fbpx

Home Rizikové jevy Kyberšikana Internet a kyberšikana

Podpořte nás

Podpořte naše aktivity a pomozte dětem a dospělým v nouzi. Již 15 let pomáháme dětem a dospělým řešit jejich problémy na internetu. Zapojte se i vy! Každá pomoc se počítá! Stačí kliknout na tlačítko DONATE.

Remove


8.jpgV poslední době nastal opravdový boom v oblasti informačních komunikačních technologií (mobilní telefony a internet). Tyto technologie nám nabízí obrovské možnosti a podstatně ulehčují náš život. Ovšem je třeba si uvědomit, že s sebou přináší také četná rizika. Technologie se totiž mohou stát mocnou zbraní, kterou může někdo obrátit proti nám. Jedním z rizik, které nám hrozí, je kybernetická šikana, tzv. kyberšikana (cyber bullying, online bullying).

Internet si u nás získává stále větší a větší oblibu nejen u dospělých, ale také u dětí, které u počítače mnohdy vydrží celé hodiny.
Podle statistik děti nejen hrají hry, ale také stahují hudbu, programy, posílají pohlednice, zakládají si stránky, čtou časopisy, dělají si domácí úkoly, občas navštíví aukční servery. Dospívající pak nacházejí výrazné zalíbení v online komunikaci, chatech, instant messengerech apod.
Máme ale jako dospělí přehled o tom, co přesně děti na internetu dělají a k čemu služby internetu používají?
V následujícím textu se zaměříme na výhody a rizika spojená s používáním internetu a jeho služeb.


Instant messengery (např. ICQ, Skype, MSN, Yahoo messenger ...)
 
online_messege.jpgUmožňují komunikaci formou on-line zpráv nebo hovorů. Je to rychlý a efektivní způsob udržování kontaktu s ostatními dokonce i v průběhu práce nebo jiných činností.

Příklady zneužití
Tato služba může být stejně jako služba SMS využita k zasílání zpráv ze sexuálním podtextem, výhružek, zastrašování nebo obtěžování.
Mnoho dětí si také neuvědomuje, že online texty mohou být ukládány. Útočník může textovou komunikaci zkopírovat a rozeslat ji pomocí emailu stovce lidí.
Další nebezpečím je to, že někdo může získat přístupové heslo k cizímu účtu, a ten pak zneužít (např. k zasílání nějakého nepatřičného obsahu nebo k získávání informací o lidech z cizího listu kontaktů).

Prevence
Se svým heslem nakládejte velmi opatrně, rozhodně ho nikomu nesdělujte!
Buďte opatrní na to, co píšete a komu to píšete.

Řešení
Pokud Vám někdo posílá zprávy, které se Vám nelíbí, požádejte ho, aby toho nechal, případně si zablokujte přijímání zpráv, které Vám posílá (tzv. ignore-list, black-list).


Chatovací místnosti (např. Xchat, Pokec na portálu Atlas.cz ...), diskusní nástěnky a fóra
 
chat_diskusion.jpgChatovací místnosti, diskusní nástěnky a diskusní fóra umožňují lidem z celého světa diskutovat o nejrůznějších tématech. Mohou probírat dokonce i problémy, o kterých se stydí nebo bojí mluvit osobně.
Dále nabízí možnost seznámit se s jinými lidmi.
Tato komunikace může být textová i hlasová.

Příklady zneužití
Chatování je druhý nejběžnější prostředek pro realizaci kyberšikany. Je to dáno tím, že tento způsob komunikace poskytuje útočníkovi jistou anonymitu. Proto si dovolí udělat věci, které by za normálních okolností nikdy neudělal (např. posílání nemravných zpráv, výhružek, zastrašování nebo obtěžování).
Útočník také většinou není nucen čelit následkům svého jednání, protože svou oběť nezná. Nevidí, jak moc někomu svou zprávou ublížil.
Kybernásilník se také může vydávat za někoho jiného (např. muž za ženu, dospělý za dítě nebo naopak). Může se snažit vytvářet přátelství pod falešnými záminkami (např. aby získali osobní informace, které pak mohou zneužít, rozšiřovat je nebo je používat k zastrašování či vydírání).

Prevence
Buďte opatrní na to, s kým komunikujete. V případě, že se Vám komunikace bude zdát podezřelá, raději ji ukončete. Dobře zvažte, zda je nutné sdělovat cizím lidem údaje o své osobě.

Varující výsledky výzkumu o chování dětí na internetu, který byl v rámci českého projektu bezpečnějšího internetu Saferinternet.cz realizován od června do října 2006 mezi dvěmi cílovými skupinami, přináší společnosti Gemius. Mezi uživateli internetu ve věku od 12 do 17 let (celkem 1545 osob) a mezi osobami ve věku 18 let a více (celkem 13994 osob), přičemž ve druhé skupině byly navíc odlišeny rodiče dětí ve věku 12-17 let (celkem 1852 osob).
Děti, které se na internetu s někým potkaly (49%), velmi často prozrazují neznámým internetovým uživatelům:
• svoji emailovou adresu (84%),
• svoje foto (73%),
• svoje telefonní číslo (60%). (Zdroj: O2)

Řešení
Pokud Vám bude někdo posílat zprávy, které se Vám nelíbí, požádejte ho, aby toho nechal, popřípadě – pokud je to možné – si od této osoby zablokujte přijímání zpráv.
Jakkoliv se Vám může tato komunikace zdát anonymní (uživatelé se přihlašují svými přezdívkami, nicky), není to anonymita úplná. Informace o uživatelích má většinou správce služby. Toho můžete informovat o nevhodném chování nějakého uživatele a na základě toho mu může správce zamezit přístup do chatovací místnosti nebo diskusního fóra.
Předem se seznamte s pravidly, která musíte při chatování respektovat. Zjistíte tak nejen to, jak byste se měli chovat Vy, ale také jak se mají ostatní chovat k Vám, jaké chování se považuje za nepřípustné a co máte dělat v případě, že se tak bude chovat někdo k Vám. Zde najdete pravidla chování na Pokecu (služba portálu Atlas.cz).


