O ŽURNÁLU | REDAKČNÍ RADA | INFORMACE PRO AUTORY | KONTAKT
Internetový časopis E-Bezpečí je specializovaným populárně-vědeckým časopisem zaměřeným na prevenci rizikového chování v online prostředí a oblast internetové bezpečnosti. Je určený především pedagogům, psychologům, policistům, stejně jako veřejnosti.

Vydavatel:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 5
Olomouc, 77140

ISSN: 2571-1679

Veškeré vydané texty jsou volně přístupné v režimu Open Access pod licencí CC-BY-NC-ND.

Portál E-Bezpečí je provozován od roku 2008, od roku 2016 jsou vybrané texty zpracovány do podoby samostatných čísel. Ročně jsou publikována 2 čísla (výpočty stran vycházejí z přepočtu počtu znaků v textech (bez html tagů)/1800 znaků).

Všechny texty prochází revizí redakční rady. Texty jsou publikovány bezprostředně po schválení materiálu redakční radou.

Po autorech nejsou vyžadovány žádné poplatky.

REDAKČNÍ RADA:
doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. (šéfredaktor)
PhDr. René Szotkowski, Ph.D. (zástupce šéfredaktora)
kpt. Pavel Schweiner (Policie ČR)
INFORMACE PRO AUTORY:
Časopis přijímá texty, které jsou zaměřeny na oblast rizikové komunikace v online prostředí a související problematiku. Při zpracování textů dodržujte několik zásad:

1. Pište texty, které jsou smysluplné a mají svůj konkrétní cíl.
2. Důsledně odkazujte na všechny možné zdroje, které využíváte.
3. Na konci textu nezapomeňte uvést seznam zdrojů, které jste použili.
4. Vaše tvrzení opírejte o fakta (s výjimkou úvah či komentářů).
5. Pište česky.

6. Texty zasílejte v libovolném textovém formátu s využitím standardních systémových fontů. Případné grafy či tabulky dodávejte ve formě rasterových obrázku s dobrým rozlišením.

Publikování v našem časopisu je zcela zdarma, autor neplatí žádné poplatky. Text je zveřejněn bezprostředně po schválení redakční radou. Texty jsou volně přístupné, lze je šířit, sdílet - s dodržením pravidel licence CC.
KONTAKT:
Veškeré texty k publikaci přijímá redakce na e-mailové adrese redakce@e-bezpeci.cz.
Publikaci lze konzultovat také na adrese: kamil.kopecky@upol.cz.


E-Bezpečí, 2016 (ročník 1), číslo 1
E-Bezpečí, 2016 (volume 1), issue 1

Komentář: Verbální násilí se na Facebooku stalo společenskou normou.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 1-5| Published: 05.02.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1112

V posledním roce míra verbálního násilí na sociálních sítích výrazně vzrostla, přispěla k tomu nejenom migrační krize, ale také radikální projevy výrazných politických představitelů České republiky. Projevy davové hysterie naplnily diskusní skupiny na sociálních sítích, zejména pak na sociální síti Facebook. Verbální násilí, výhrůžky fyzickým napadením či přímo likvidací jsou často přehlíženy či zcela ignorovány a policie se jimi zabývá ve velmi omezené míře.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Úvod do problematiky kyberšikany páchané na učitelích

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 6-12| Published: 21.02.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1120

O šikanování a kyberšikanování učitelů se v médiích běžně nemluví, o problému se diskutuje zejména tehdy, když se objeví tragický případ úmrtí pedagogy, jehož příčinou mohla být právě šikana či kyberšikana. Kyberšikana a šikana jsou však bohužel běžnou součástí práce učitelů – a to nejenom v České republice, ale také zahraničí. V dnešním článku se zaměříme na to, jak moc je vlastně kyberšikana učitelů rozšířena a jak ji učitelé vnímají.  

PDF FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Vytočte svého učitele - natočte jeho reakci a vyhrajete Fajn lyžák za 750 000. A říkejme tomu třeba prank.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 13-19| Published: 28.02.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1124

Znáte slovo prank? Termínem prank označujeme žert, šprým, zpravidla situaci, ve které vybranou oběť něčím vytočíme, situaci zachytíme mobilním telefonem a nahrajeme na internet. Terčem pranků se stávají jednotlivci, ale také skupiny obětí, které se – zpravidla neúmyslně stávají oběťmi více či méně krutých žertíčků. Jedno z českých rádii se rozhodlo motivovat žáky základních a středních škol k tomu, aby natáčeli pranky zaměřené na své učtele a výsledná videa nahrávali na YouTube a sdíleli na Facebooku. A co za to? Možnost vyhrát “Fajn lyžák za 750 000”.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Nový projekt E-Bezpečí a společnosti O2 Czech Republic odstartoval ve Zlatých Horách

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 20-22| Published: 30.03.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1130

Nový vzdělávací projekt realizovaný týmem projektu E-Bezpečí PdF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s O2 Czech Republic odstartoval sérii vzdělávacích akcí zaměřených na bezpečnější používání internetu a mobilních telefonů dětmi, ale také dospělými uživateli internetu. Jedna z prvních vzdělávacích besed pro děti proběhla v malebném prostředí na Základní škole Zlaté Hory. „Dlouhodobě usilujeme o bezpečnější internet zejména u dětí, které jsou digitálním technologiím často otevřenější než jejich rodiče, ale nedokážou si sami uvědomit rizika, se kterými mohou přijít do styku,“ uvádí Jan Piskáček, manažer pro externí komunikaci O2 Czech Republic a doplňuje: „Proto jsme součástí projektu E-Bezpečí, jehož prostřednictvím podpoříme zejména terénní vzdělávací aktivity a online poradenství pro rodiče. Dalším velkým přínosem společného projektu je Národní výzkum zaměřený na kyberšikanu učitelů.“

PDF FORMAT HTML FORMAT

Reklama fiktivního Leo Anderse slibuje extrémně rychlou a účinnou metodu výuky cizích jazyků. Jedná se však o podvod.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 23-27| Published: 03.04.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1131

V posledních dnech zachytila poradna projektu E-Bezpečí několik žádostí na prověření online reklamy na zázračnou metodu bleskové výuky cizích jazyků, která se objevila v českých (ale i zahraničních) reklamních sítích a která je českým uživatelům nabízena prostřednictvím různých velkých internetových portálů.  Tato metoda prý umožňuje bleskovou výuku cizích jazyků, kterou vyvinul a doporučil multipolyglot, 64letý Leo Anders, využilo ji prý více než 65 000 Čechů. Metoda nazývaná jako „Ling Fluent“ (dříve Simple Words) a samotná reklama na ni je pouhým podvodem.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Reportáž z Child Safety Summitu 2016 (Dublin) – část 1, Facebook HQ

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 28-32| Published: 17.04.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1134

14. a 15. dubna se v irském Dublinu konala mezinárodní konference zaměřená na bezpečnost dětí v kyberprostoru Child Safety Summit 2016 (#childsafetysummit). Konferenci, kterou zorganizovaly technologické giganty Facebook a Google, se zúčastnilo více než 100 delegátů z celého světa. Českou republiku na summitu zastupoval Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Zákoutí „temného“ internetu

Vojtěch BEDNÁŘ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 33-37| Published: 20.04.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1136

Jsou věci, které na běžném internetu nekoupíte. A naopak místa, kam se běžný uživatel internetu nedostane. O „temném“ internetu se ví, ale pro mnoho těch, kteří o něm slýchají je stejně nepochopitelný, jako dříve býval internet jako celek.  

PDF FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí od počátku roku řešila již více než stovku případů internetové kriminality. Časté je vydírání, kyberšikana a také stalking.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 38-41| Published: 02.05.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1140

Online poradna projektu E-Bezpečí od počátku letošního roku zachytila již více než stovku případů spojených s internetovou kriminalitou. Mezi nejčastější kauzy, na kterých poradci ve spolupráci s policisty a dalšími specialisty pracují, patří především nebezpečné pronásledování, vydírání a také sexting. Rizikově se v prostředí internetu chovají nejenom děti, ale také dospělí...

