stále těžší říci, co je a co není důvěryhodné a čemu vlastně můžeme věřit. V této...

Komentář: Volby prezidenta byly opět doprovázeny dezinformacemi. Klíčovým motivem byl strach z války. 29. 01. 2023

Prezidentské volby máme za sebou, máme novou hlavu státu, emoce pomalu opadávají, je tedy na čase shrnout si, jak probíhaly letošní volby z pohledu dezinformací a misinformací, a připomenout si...

Zneužívání náboženských symbolů v politice 21. 01. 2023

Náboženské symboly jsou velmi často využívány, ale také zneužívány v politice. V příznivcích či odpůrcích daného politika mají vzbudit dojem, že je věřící a vyznává náboženské hodnoty. Ve...

Názory, emoce a svoboda projevu 21. 01. 2023

Dnes si připomeneme, co je to svoboda projevu a proč je pro demokracii důležitá.

Partneři a spolupracující insitutuce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo googlelogo nadaceo2logo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo usembassylogo hoaxlogo policielogo proglaslogo rozhlaslogo aukrologo linkabezpecilogo nuvlogo csoblogo pcentrumlogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podaneruce

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.