fbpx

Home Rizikové jevy Kyberšikana Ne každé narušení online výuky je automaticky kyberšikana! Pokud se rozhodneme za narušení výuky žáky potrestat, trest by měl odpovídat provinění.

Remove


mini_onlineeducation.pngPandemie COVID19, s ní spojené uzavření škol a přechod na online výuku se v řadě aspektů negativně podepsala na psychickém zdraví dětí. Obavy o zdraví (své i svých blízkých - rodičů či prarodičů), sociální izolace, negativní informace z médií o množství případů a lockdownu celé země, ale také náročnost online výuky a omezení relaxačních aktivit u řady z žáků způsobila frustraci, nárůst stresu a deprese. To se podepsalo mimo jiného na jejich přístupu k online výuce - po měsících každodenního zírání na obrazovky počítačů je velká část žáků unavena, demotivována, znuděna, touží po rozptýlení a především po tom, až se budou moci setkávat tváří tvář v rámci běžné výuky ve školách (či po škole).

Frustrace dětí, touha po rozptýlení a “vybití” stresu se projevila mimo jiného tím, že se někteří z žáků pokusili (a pokoušejí i v současnosti) narušovat různými způsoby online výuku, upozorňovat na sebe, pobavit ostatní a získat od nich ocenění za dobrý vtípek (prank), který pomohl narušit a rozbít každodenní stereotyp online výuky. Narušení hodin samozřejmě nelibě nesli někteří pedagogové, kteří nevhodné chování žáků ohodnotili kázeňskými tresty. Ne vždy však trest odpovídal provinění žáka… a bohužel bylo chování žáků pedagogy v mnoha případech nesprávně vyhodnoceno jako kyberšikana...

V případě, že žáci narušují hodinu a “zlobí”, např. sdílejí nevhodný obsah (videa, fotografie), komunikují bez vyzvání, snaží se poškádlit spolužáky či učitele, zkoušejí, co všechno jim online vzdělávací systémy umožňují a kde všude jsou slabá místa, neznamená to, že by se automaticky dopouštěli kyberšikany

U kyberšikany dochází k ublížení jiné osobě, k opakování útoku, který je intenzivní a má na oběť prokazatelný dopad. K tomu ve většině případů narušování hodin nedochází - výsledkem nevhodné/nežádoucí činnosti žáků je narušená hodina, nikoli ublížení jiné osobě (učiteli či spolužákům). Výjimku tvoří situace, kdy dojde k nahrání hodiny a nasdílení záznamu do online prostředí s cílem poškodit učitele, zde je již namístě hovořit o kyberšikaně. Za kyberšikanu lze také považovat opakované výhrůžky či vydírání spolužákům či učiteli. 

Bohužel mnozí učitelé rozdíl mezi narušováním výuky (ve své podstatě vyrušování v online hodinách) od kyberšikany nerozlišují a mnohé prohřešky řeší neadekvátními tresty. 

Počátkem ledna se na nás např. obrátila maminka žákyně 2. stupně ZŠ. Její dcera natočila video z distanční výuky, na kterém se točí a houpe na židli, piluje si u toho nehty a sleduje probíhající online hodinu. Tento záznam pak nasdílela na svůj soukromý profil na sociální síti - s cílem pobavit své diváky. Video neobsahovalo žádné nadávky, urážky, dehonestování, nic podobného, jednoduše šlo o video žačky znuděné a unavené online výukou. O nasdílení se však velmi rychle dozvěděli spolužáci dívky a také pan učitel, který je v pozadí na videu slyšet. Dívka video velmi rychle smazala a panu učiteli se za své chování omluvila (a ten omluvu přijal). Třídní učitelka a ředitelka však toto chování vyhodnotili jako kyberšikanu a udělili dívce ředitelskou důtku (původně dokonce navrhovaly dvojku z chování).

V tomto případě se samozřejmě o kyberšikanu nejedná, nikomu nebylo ublíženo, chování nebylo ani opakované, ani intenzivní. A to, že byl záznam nasdílen na sociální síť automaticky neznamená, že by šlo o kyberšikanu. V tomto případě šlo o narušení online hodiny, srovnatelné s vyrušováním v běžné hodině - s tím rozdílem, že vznikl záznam, který by se mohl šířit internetem. Záznam však neobsahoval ubližující obsah, naopak nejvíc by mohl ublížit samotné dívce, která byla na záznamu snadno identifikovatelná a mohla by se stát terčem dehonestování či vážnější kyberšikany.

Apelujeme na všechny pedagogy - rozlišujte mezi chováním, ve kterém jde o běžné zlobení a vyrušování v hodinách, od chování, ve kterém dochází k útoku na jinou osobu - např. kyberšikanu. Trest by měl vždy odpovídat provinění…

Pro E-Bezpečí
Kamil Kopecký
Univerzita Palackého v Olomouci

P. S. Jak zabezpečit online výuku? Napovíme zde.

 

Jak citovat tento text:
KOPECKÝ, Kamil. Ne každé narušení online výuky je automaticky kyberšikana! Pokud se rozhodneme za narušení výuky žáky potrestat, trest by měl odpovídat provinění.. E-Bezpečí, roč. 6, č. 1, s. 7-9. ISSN 2571-1679. Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2125


 

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.