PDF FORMAT HTML FORMAT

Romance Scams opět řádí – terčem jsou tradičně senioři

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 42-44| Published: 05.06.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1156

V souvislosti s nově zveřejněnými případy online podvodů, jejichž terčem se stále častěji stávají senioři, je nutné připomenout si základní principy fungování podvodů, které se označují jako scam (v našem případě tzv. romance scam).

PDF FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí, 2016 (ročník 1), číslo 2
E-Bezpečí, 2016 (volume 1), issue 2

Jak nastavit svému dítěti první mobilní telefon?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 1-3| Published: 18.07.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1170

Mobilní telefony jsou v současnosti běžnou součástí výbavy dětí (ale i dospělých), jsou nezastupitelným pomocníkem, nástrojem komunikace, bránou do světa informací, ale hlavně zdrojem zábavy všeho druhu. Rodiče, kteří dětem mobilní telefony pořizují, jsou pak často postaveni před otázku – kdy dítěti mobilní telefon pořídit a jak jej nastavit (zabezpečit).

PDF FORMAT HTML FORMAT

V Olomouckém kraji zažilo kybernetickou agresi 20 % učitelů.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 4-6| Published: 25.07.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1172

Oběťmi kybernetického útoku se v Olomouckém kraji stalo 19,82 % českých učitelů. Potvrdil to Národní výzkum kyberšikany českých učitelů, do něhož se zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR, z Olomouckého kraje pak celkem 454 osob. Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Velké množství kybernetických útoků dokážeme snadno odvrátit – využívají totiž lidských chyb

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 7-11| Published: 11.08.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1173

V posledních letech se v médiích stále častěji setkáváme s informacemi o internetových hrozbách, kterým jsme neustále vystavováni. Řadu z útoků sami nedokážeme ovlivnit – např. chyby v operačních systémech či počítačových programech nemůžeme bez pomoci specialisty odstranit, musíme si jednoduše počkat na vydání příslušné aktualizace se záplatou. Řadu z internetových hrozeb však dokážeme odvrátit sami – tím, že se jednoduše nenecháme napálit a zachováme se zodpovědně. V následujícím textu si představíme ty nejčastější z nich.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Jaký dopad má kybernetická agrese na učitele? A co se s tím dá dělat?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 12-17| Published: 31.08.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1177

V průběhu posledních měsíců jsme postupně odhalovali výsledky národního výzkumu kyberšikany učitelů, který jsme ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz zrealizovali v prvním pololetí letošního roku. V našem dnešním příspěvku se zaměříme zejména na to, jaký má kybernetický útok na učitele dopad.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Oběťmi kybernetického útoku se v Moravskoslezském kraji stalo 18,46 % českých učitelů. Kyberšikanu zažívají méně častěji než v jiných regionech

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 18-20| Published: 07.09.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1180

Potvrdil to Národní výzkum kyberšikany českých učitelů, do něhož se zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR, z Moravskoslezského kraje pak celkem 1381 osob. Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.  

PDF FORMAT HTML FORMAT

Rizika nakupování v e-shopech

René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 21-23| Published: 27.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1199

Nakupování v e-shopech (internetových obchodech) je mezi lidmi stále více populární. Dokladem toho je zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ), podle kterého mělo v minulém roce (tj. 2015) zkušenost s nákupem zboží v e-shopu celkem 42 % Čechů a počet nakupujících přes internet nadále stoupá.  

PDF FORMAT HTML FORMAT

Rizika nakupování na aukčních portálech

René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 24-26| Published: 28.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1200

Jen málokdo odolá pokušení nakoupit zboží, byť již použité, za příznivou cenu. A k tomu nám skvěle slouží tzv. aukční portály, tedy www prezentace na internetu, na nichž probíhá elektronická aukce se zbožím či službami, při které není cena zboží předem stanovena a určí se až během dražby v soutěži mezi několika nakupujícími a prodejci.  

PDF FORMAT HTML FORMAT

Kyberšikana zaměřená na učitele – jak jsou pachatelé vlastně trestáni?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 27-29| Published: 28.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1203

Před časem jsme na stránkách našeho portálu zveřejnili podrobné výsledky výzkumu kyberšikany zaměřené na české učitele základních a středních škol, který jsme zrealizovali v rámci aplikovaného výzkumu s našimi partnery – společností O2 Czech Republic a Seznam.cz. V rámci výzkumu jsme rovněž sledovali, zda a jakým způsobem byli pachatelé potrestáni.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Počet případů sextingu trvale roste – uživatelé dělají stále stejné chyby

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 30-32| Published: 16.12.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1206

Počet případů sextingu evidovaných online poradnou projektu E-Bezpečí trvale roste, v průběhu letošního roku oznámilo problémy spojené se sdílením svých vlastních intimních materiálů více než 70 klientů. Řada z klientů pak potvrdila, že se stala obětí vydírání.

PDF FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí, 2017 (ročník 1), číslo 1
E-Bezpečí, 2017 (volume 1), issue 1

Webcam trolling s Chatroulette se po letech opět vrací, poradna projektu E-Bezpečí za poslední měsíc eviduje hned několik případů

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 1-3| Published: 25.01.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1209

V posledních měsících zachytila online poradna projektu E-Bezpečí hned několik případů tzv. webcam trollingu, tedy zneužívání webkamer pro manipulaci uživatelů internetu prostřednictvím podvržených videozáznamů. K případům došlo v oblíbeném prostředí videochatovacího systému Chatroulette. Oběťmi vydírání se stali zejména muži.  

PDF FORMAT HTML FORMAT

Varování: Vydírání prostřednictvím úniku intimních fotografií se stále častěji týká dospělých! Oběťmi bývají často osamělí movití muži.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 4-7| Published: 18.02.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1218

O online vydírání, které využívá intimních materiálů obětí, jsme Vás na stránkách projektu E-Bezpečí informovali již v minulosti, v našich předchozích článcích jsme se zaměřovali především na vydírání dětí. V poslední době se však oběťmi stávají stále častěji dospělí – především osamělí muži.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Počet případů kybergroomingu spojených s Minecraftem roste. Rodiče, pozor!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 8-10| Published: 28.02.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1222

Termínem kybergrooming označujeme nebezpečnou manipulaci dítěte dospělým uživatelem internetu, jejímž cílem je přimět dítě k osobní schůzce. S rostoucí oblibou online her orientovaných na mladší hráče narůstá i počet případů, ve kterých bylo dítě vystaveno manipulaci internetovým útočníkem.  První případy se objevily také v souvislosti s oblíbenou hrou Minecraft.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Varování – Internetoví vyděrači opět cílí na modelky. Nabízejí jim lukrativní práci v zahraničí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 11-13| Published: 16.03.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1227

V posledních dnech poradna projektu E-Bezpečí opět zachytila případy online vydírání, které je zaměřeno především na mladé ženy. Internetoví vyděrači je oslovují s nabídkou lukrativních zakázek pro zahraniční společnosti, především z USA.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Co je syndrom FoMO

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 14-16| Published: 04.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1229

Jste náruživými uživateli sociálních sítí? Pravidelně kontrolujete dění na profilech svých přátel, aktualizujete své statusy, hodnotíte příspěvky ostatních a reagujete na ně, pravidelně přispíváte do diskusních skupin? Procházíte online fotogalerie svých přátel? Možná se u vás začne brzy rozvíjet syndrom, který je označován zkratkou FoMO.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Modrá velryba – hra motivující děti k sebevražednému jednání? Obyčejný podvod.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 17-23| Published: 13.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1230

Modrá velryba, hra, před kterou v těchto dnech varuje policie a která si našla cestu i do českého Internetu. Masově se šíří mezi uživateli sociálních sítí a prostřednictvím propracovaného systému kurátorů nutí děti plnit destruktivní úkoly vedoucí k sebepoškozování a dokonce i k sebevraždě. Stovky zdokumentovaných sebevražd. Také jste uvěřili a bojíte se o své děti? Pak se nebojte, vše je jinak, než se zdá…

