fbpx

Home Rizikové jevy Kyberšikana Můžeme se v online prostředí setkat s agresí?

Remove


mini agresorVětšina dětí a dospívajících si v dnešní době nedokáže představit život bez internetu a být online je pro ně velmi důležité. Z toho důvodu je pro ty, kdo musí čelit nějaké formě online agrese, často velmi těžké uniknout. Děti a dospívající touží po intenzivním kontaktu se svými vrstevníky a přestat používat internet je pro ně nemyslitelné, protože by to mohlo vést k sociálnímu vyloučení. Právě fyzická i emoční vzdálenost, která je pro toto prostředí charakteristická, zvyšuje ochotu jedince k agresivnímu chování. Jakými způsoby se tato agrese na internetu projevuje? A proč k ní vůbec dochází? Lze se před ní nějak chránit? Na to se podíváme v dnešním článku.

 

Proč je jednodušší být agresivní v online prostředí než v reálném světě?

V online prostředí máme možnost skrýt svou identitu. To nám dává možnost dovolit si více než v offline světě, děláme věci, které bychom jinak nedělali, můžeme jednat agresivněji bez jakéhokoli postihu. S touto anonymitou souvisí také tzv. disinhibice – ztráta zábran v komunikaci a určitá „odvázanost“, která se projevuje například tím, že na internetu často uděláme nebo napíšeme věci, které by byly v reálném světě nepřípustné (např. výhružky, hrubé urážky, rozesílání videí se sexuálním obsahem apod.). Dále také dochází k minimalizaci autority a k pocitu „všichni jsme si rovni“. Nevíme, jaký společenský status má osoba, se kterou si píšeme a obavy z otevření se před někým, kdo má vyšší společenský status než my, tak mizí (např. v online světě může dítě šikanovat dospělého, což by v reálném prostředí nepřipadalo v úvahu).

Jak se agrese na internetu projevuje?

Kyberšikana – Jedná se o formu šikany prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Stejně jako tradiční šikana, má za cíl někomu ubližovat. Může se projevovat např. opakovaným zasíláním urážlivých zpráv a pomluv, zneužíváním cizí identity, publikováním ponižujících videí nebo fotografií, ztrapňováním pomocí fake profilů, napadáním a provokováním uživatelů v online komunikaci apod.

Kybergrooming – Jde o chování agresora, které má v dítěti probudit falešnou důvěru a vylákat jej na schůzku, jejíž cílem je oběť pohlavně zneužít. Pachatelé si nejčastěji vytváří falešné profily, prostřednictvím kterých s dítětem komunikují a manipulují jím i několik měsíců. V případě, že se jim nepodaří oběť ke schůzce přesvědčit, přistupují k tvrdým formám nátlaku (zveřejnění nahé fotky oběti, pomluvení u přátel, u rodiny apod.) Pro kybergroomera je typické, že se chová enormně přátelsky, za každou cenu chce vztah udržet v tajnosti, hovoří o tom, jak je oběť krásná a výjimečná, vyžaduje nahé fotografie apod.

agre1
(Zdroj obrázku: https://www.internetembezpecne.cz/prvni-videospot-projektu-kybergrooming/)

Sexting – V případě sextingu mluvíme o zasílání nebo sdílení vlastních odhalených fotografií a videí se sexuálním podtextem. V převážné míře probíhá mezi vrstevníky, avšak ojedinělé není ani zasílání odhalených fotografií neznámým lidem (např. ze seznamky nebo Facebooku, za peníze apod.). Je potřeba si uvědomit nejen to, že sexting, v němž vystupují nezletilé osoby, je z právního hlediska považován za trestný čin, ale i to, že v případě zveřejnění tohoto materiálu je prakticky nemožné jej z internetu odstranit.  Sexting se také často stává prostředkem pro vydírání dětí v rámci kybergroomingu, o kterém jsem se zmiňovala výše.