PDF FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Abychom pochopili fenomén „modrá velryba“, musíme především pochopit, že Rusko není země zaslíbená. Ruské děti totiž páchají sebevraždy 3x častěji, než je celosvětový průměr… aniž by hrály tuto hru.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 24-26| Published: 13.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1231

V našem předchozím textu jsme se zaměřili na fenomén nebezpečné hry (memu, výzvy) s názvem modrá velryba. K jeho správnému pochopení si však musíme vysvětlit, proč a v jakém prostředí tento fenomén vznikl.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Úloha primární prevence aneb Jak informovat o rizikových jevech spojených s internetem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 27-33| Published: 22.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1235

V posledních dnech českým internetem stále rezonují zprávy o nebezpečné výzvě modrá velryba, kterou posilují různé druhy tiskových zpráv. Na projekt E-Bezpečí se v průběhu velikonočního týdne a následující dní obrátilo více než 70 klientů – dětí, rodičů a dětí, které upozorňují na vysoký stupeň nápodoby fenoménu – nejenom, že se děti zkoušejí zapojit se do hry/výzvy, ale také si např. malují na ruce symboly velryb, hovoří o hře/výzvě jako o skvělé zábavě, šíří informace a fotografie a dále fenomén posilují. Děje se přesně to, na co jsme upozornili již minulý týden. Policie argumentuje – s odkazem na zdroje InSafe a policejní varování z jiných zemí, že je její povinností upozornit na existující rizika, která jsou s hrou spojena. A argumentuje tím, že si myslí, že je nutné o rizikových fenoménech otevřeně mluvit. Ano, má pravdu, ale pouze částečně, ve velké části prohlášení se totiž bohužel mýlí…

PDF FORMAT HTML FORMAT

Jak o modré velrybě informovali experti a organizace v zemích, do kterých se fenomén dostal

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 34-39| Published: 23.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1236

V souvislosti se stále pokračující diskusí a různými duely na téma „modrá velryba“ jsme se pokusili sestavit malý přehled citací významných expertů a institucí z jednotlivých zemí, ve kterých byl fenomén zaznamenán. Všechny informace vycházejí z ověřených zdrojů (u všech vuvádíme i odkaz na původní text obsahující danou citaci či prohlášení).  

PDF FORMAT HTML FORMAT

Jak minimalizovat dopad paniky spojené s „modrou velrybou“ v prostředí školy - jak s tímto hoaxem konkrétně pracovat ve třídě (ale i domácím prostředí)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 40-46| Published: 27.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1237

V posledních dnech se na nás v souvislosti s hoaxem a mediální panikou spojenou s fenoménem modrá velryba obrátilo velké množství škol, jejichž žáci začali hru napodobovat. S většinou jsme již individuálně probrali postup, jak mají s dětmi o fenoménu hovořit, pro ostatní jsme připravili krátkou instruktáž, jak s dětmi problém rozebrat - a to především v situaci, kdy se ve škole již vyskytuje a děti jej napodobují. Obecné zásady pro realizaci preventivních opatření jsme již vysvětlili zde, nyní se zaměříme na konkrétní možnosti, které v této oblasti mohou učitelé a rodiče podniknout.  

PDF FORMAT HTML FORMAT

Varování: Online vydírání zaměřené na české děti probíhá i v angličtině. E-Bezpečí eviduje nové případy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 47-52| Published: 15.05.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1242

Znalost cizího jazyka se v posledních letech stala trvalou součástí českého vzdělávání, děti se cizí jazyk učí již na 1. stupni ZŠ, preferována je pak především znalost angličtiny. Nově nabyté jazykové kompetence poskytují dětem řadu výhod –  děti jsou schopny v angličtině vyhledávat informace, porozumět anglickému textu, dokáží v angličtině také aktivně komunikovat a třeba se i seznamovat s anglicky mluvícími uživateli internetu. Ne vždy je však komunikace bezproblémová.

PDF FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí, 2017 (ročník 2), číslo 2
E-Bezpečí, 2017 (volume 2), issue 2

České chlapce seznamuje se sexem internet, u dívek zatím dominuje matka. S otcem sex řeší jen zlomek z dětí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 1-4| Published: 13.08.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1251

Internet je pro děti primárním zdrojem informací o sexu, informace o sexu na něm vyhledává přes 42 % českých dětí. Vyplývá to z výzkumu Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru, který v letošním roce zrealizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci se společností O2 Czech Republic. Do výzkumu se zapojilo 4878 dětí ve věku 7-17 let z celé České republiky.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Klonování profilů jako klasická invazivní technika funguje velmi dobře na děti. V polovině případů si neověřují, zda je o přátelství žádají skutečně jejich spolužáci a kamarádi z reálného světa.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 5-7| Published: 15.08.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1253

Klonování profilů uživatelů sociálních sítí a následné přebírání jejich identity představuje klasickou invazivní techniku využívanou v rámci různých druhů internetových podvodů (lze ji zařadit mezi tzv. scam). Často se klonované profily využívají v rámci podvodných mobilních plateb, o kterých jsme vás informovali již v minulosti a na jejichž rizika upozornila v současnosti také Policie ČR a národní bezpečnostní tým (CSIRT).  

PDF FORMAT HTML FORMAT

Kyberflashing - staronový druh sexuálního kontaktu v online světě

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 8-10| Published: 20.08.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1255

Kyberflashing je staronový druh sexuálního kontaktu spojeného s IT technologiemi, který je založen na sdílení intimních materiálů bez nutnosti ověření identity jednotlivých aktérů. V praxi má formu zejména odesílání intimních materiálů do mobilních telefonů okolních osob, aniž by věděly, od koho materiál (třeba pornografická fotografie či video) pochází. Velmi často se pro kyberflashing používá aplikace Airdrop, v minulosti se pro kyberflashing využívaly především přenosy souborů přes technologii bluetooth.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Specifické formy kyberšikany spojené s hraním online her

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 11-19| Published: 13.09.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1258

Kyberšikana velmi často probíhá v prostředí online her, proto se v dnešním textu zaměříme právě na její specifické formy, které jsou s hráčským prostředím spojeny.   

PDF FORMAT HTML FORMAT

Kyberšikana zaměřená na učitele nebo oprávněná kritika? Hodnocení učitelů online.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 20-23| Published: 10.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1260

V posledních letech se stále častěji setkáváme s formami útoků na učitele, které jsou na hranici opodstatněné či neopodstatněné kritiky a zároveň kybernetické agrese či přímo kyberšikany. V dnešním textu se zaměříme na tzv. hodnocení či známkování učitelů v online prostředí.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Centrum prevence Univerzity Palackého se přidalo k Noci vědců, hravou formou vzdělávalo rodiče i děti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 24-26| Published: 11.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1261

V pátek 6. října 2017 proběhla dnes již tradiční celonárodní akce popularizující vědu s názvem Noc vědců. Až do půlnoci byly otevřeny brány univerzitních center a laboratoří, aby odhalovaly návštěvníkům tajuplný svět vědy. Otevřena byla také laboratoř Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, aby představila návštěvníkům svět moderních IT nástrojů a také je seznámila s problematikou internetové bezpečnosti.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Fake news - úvod do problematiky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 27-32| Published: 24.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1264

V prostředí sociálních sítí dochází ke sdílení a šíření velkého množství informací nejrůznější kvality – vedle informací, které jsou pravdivé, ověřené a pocházejí ze seriózních zdrojů, velmi často narazíme také na informace zcela nepravdivé, vymyšlené, manipulující, na tzv. fake news a hoaxy. A právě na tyto informace se zaměříme v našem dnešním textu.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Fake news - Uprchlíci v pražském metru aneb Jak si ověřit pravdivost informací v prostředí internetu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 33-36| Published: 26.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1267

V našem předcházejícím článku jsme se zaměřili na problematiku tzv. fake news (nepravdivých zpráv, dezinformací) v prostředí internetu. Seznámili jsme se se základními vlastnostmi těchto zpráv (neuvedený zdroj, využívání stereotypů, emoční náboj, využívání obrazových materiálů k navození emocí) a popsali si metody, jak jsou mezi uživateli šířeny. Dnes se naučíme základní techniky, jak si pravdivost zpráv v prostředí internetu (především v prostředí sociálních sítí) ověřovat.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí letos zachytila přes 300 případů. Výrazně vzrostl počet vydírání s využitím intimního materiálu oběti.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 37-40| Published: 26.12.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1280

Online poradna projektu E-Bezpečí letos zachytila přes 300 případů spojených se zneužitím internetových služeb či mobilního telefonu. Výrazně vzrostlo množství případů úniku intimních materiálů na internet spojených s následným vydíráním a vyhrožováním.

PDF FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí, 2018 (ročník 2), číslo 1
E-Bezpečí, 2018 (volume 2), issue 1

Můžeme se v online prostředí setkat s agresí?

Klára MIKULCOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 1-5| Published: 11.01.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1412

Většina dětí a dospívajících si v dnešní době nedokáže představit život bez internetu a být online je pro ně velmi důležité. Z toho důvodu je pro ty, kdo musí čelit nějaké formě online agrese, často velmi těžké uniknout. Děti a dospívající touží po intenzivním kontaktu se svými vrstevníky a přestat používat internet je pro ně nemyslitelné, protože by to mohlo vést k sociálnímu vyloučení. Právě fyzická i emoční vzdálenost, která je pro toto prostředí charakteristická, zvyšuje ochotu jedince k agresivnímu chování. Jakými způsoby se tato agrese na internetu projevuje? A proč k ní vůbec dochází? Lze se před ní nějak chránit? Na to se podíváme v dnešním článku.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Fake news - Dezinformace z ukrajinského serveru ovlivňují volby českého prezidenta

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 6-10| Published: 17.01.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1283

V době prezidentských voleb se v prostředí internetu objevuje velké množství dezinformací (fake news), jejichž cílem je ovlivnit voliče jednoho ze dvou kandidátů na prezidenta, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb. V dnešním textu se zaměříme na analýzu 2 zpráv, které lze zařadit mezi dezinformace/fake news, které k nám dorazily z Ukrajiny, putují sociálními sítěmi, jsou aktivně sdíleny, komentovány a dále rozšiřovány.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Starci na netu - nejzajímavější zjištění

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 11-13| Published: 09.02.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1295

Počátkem týdne jsme vám přinesli výsledky našeho nového výzkumu Starci na netu. Pokud jste ale neměli čas pročíst si podrobně celou zprávu, máme pro vás dnešní shrnující text, který obsahuje nejzajímavější výzkumná zjištění.  

PDF FORMAT HTML FORMAT

Omegle: Víte, s kým si vaše dítě videochatuje?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 14-17| Published: 06.03.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1300

Zeptejte se svého dítěte, zdali zná název služby, pomocí které může na internetu neomezeně anonymně videochatovat – a to bez nutnosti zakládat si vlastní účet. Odpověď bude pravděpodobně Omegle, Tinychat nebo Whisper. A právě na první zmíněnou službu a rizika, která jsou s jejím používáním spojena, se zaměříme v našem dnešním textu.  

PDF FORMAT HTML FORMAT

Nebezpečné výzvy nebo také tzv. dangerous challenges

Pavla STŘÍLKOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 18-21| Published: 07.03.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1408

Nebezpečné výzvy nebo také tzv. dangerous challenges - tento termín můžeme slýchat z různých stran. Co to ale vlastně je? A může ta nebezpečná internetová výzva ublížit dětem? Je jich více?

PDF FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Posouvání věkových hranic pro vstup do prostředí sociálních sítí nic neřeší - ochranu dětí a jejich dat v kyberprostoru toto opatření nezajistí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 22-25| Published: 21.03.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1303

Zní to dobře, že? Posuneme věkovou hranici pro vstup do prostředí sociálních sítí třeba na 15 let a zajistíme tak ochranu dětí a jejich osobních údajů. Ve skutečnosti však tento posun neřeší vůbec nic a přinese s sebou jen komplikace.

PDF FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí, 2018 (ročník 3), číslo 2
E-Bezpečí, 2018 (volume 3), issue 2

Komentář: Zakázat mobilní telefon o přestávkách?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 1-4| Published: 25.08.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1316

V posledních dnech zasypaly média informace o zákazech mobilních telefonů ve škole, přičemž se stále častěji řeší, zda používání mobilních telefonů zakázat i o přestávkách. K tématu se vyjadřuje kdekdo, od herců, právníků, prodavaček, učitelů, rodičů či politiků.

PDF FORMAT HTML FORMAT

MOMO Challenge - nový druh rizikové výzvy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 5-9| Published: 26.08.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1318

Momo Challenge je druh rizikové výzvy, která se rozšiřuje prostřednictvím sociálních sítí a mobilních telefonů. Uživatelé (především děti), kteří se do této hry zapojí, jsou kontaktováni prostřednictvím různých profilů Momo na sociální síti WhatsApp a vyzváni, aby provedli několik nebezpečných úkolů. Pokud hráči odmítnou úkoly splnit, případně se jim úkoly splnit nepodaří, dojde k vyhrožování a vydírání. 

PDF FORMAT HTML FORMAT

Romové, muslimové, skauti, křesťané, důchodci, vegetariáni, homosexuálové, matky s dětmi, politici …  aneb Všichni můžeme být obětmi hatingu

Klára MIKULCOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 10-14| Published: 09.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1413

V současné době se v souvislosti s internetem, a především se sociálními sítěmi, mluví o tzv. hatingu. Co si pod tímto pojmem máme představit? Koho se hating týká? A lze se proti jeho vlivu nějak bránit?  Tyto a další informace se dozvíte v dnešním článku. Pojem hating označuje nenávistné příspěvky na sociálních sítích, komentáře v internetových diskuzích, chatech apod., které jsou nejčastěji zaměřeny proti nejrůznějším etnickým, sociálním, sexuálním, náboženským a dalším skupinám, s cílem danou skupinu co nejvíce ponížit, a šířit tak nenávist k této skupině mezi ostatními uživateli internetu. Tyto „virtuální“ nenávistné projevy pak často vedou k násilí a trestným činům v reálném světě.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Kdo jsou vlastně pachatelé kyberšikany?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 15-24| Published: 20.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1335

Při analýze chování pachatelů šikany jsme byli léta zvyklí úlohu a pozici pachatele zjednodušovat – pachatel byl jednoduše agresor, kterého bylo třeba potrestat. S příchodem kybernetických forem šikany se však situace stala složitější – u řady pachatelů dochází k tzv. přepínání rolí (z oběti na pachatele) a svůj útok vnímají jako oprávněnou pomstu za násilí, které vůči nim spáchal někdo jiný. U dalších pachatelů je pak kyberšikana spíše nezvládnutým žertem, který se vymknul kontrole (např. v prostředí sociálních sítí). Na pachatele kyberšikany se proto podíváme podrobněji.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Kybernemoci - úvod do problematiky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 25-32| Published: 26.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1338

Nadměrné používání informačních a komunikačních technologií má na zdraví člověka velmi často negativní dopad. Ten se projevuje např. nárůstem počtu obézních dětí, zvýšením počtu očních onemocnění, rozvojem cukrovky, onemocnění srdce apod. S nadměrným používáním informačních a komunikačních technologií se však pojí také celá řada onemocnění, se kterými jsme se v minulosti běžně nesetkávali. Ta se označují jako tzv. kybernemoci. A právě na ně se zaměříme v našem dnešním článku.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Proč se děti a dospívající účastní nebezpečných výzev a jak s nimi o riziku komunikovat?

Pavla STŘÍLKOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 33-35| Published: 26.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1416

Minule jsme si již vysvětlili, co to internetové výzvy jsou . Dnes si povíme, co děti a dospívající k účasti vede a jak jim vysvětlit možná rizika, která si nemusí uvědomovat pro nedostatek zkušeností a stále se vyvíjející myšlení.