Netolismus – Jedná se o závislost na virtuálních drogách, mezi něž patří počítačové hry, sociální sítě, televize atd. Může se projevovat nutkavou touhou zapnout počítač bez určitého cíle, zkontrolovat SMS a statusy na sociálních sítích, zvýšenou nervozitou či agresí při absenci internetu, zanedbáváním pitného a stravovacího režimu či dalších aktivit apod.

Internetové výzvy – Na internetu se setkáváme s velkým množstvím výzev (tzv. challenge), které nabádají často k velmi nebezpečnému chování tím, že nutí uživatele k zapojování se do riskantních úkolů, u jejichž plnění se uživatelé natáčejí nebo fotí, vše pak sdílejí, a motivují tak další diváky k zapojení se. Mezi rizikové výzvy, které se na internetu objevily, patří např. Eyeballing Challenge (nalévaní alkoholu do očí), Cinnamon Challenge (polykání a vdechování mleté skořice), Kylie Jenner Lip Challenge (zvětšování rtů pomocí láhve, ze které je odsáván vzduch), Salt and Ice Challence (posypávání časti těla solí a následné přiložení ledu), Choking Game (dušení a škrcení dítěte, dokud neomdlí) a další.

agre2

(Zdroj obrázku: https://www.wilx.com/home/headlines/Medical-Warning-Against-Cinnamon-Challenge-204308891.html)

Hating – Jedná se o nenávistné příspěvky na sociálních sítích, komentáře v internetových diskuzích, chatech apod., které jsou nejčastěji zaměřeny proti nejrůznějším etnickým, sociálním, sexuálním nebo náboženským skupinám, s cílem danou skupinu co nejvíce ponížit a šířit tak nenávist k této skupině mezi ostatními uživateli internetu.

Jak se před agresí na internetu chránit?

  1. Chraňte si citlivé informace: nezveřejňujte zbytečně své osobní údaje, zvažte publikování svých fotografií či videí, buďte opatrní na svá přístupová hesla.
  2. Případný útok co nejdříve oznamte a schraňujte si důkazy pro vyšetřování, dělejte si screenshoty obrazovek, útočníka nahlaste.
  3. S útočníkem přerušte veškerou konverzaci, nemstěte se, nic neoplácejte.
  4. Buďte obezřetní v komunikaci s cizími osobami a nebuďte přehnaně důvěřiví.
  5. Nezveřejňujte materiály sexuální povahy.
  6. Své nenávistné názory si nechávejte pro sebe, nešiřte je na internetu.
  7. Informace zveřejněné na internetu si ověřujte, může se jednat o hoaxy.
  8. Nereagujte na internetové výzvy, které se šíří na internetu.

Pro E-Bezpečí
Klára Mikulcová
Univerzita Palackého v Olomouci

Zdroje:

Netolismus: průvodce online závislostmi. Olomouc: Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, 2015.
http://www.netolismus.cz/

Nebezpečné výzvy v online prostředí. Olomouc: Centrum PRVoK PdF UP, 2018.
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/99

SULER, J. The Psychology of Cyberspace. – The online disinhibition effect, 1998.
http://users.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.html

MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2015. 190 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5309-6 

ECKERTOVÁ, Lenka a DOČEKAL, Daniel. Bezpečnost dětí na internetu: rádce zodpovědného rodiče. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 224 s. ISBN 978-80-251-3804-5.

 KOHOUT, Roman a KARCHŇÁK, Radek. Bezpečnost v online prostředí. Vydání: první. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary, z.s., 2016. 68 stran. ISBN 978-80-260-9543-9.

 ČERNÁ, Alena et al. Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 150 s. Psyché. ISBN 978-80-210-6374-7.

                                      

 

Jak citovat tento text:
MIKULCOVÁ, Klára. Můžeme se v online prostředí setkat s agresí? . E-Bezpečí, roč. 3, č. 1, s. 1-5. ISSN 2571-1679. Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1412


 

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.