PDF FORMAT HTML FORMAT

K diagnostice kyberšikany

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 36-40| Published: 30.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1351

Kyberšikanu je u dítěte poměrně obtížné rozpoznat, protože se její projevy často kříží s projevy puberty – dítě mohou provázet různé změny nálad, může být uzavřené, může u něj dojít ke zhoršení prospěchu ve škole apod. V řadě případů odpovídají příznaky kyberšikany také příznakům klasických forem šikany, kyberšikana je obvykle s běžnou šikanou propojena.  Obecně lze říci, že se dítě začne chovat zásadně jinak, než jsme byli jako rodiče či pedagogové zvyklí – mění své chování, omezuje běžné aktivity, je více nervózní, roztěkané, mohou se u něj projevit také psychosomatické projevy (bolesti hlavy, nespavost, noční běs, pomočování apod.).

PDF FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Mrtví lidé na Facebooku

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 41-44| Published: 01.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1353

Každý, kdo je v prostředí Facebooku aktivní, jistě zná celou řadu upozornění, pomocí kterých nám Facebook připomíná třeba narozeniny, důležité životní události nebo prostě jen zajímavé příspěvky na zdech našich přátel. Před časem mě však Facebook upozornit na narozeniny bývalého kolegy z práce, který je však již několik let po smrti. Jeho profil však nikoli – ačkoli zesnulý kolega již řadu let nepřispívá na svou virtuální facebookovou zeď, aktivně na ni přispívají ostatní uživatelé Facebooku – zeď je plná příspěvků jeho přátel, kteří mu přejí všechno nejlepší k narozeninám, pevné zdraví a hodně životních úspěchů. Ačkoli jsem na zeď kolegy umístil upozornění, že zesnul již před mnoha lety, jeho přátele to neodradilo a přání pevného zdraví posílají nadále…

PDF FORMAT HTML FORMAT

E-maily o tom, že pachatelé pomocí viru RAT získali vaše intimní materiály, jsou podvodné, jde o scam.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 45-47| Published: 06.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1358

Českým internetem stále kolují vyděračské e-maily, ve kterých jsou příjemci vydírání, že pokud nezaplatí výpalné v kryptoměně bitcoin, budou zveřejněny jejich intimní materiály pořízené prostřednictvím viru RAT. Jde však pouze o podvod - tvz. scam, který se sice tváří vážně a vyvolává u příjemců strach, cílem je však pouze získat od důvěřivých finanční prostředky - a to za nic. Pachatelé samozřejmě žádná intimní videa adresátů nemají.        

PDF FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Žádná technologie nenahradí přímou práci s dítětem! Nevěřte firmám, které slibují, že za vás vyřeší šikanu či kyberšikanu pomocí nějaké technologie.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 48-51| Published: 10.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1359

Ve své praxi stále více narážím na nejrůznější projekty, které slibují, že disponují unikátní technologií, která vyřeší problémy s kyberšikanou či šikanou. Samotné tvrzení má hned dvě sporná místa - jednak drtivá většina technologií využívaných v oblasti prevence a intervence unikátní není a pouze replikuje, kopíruje či inovuje stávající řešení (když už něco unikátní je, tak je to na patent!), jednak technologie problémy sama o sobě samozřejmě neřeší (zablokuje obsah či uživatele, tím však problém není vyřešen) - maximálně předá problém živému člověku, který jej začne reálně řešit. 

PDF FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí od začátku roku řešila již přes 260 případů rizikového chování na internetu. Zabývala se mimo jiné vydíráním, vyhrožováním, kyberšikanou a stalkingem.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 52-54| Published: 23.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1364

Poradna projektu E-Bezpečí řešila od počátku roku přes 260 rizikových situací, ke kterým došlo v online prostředí. Ve více než polovině případů byly oběťmi kybernetického útoku děti. Přibližně třetina případů byla převzata Policií ČR pro podezření ze spáchání trestného činu spadajícího do oblasti kybernetické kriminality.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Úhel pohledu - vybrané formy manipulace s fotografiemi v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 55-58| Published: 02.11.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1367

Fotografie a videa jsou velmi důležitými nástroji online žurnalistiky - dokáží totiž u čtenářů velmi rychle, v zásadě během několika vteřin, vyvolat jak pozitivní, tak i negativní emoční odezvu, a to bez nutnosti číst celý text sdělení. Jak jsme vysvětlovali již dříve, emoční odezva dokáže velmi dobře ovlivňovat postoje čtenářů, proto jsou také  fotografie běžnou součástí propagandy - svou úlohu hrají v rámci politických kampaní, ale také např. reklamy. V dnešním textu se zaměříme na jeden ze způsobů manipulace fotografiemi, který je postaven na změně úhlu pohledu na danou událost a na úlohu detailu.

PDF FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí, 2019 (ročník 3), číslo 1
E-Bezpečí, 2019 (volume 3), issue 1

Podvodná reklama na přípravky proti parazitům opět na Novinky.cz

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 1-4| Published: 02.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1400

V reklamní síti serveru Novinky.cz (2. 1. 2019) se opět objevila podvodná reklama, jejímž cílem je vystrašit čtenáře a přimět je k nákupu zbytečného přípravku, který je zbaví fiktivního nebezpečí. Po podvodné reklamě Ling Fluent (zázračná výuka cizích jazyků), nefunkčních magických pyramidách a zázračných přípravcích na hubnutí tu opět po pár týdnech máme zázračný lék proti parazitům, kterými máme promořena naše těla.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Problém zvaný Tik Tok

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 5-11| Published: 04.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1403

V minulých letech poměrně pravidelně poradna projektu E-Bezpečí zachycovala případy kyberšikany, které se odehrály v prostředí online služby Musical.ly. Služba Musical.ly byla primárně zaměřena na sdílení krátkých několikavteřinových videí, zaměřených většinou na hudební produkci či reprodukci. Každý uživatel Musical.ly  pak mohl sdílet s ostatními třeba svá domácí videa a amatérské hudební videoklipy doplněné o různé filtry a efekty. Původní síť Musical.ly byla před více než rokem nahrazena novou službou/aplikací/sítí s názvem Tik Tok. A právě na ni se zaměříme v dnešním textu.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Jste rodiče? A jste aktivní v prostředí internetu? Možná i vy provozujete sharenting

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 12-19| Published: 06.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1405

Termín sharenting (oversharenting) označuje nadměrné používání sociálních médií (a obecně internetových služeb) rodiči, kteří sdílejí obsah, ve kterém figurují jejich vlastní děti. Sharenting je vlastně kombinací slov share (sdílet) a parenting (rodičovství) a můžeme si ho představit jako nadměrné sdílení fotografií či videí vlastních dětí (zpravidla bez jejich souhlasu), zakládání profilů dětí v rámci různých druhů online služeb (bez jejich souhlasu) - v extrémních podobách zakládání prenatálních profilů, zakládání různých druhů online deníčků, ve kterých je život dítěte monitorován den po dni, měsíc po měsíci apod.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Novinka z UPointu ochrání vás i váš počítač

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 20-22| Published: 11.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1414

Poradna projektu E-Bezpečí UP v roce 2018 zachytila 15 případů, ve kterých byla webkamera využita k útoku na jiné uživatele internetu. Cílem jsou jak děti, tak i dospělí. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint proto zareagoval na zvýšenou obavu o bezpečnost na internetu a zařadil do svého sortimentu posuvnou krytku na webovou kameru, pomocí které uživatel mechanicky reguluje, kdy je možné se skrze kameru „dívat“.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Deep fake - stručný úvod do problematiky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 23-25| Published: 13.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1417

Deep fake je fenomén, který v budoucnu zásadním způsobem ovlivní práci s informacemi -  významným způsobem zasáhne především ověřování jejich pravdivosti. Bude pak pravděpodobně velmi obtížné, či dokonce nemožné odhalit, zda je materiál - v případě deep fake videozáznam - autentický, nebo zda byl upraven. Dostupnost této technologie posílí šíření dezinformací online prostředím a postupně posílí úloha autorit - informace budou posuzovány podle toho, kdo je publikoval, odpovědnost za jejich pravdivost bude stále více přenášena na vydavatele/autora.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Komentář: O mobilních telefonech podruhé aneb Nemíchejme dohromady jablka, hrušky, švestky, broskve a mandarinky

Kamil KOPECKÝ, René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 26-33| Published: 17.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1438

Diskuse o využívání a zákazech používání mobilních technologií ve škole probíhá již několik měsíců a v drtivě většině příspěvků na toto téma dochází s naprostému smíchávání informací do jednoho nepřehledného ovocného koláče. Argumentace jednotlivých stran se opírá o řadu mýtů a nepřesností, zvláště výrazně je tento problém vidět na příkladu komentářů a vstupů zástupců České školní inspekce. Proto se pokusíme ještě jednou vstoupit do veřejné diskuse a napravit řadu nepřesností a mýtů, které se v rámci této otevřené debaty vyrojily.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Facebook umírá, žezlo přebírá Instagram

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 34-37| Published: 18.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1440

Z Instagramu se stala nejrychleji rostoucí sociální síť na světě. Aplikace, která patří společnosti Facebook, v loňském roce překročila 1 miliardu aktivních uživatelů, čímž dosáhla na třetí místo pomyslného žebříčku. Z obyčejné fotogalerie se tak stal účinný marketingový nástroj, který se potýká s rizikovými jevy.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Snapchat už nepřináší revoluční novinky, pouze rizika

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 38-41| Published: 19.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1441

Oblíbenost aplikace, která nám přinesla novinku ve sdílení fotografií a videí, začíná klesat. Přesto jde pořád o jednu z nejpoužívanějších sociálních sítí na světě. Ačkoliv už nepřichází výrazná vylepšení, o nová rizika, s ní spojena, není nouze.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Europoslankyně Charanzová se na pedagogické fakultě zajímala o rizika v kyberprostoru

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 42-44| Published: 01.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1467

Dita Charanzová, poslankyně Evropského parlamentu, navštívila pedagogickou fakultu. V Centru prevence rizikové virtuální komunikace (PrVoK, E-Bezpečí) získala informace o tom, jak bezpečný nebo nebezpečný je život dětí v kyberprostoru. Během dne se seznámila i s konceptem Učitel21.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Projekt E-Bezpečí se připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu 2019

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 45-47| Published: 05.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1450

Projekt E-Bezpečí se připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day 2019), který letos připadá na dnešek. Více informací o kampani naleznete zde.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Teenageři vyhledávají plastickou chirurgii, aby vypadali jako jejich upravené selfie

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 48-51| Published: 05.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1452

Žijeme v době, kdy máme vždy a všude po ruce mobilní telefon. S jeho pomocí jsme schopni během pár minut udělat selfie, jež zdokonalíme v aplikaci Snapchat nebo Instagram. Kromě květinových korun a psích uší si dalším filtrem vyhladíme pokožku a změníme barvu očí. Plnější rty a bělost zubů zase doladíme v editoru Facetune a naše dokonalá fotografie je připravená pro sociální sítě, kde nás přátelé odmění „lajky“ a srdíčky. Norma, která mění celosvětovou představu o kráse, však vede k nové duševní nemoci. Vědci ji nazývají Snapchat dysmorphia.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Veřejnoprávní média jsou nesmírně důležitá pro bezpečnost státu. Ten kdo útočí na jejich nezávislost, ohrožuje bezpečnost celé země.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 52-56| Published: 13.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1454

Veřejnoprávní média jsou v posledních letech pod neustálým a stále se zvyšujícím tlakem politiků, ale také veřejnosti. Politici některých politických stran napadají objektivitu a vyváženost vysílání, přestože je podle výzkumných dat (2018) vyváženost zpravodajství ČT 98 %, volají dokonce po zestátnění veřejnoprávních médií, omezení jejich rozpočtu (či přímo zrušení koncesionářských poplatků), či chtějí přímo zasahovat do obsahu vysílání a skladby témat a pořadů. Důvěra v Českou televizi klesá, index důvěryhodnosti se snížil na 63-65 procent (2017), což sama instituce přičítá především vnějším okolnostem - zpochybňování její nezávislosti alternativními médii, útokům dezinformačních médií, útokům vysokým představitelům politické reprezentace včetně prezidenta apod.

PDF FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí & UPoint: Beseda o rizicích spojených s webovými kamerami upozornila na aktuální hrozby

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 57-60| Published: 21.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1470

V úterý 19. února 2018 proběhla v prostorách UPointu Univerzity Palackého beseda o rizicích spojených se zneužitím webkamery. Diskutovalo se např. o vyděračském spamu vyhrožujícím zveřejněním intimních materiálů zachycených webkamerou vašeho počítače, o webcam trollingu, útocích prostřednictvím virů, ale také např. o fenoménu sextortion a kybergroomingu. Diskuse se zúčastnili Kamil Kopecký a René Szotkowski z týmu projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci a Pavel Schweiner, vrchní komisař oddělení kybernetické kriminality olomoucké policie a odborný konzultant a lektor projektu E-Bezpečí.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Příběh fotografie dětí s mobilními telefony před Noční hlídkou aneb Jak snadné je posunout význam fotografie šířené internetem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 61-63| Published: 01.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1486

Internetem se opět šíří fotografie dětí zahleděných do mobilních telefonů před obrazem Noční hlídka, která má charakterizovat současnou generaci dětí. Uživatelé sociálních sítí pak fotografii sdílejí a vášnivě komentují, aniž by znali situaci, ve které byla pořízena.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Senioři jsou v online prostředí cílem podvodných reklam a dalších druhů online podvodů. Dezinformace jsou pouze jedním z celé řady rizik, kterým jsou senioři trvale vystaveni.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 64-66| Published: 04.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1487

S rozšířením internetových služeb mezi běžnou populaci začali být senioři na internetu aktivní. Aktivně pracují s e-mailovými službami, vyhledávají informace pomocí internetových vyhledávačů, diskutují a také obchodují a účastní se internetových aukcí. Stejně jako v reálném světě se i v tom virtuálním setkávají s rizikovými formami chování a stávají se oběťmi různých druhů trestných činů, především různých druhů internetových podvodů. To, že byli v online prostředí podvedeni, však často nehlásí - bagatelizují částky, o které v online světě přišli (stokoruny, tisícikoruny), obávají se sekundární viktimizace ze strany policie, stydí se, že se nechali napálit, nebo jsou skeptičtí a nevěří, že by policie pachatele skutečně dopadla.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Co děti motivuje k tomu, aby páchaly kyberšikanu?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 67-74| Published: 22.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1501

Ve většině případů kyberšikany, o kterých informují média a organizace, které se intervencí či prevencí v oblasti kyberšikany zabývají, se velmi často dozvídáme pouze to, co bylo výsledkem kyberšikany. Na naše emoce pak silně působí příběhy dětských obětí - dozvídáme se např. informace o tom, že se spolužáci v online prostředí posmívají spolužačce, sdílí její fotografie s posměšnými komentáři, snaží se poškodit její pověst, natáčí ji o přestávkách, jak se dehonestující video spolužáka šíři po YouTube či TikToku apod. Abychom však pochopili, proč ke kyberšikaně dochází a jak minimalizovat riziko jejího vzniku v prostředí školy, nesmíme se dívat pouze na její výsledek, ale také na to, proč k situaci došlo. A právě na motivy, které ke kyberšikaně vedou, se zaměříme v našem dnešním textu.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Mýty a dezinformace o Evropské unii opět rezonují veřejným prostorem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 75-82| Published: 28.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1507

Volby do Evropského parlamentu opět doprovázejí mýty a dezinformace, které začínají prostupovat sociálními sítěmi. Dezinformace a polopravdy spojené s členstvím ČR v EU jsou aktivně šířeny představiteli různých politických stran a uskupení, stejně jako jejich příznivci. V dnešním textu se zaměříme na nejčastější mýty, které o Evropské unii panují a které jsou v těchto dnech opět aktivně v prostředí sociálních sítí sdíleny a rozšiřovány.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Zrod dezinformace v přímém přenosu: Okamura vs. Wollner

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 83-86| Published: 01.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1508

Takřka v přímém přenosu mohli pravidelní uživatelé Facebooku vidět vznik dezinformace (chcete-li fake news či hoaxu), která se velmi rychle rozšířila internetem a vyvolala vlnu nenávistných projevů (hate speech). Terčem útoku se tentokrát stal Marek Wollner, moderátor pořadu Reportéři ČT, a jeho kolegyně Nora Fridrichová. Tvůrcem samotné dezinformační zprávy byl pak Tomio Okamura (či administrátor jeho oficiálního profilu). 

PDF FORMAT HTML FORMAT

Podle dánské studie chytrá zařízení negativně ovlivňují komunikaci mezi dětmi

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 87-94| Published: 02.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1512

Již několik měsíců se vedou diskuse o využívání a zákazech mobilních telefonů ve škole. Média pravidelně informují o sporech mezi mnohými řediteli základních škol, kteří jsou pro zákaz telefonů i o přestávkách, a Českou školní inspekcí, která varuje před neodůvodněným zásahem do soukromého vlastnictví dětí. Na webu E-bezpečí vyšly již dva komentáře, které se vyjadřují k této problematice. Ovšem tentokrát se nebudeme zabývat úlohou školních přestávek ani nepřesnostmi a mýty, které se objevují ve veřejné diskusi. Podíváme se, co si o tom myslí přímo děti ze základních škol.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí opět řeší případy zneužití intimních materiálů dětmi. Roste počet případů spojených s TikTokem.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 95-97| Published: 25.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1525

V posledních dnech opět poradna projektu E-Bezpečí zachytila řadu případů spojených se zneužitím intimních materiálů dětí - a to především ve formě vyhrožování a vydírání. Nedávno se nám svěřila dnes již 16letá dívka Sylvie, která se stala terčem online útoku již ve svých 12 letech a útoky přetrvávají až do současnosti. Na počátku celého problému byl sexting, tedy dobrovolné sdílení vlastního intimního materiálu...

PDF FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí na AFO 2019 (AFO#54): O fake news, dezinformacích a mediální gramotnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 98-100| Published: 25.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1526

Academia Film Olomouc - mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů - je tradičním festivalem plným zajímavé filmové tvorby, přednášek, workshopů, fanoušků a především vědy. Posláním festivalu je pak především prostřednictvím špičkových snímků a přizvaných odbornic a odborníků vytrvale bořit zažité mýty a stereotypy o přírodních, humanitních a společenských vědách a prezentovat široké veřejnosti vědu, výzkum a technologie jako fascinující a nesmírně důležité obory lidské činnosti a pevné součásti naší kultury a společnosti. Již potřetí jsme byli na tento festival pozváni také my, abychom pronesli inspirativní přednášku zaměřenou na některé z aktuálních a ožehavých témat a otevřeli témata, která jsou aktuální a zajímavá.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Dokument V SÍTI Víta Klusáka opět otevírá téma internetového zneužívání dětí. Plynule tak navazuje na filmy Seznam se bezpečně!, Na hory a na aktivity pořadu Černota.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 101-105| Published: 08.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1542

Internet je nástroj, jehož dopad na dětské i dospělé uživatele internetu je převážně pozitivní - internet je místem podporujícím kreativitu, komunikaci, spolupráci, vzdělávání i zábavu. Přesto však může být i místem rizikovým, přičemž rizika představují především samotní uživatelé, nikoli technologie. A právě na jedno z těchto rizik se zaměřuje nový snímek Víta Klusáka. Chystaný dokument V SÍTI se orientuje na téma sexuálních predátorů v online prostředí, logicky tak navazuje na snímky Martina Kožíška Seznam se bezpečně! a Na hory, které se zabývají podobným tématem.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Mýtus o pedofilech zneužívajících děti opět rezonuje internetem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 106-109| Published: 15.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1551

V souvislosti s natáčením dokumentu Víta Klusáka V síti opět začala českým internetem rezonovat informace o pedofilech sexuálně zneužívajících děti v online a offline prostředí. Jedná se však o velmi starý mýtus, drtivou většinu dětí sexuálně zneužívají lidé, kteří touto ani obdobnou deviací netrpí.      

PDF FORMAT HTML FORMAT

Za hranicemi Facebooku - WeChat

Daniel ECLER
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 110-115| Published: 25.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1558

Situace, kterou zná nejspíš každý z nás – potřebujeme se zeptat kamaráda, z čeho máme úkol do matiky, nebo si dohodnout rande s holkou. Bývaly doby, kdy jsme se museli zvednout a jít jednat osobně. Později, s rozvojem techniky, jsme dostali možnost zvednout telefon a zavolat či poslat zprávu. Vývoj šel ale pořád kupředu a zanedlouho poté se objevil fenomén, bez kterého si mnoho dnešních dětí, ale i dospělých nedokáže svůj život už téměř představit – Facebook. Prostřednictvím něj se stala komunikace s okolím ještě mnohem jednodušší a rychlejší. Mohli jsme si v reálném čase chatovat s kamarádem, který se v tu chvíli nacházel třeba na opačné straně světa. Za tímto účelem se později objevila aplikace s názvem Facebook Messenger, která víceméně převzala ze zmíněné sociální sítě především právě funkci komunikace. Facebook, respektive Messenger, využívají miliony lidí po celém světě, ale mají tuto možnost skutečně všichni?

PDF FORMAT HTML FORMAT

Online predátoři netvoří homogenní skupinu, najdeme mezi nimi osoby s vysokým i nízkým stupněm společenské nebezpečnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 116-118| Published: 04.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1561

V našem dnešním textu se zaměříme na problematiku online predátorů, kterým se věnuje celá řada populárně-naučných a osvětových snímků, jako jsou Seznam se bezpečně, Na hory či nový snímek Víta Klusáka V síti. Zaměříme se na základní charakteristiku této skupiny a také na jejich společenskou nebezpečnost.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Tellonym - aplikace pro budování přátelství, nebo platforma pro kyberšikanu?

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 119-121| Published: 06.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1562

„Umožňujeme smysluplné konverzace a budování silných vztahů.“ Alespoň to uvádí tvůrci aplikace na svých webových stránkách. Tellonym, sociální síť, která si za pomoci anonymity dává za cíl zlepšovat sociální vztahy a vytvářet nová přátelství mezi uživateli. Ve skutečnosti se tato služba stává nebezpečným nástrojem pro kybernetickou agresi mezi dětmi.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Více než polovina českých dětí mladších 13 let používá služby, které jsou pro ně nevhodné

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 122-126| Published: 11.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1568

Více než polovina českých dětí mladších 13 let (reprezentativní vzorek 10-12 let) používá služby, které jsou pro ně nevhodné a rizikové. Vyplývá to z nového výzkumu České děti v kybersvětě, který byl realizován Univerzitou Palackého v Olomouci a společností O2 Czech Republic. Do výzkumu, který probíhal od února do května letošního roku, se zapojilo 27 177 dětí ve věku 7-17 let ze všech krajů ČR (průměrný věk 13 let).

PDF FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Moderní technologie nejsou zlem, rizika představují především lidé, kteří je zneužívají

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 127-129| Published: 14.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1575

V těchto dnech rezonují českým internetem výsledky letošního výzkumu České děti v kyberprostoru, který náš tým (Univerzita Palackého v Olomouci) zrealizoval ve spolupráci se společností O2 Czech Republic. Z výzkumu vychází velké množství velmi zajímavých dat mimo jiné o tom, jaké internetové služby a aplikace české děti aktivně používají a jaké s sebou nese jejich používání riziko. Rizikem však v drtivé většině NENÍ samotná služba či technologie, ale uživatelé, kteří ji zneužívají.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Velký bratr – stále jen antiutopie?

Daniel ECLER
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 130-132| Published: 17.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1579

Vzpomínáte si na román George Orwella 1984? V něm je společnost prakticky neustále monitorována a jedinci nebezpeční režimu jsou následně eliminováni. V té době tato představa působila poměrně děsivě, ale k realitě měla stále dost daleko. Od doby napsání tohoto románu však neuběhlo mnoho času a tyto praktiky se stávají skutečností. V minulém článku o aplikaci WeChat bylo již zmíněno, jak čínská vláda „využívá“ možností, které tato platforma svým uživatelům nabízí. Díky možnosti spárování aplikace s bankovním účtem má mimo jiné i dokonalý přehled o tom, co a kde nakupujeme, s kým se o čem bavíme a o mnoha dalších soukromých údajích. K čemu to vše ale je?

PDF FORMAT HTML FORMAT

Kdo je Eugenia Cooney?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 133-135| Published: 18.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1580

Jméno Eugenia Cooney patrně většina z vás neslyšela, přitom jde o slavnou youtuberku, jejíž videokanál sleduje více než 1,5 milionů uživatelů z celého světa, na Instagramu má přibližně 600 000 fanoušků, účty má i na Twitteru a dalších sítích. Ve své youtuberské produkci se zaměřuje především na oblast módy a krásy. Svůj kanál na youtube provozuje již od roku 2011, tedy plných 8 let. Eugenii sledují mimo jiné dětští uživatelé, kteří ji často vnímají jako svůj idol a také ji napodobují.

PDF FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí, 2019 (ročník 4), číslo 2
E-Bezpečí, 2019 (volume 4), issue 2

Od počátku roku pomohla Poradna projektu E-Bezpečí 220 osobám v nouzi. Případy budeme pomáhat řešit samozřejmě i o prázdninách.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 1-7| Published: 03.07.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1585

Od počátku roku pomohla Online poradna projektu E-Bezpečí již více než dvěma stovkám klientů v nouzi - dětem, dospělým, ale třeba také seniorům. Tým poradny od začátku roku zpracoval více než 600 odborných posudků, přes 30 případů bylo předáno k řešení Policii ČR s podezřením ze spáchání trestného činu. Téměř třetinu případů nahlašují děti, které se v online prostředí dostaly do krizové situaci a neví, jak problém řešit.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Kauza černošské agentky 007 dokazuje, jak je důležité nečíst pouze nadpisy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 8-10| Published: 20.07.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1593

V posledních dnech vzbudilo v prostředí sociálních sítí rozruch oznámení, že se role příštího agenta 007 zhostí černošská herečka Lashana Lynch, kterou zná především mladší publikum z marvelovky Captain Marvel. Informaci “z ověřeného zdroje” nejdříve zveřejnil britský Daily Mail, zprávu pak velmi rychle převzala česká masmédia - zejména pak tzv. alternativní média. Některé portály honily clickbajty na titulcích, že novým Bondem bude poprvé v historii černoška, další informační portály se pak již cíleně zaměřily na rozšíření dezinformace a vyvolání nenávistné diskuse.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Jsou autoři nenávistných příspěvků v online prostředí beztrestní?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 11-16| Published: 29.07.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1600

V posledních letech - v souvislosti s celou řadou celosvětových problémů (migrace, změny klimatu, politické krize, terorismus apod.) - došlo k výraznému zhrubnutí komunikace v prostředí sociálních sítí. Nadávky, urážky, vyhrožování či nabádání k trestné činnosti se stalo běžným… a v řadě diskusních skupin zcela normálním způsobem komunikace. Uživatelé, kteří tuto formu komunikace vzali za svou, pak argumentují především tím, že přece píší pravdu a že využívají svého práva na svobodu slova. Postupně tak posouvají hranice celospolečenských norem a to, co by před 10 lety bylo zcela neakceptovatelné a zavrženíhodné, je běžné a vlastně normální.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Ještě jednou o sharentingu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 17-22| Published: 26.08.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1611

Blíží se konec prázdnin a sociální sítě zaplavují statisíce fotografií z dovolených a výletů, na které se rodiče se svými dětmi v průběhu dvouměsíčního volna vypravili. Ne vždy jsou však fotografie v online prostředí sdíleny a šířeny se souhlasem všech zachycených osob a do online prostředí se dostávají fotografie dětí bez jejich souhlasu, případně o zveřejnění fotografie z výletu či dovolené děti neví. Opět se tedy dostává ke slovu fenomén sharenting. 

PDF FORMAT HTML FORMAT

Fake news nejsou žádné "nevhodné názory", ale docela obyčejné lži

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 23-27| Published: 29.08.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1612

Debata o dezinformacích a fake news okupuje již řadu let veřejný prostor a je již několik let součástí politického boje. Zde pak často dochází ke zkreslování základních pojmů a nepravdivé informace (=lži) jsou vydávány pouze za jakousi formu (zpravidla nevhodných) názorů či alternativní pravdu. Ve skutečnosti však zde pouze o snahu uvést čtenáře do nejistoty, zmást je a snadněji s nimi manipulovat - tam, kde přestávají platit základní hodnoty - jako jsou dobro, zlo, pravda a lež - totiž uvěří komukoli, kdo jim za tyto hodnoty nabídne alternativy.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Riziková výzva Choking Game Challenge

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 28-32| Published: 04.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1616

Internet je prostředím, které svým uživatelům umožňuje přístup k velkému množství informací všeho druhu - a to rychle a okamžitě. Online prostředí však obsahuje také informace, které mohou být pro jeho uživatele nebezpečné a mohou zejména dětským uživatelům vážně ublížit. Do této kategorie patří tzv. virální online výzvy (challenge). Online výzvy nabádají uživatele internetu k různým činnostem a jejich dopad může být jak pozitivní (např. různé druhy charitativních výzev či humorných výzev apod.), ale také negativní, často velmi destruktivní či toxické. Jednou z nejnebezpečnějších výzev současnosti představuje právě Choking Game Challenge. Veřejnost se s touto výzvou setkala poté, co bylo zveřejněno množství tragických nehod zejména dětských uživatelů internetu, kteří si tuto aktivitu vyzkoušeli. Samotná výzva však existovala i před příchodem internetu a sociálních sítí, které akcelerovaly její rozšíření.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Rizikové výzvy v online prostředí  (fenomén online challenges)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 33-37| Published: 16.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1618

Internet je prostředím, které svým uživatelům umožňuje přístup k ohromnému množství informací všeho druhu - a to rychle a okamžitě. Online prostředí však obsahuje také informace, které mohou být pro jeho uživatele nebezpečné a mohou zejména dětským uživatelům vážně ublížit. Do této kategorie patří tzv. online výzvy (challenge). Online výzvy nabádají uživatele internetu k různým činnostem a v zásadě mohou být jak pozitivní (např. různé druhy charitativních výzev či humorných výzev apod.), ale také negativní, často velmi destruktivní či toxické. A právě nebezpečnými výzvami se budeme zabývat v dnešním textu.

PDF FORMAT HTML FORMAT

Mobilní telefon ve škole – co dělají děti s mobilním telefonem o školních přestávkách?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 38-43| Published: 22.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1642

V českém prostředí, ale i v ostatních zemích Evropy v posledních letech velmi silně rezonuje otázka, jakým způsobem regulovat používání mobilních telefonů dětí v prostředí školy. Zda tedy např. mobilní telefon zakázat v hodině i o přestávce, nebo omezit zákaz pouze na vyučovací hodiny, ale ne na přestávky (viz stanoviska České školní inspekce). Zajímavá data k problematice využívání mobilního telefonu žáky 1. a 2. stupně ZŠ v prostředí školy poskytuje výzkum České děti v kybersvětě (2019) realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s O2 Czech Republic. V tomto výzkumu, do kterého se zapojilo více než 27 000 dětí z celé ČR, jsme se zaměřili mimo jiného na to, k čemu děti mobilní telefon ve škole využívají, jaké aktivity o přestávce preferují či jaký vliv má na používání mobilního telefonu ve škole regulace (např. zákaz).

PDF FORMAT HTML FORMAT