Emaily
 
email_vebcam.jpg Email je jednou z nejrozšířenějších služeb internetu.
Slouží k zasílání elektronických dopisů, obrázků a dalších dokumentů. Nespornou výhodu je, že zprávy můžeme posílat rychle, levně a kamkoliv na světě.

Příklady zneužití
Email je třetí nejběžnější prostředek pro realizaci kyberšikany.
Útočník nám může prostřednictvím emailu posílat nemravné zprávy, videa či obrázky, vyhrožovat, zastrašovat nebo obtěžovat. Do emailů může přidávat viry, které pak mohou dále napadat počítač oběti, omezovat jeho funkce nebo se z něj mohou snažit získávat důvěrné informace, které pak může útočník dále rozesílat jiným osobám.
Kybernásilník se také může pokusit získat přístupové heslo k cizímu kontu, a to pak zneužít stejně jako v případě online zpráv (např. k zasílání nějakého nepatřičného obsahu nebo k získávání informací o lidech z cizího listu kontaktů), popř. v něm může provádět změny (mazání zpráv, blokování příchozích zpráv apod.).

Prevence
Opět je velmi důležité, jak nakládáte se svým heslem. Ke svému heslu se chovejte stejně jako např. k PIN kódu své kreditní karty, i ve svém počítači máte jistě cenné informace. Pokud máte pocit, že vaše heslo někdo zná, raději si jej ihned změňte.
Otevíráte-li svůj email na nějakém veřejném počítači (např. ve škole, v práci), dejte pozor a pozorně čtěte, co Vám prohlížeč při přihlašování nabízí. Některé prohlížeče nabízí, že si zapamatují vaše jméno a heslo pro příští přihlášení, tzn. že u příštího přihlášení napíšete jen jméno svého emailového účtu a počítač sám doplní vaše heslo. Tahle služba vám jistě zjednoduší přihlašování, takže není špatné, využít ji u svého domácího počítače. Ovšem pokud ji potvrdíte na veřejně používaném počítači, pak se stejně snadno k vašemu emailovému účtu dostane kdokoli, kdo zná jméno vaší emailové adresy.
Důležitou roli také hraje, jaké heslo si pro svůj přístup k emailu zvolíte. Obecně se nedoporučuje vybírat heslo, které lze snadno odhadnout. Naopak se doporučuje volit hesla, která vznikla kombinací písmen a číslic nebo písmen malých a velkých.

Řešení
Zjistěte si, jaké možnosti nabízí váš poskytovatel emailu. U některých poskytovatelů (např. na Seznam.cz) máte možnost filtrovat příchozí poštu, což vám umožňuje nastavit si posílání emailů z konkrétního účtu přímo do vámi vybrané složky nebo je automaticky mazat.
Další možností, i když jistě ne příjemnou, je opustit svůj stávající účet a vytvořit si nový.


Videorozhovor, videokonference, videozáznamy nebo obrázky pořízené webovými kamerami
 
video.jpg Webové kamery umožňují pořizování obrázkových nebo zvukových zpráv a přenášení on-line rozhovorů nebo konferencí lidí z nejrůznějších míst na světě (lidé se během rozhovoru mohou také vidět).

Příklady zneužití
V rámci některých programů např. Skypu můžete během telefonování zapojit také webkameru a s její pomocí přenášet i svůj obraz. Kyberútočník si tento záznam může nahrát a dále jej zneužít. Může ho poslat dalším lidem pomocí emailu, umístit ho na web, popř. ho může ještě nějak upravit. Z videozáznamu může také vytvořit fotky, které se dají zneužít podobně jako videozáznam samotný.

Prevence
Tento způsob kyberšikany není příliš častý, nicméně i zde je jistě na místě opatrnost. Jediná rada asi je dát si pozor s kým realizujete videorozhovor popř. videokonferenci.

Řešení
Řešení tohoto problému není snadné, protože na podobné útoky u nás neexistuje legislativa. Při řešení Vám mohou pomoci jen vnitřní podmínky poskytovatelů blogů nebo webových stránek. Ovšem tyto podmínky mohou být velmi různé. V případě, že se stanete obětí podobného druhu kyberšikany, kontaktujte provozovatele služby a požádejte jej o pomoc.


On-line dotazování

On-line dotazníky a ankety se staly běžnou součástí webových stránek i blogů. Najdeme je na stránkách různých deníků, na stránkách firem, škol i na osobních webech. Zjišťují postoje čtenářů k aktuálním tématům, zájem lidí o některé druhy zboží nebo značky výrobků,  můžeme se jimi vyjádřit ke vzhledu stránky, dají se využít při porovnávání vědomostí žáků, či při přijímacích testech. Ve srovnání s klasickými papírovými dotazníky jsou ekonomičtější, ekologičtější a hlavně u nich odpadá pracné vyhodnocování výsledků, protože se dokáží vyhodnotit samy.

Příklady zneužití
Výhody on-line dotazování jsou nesporné, avšak v zájmu objektivity je potřeba uvědomit si také nevýhody. A jednou z nich je samozřejmě i to, že se tento systém dá zneužít také ke kyberšikaně. Představte si, že někdo vytvoří a zveřejní dotazník nebo anketu, jejímž předmětem výzkumu budete vy. Představte si, že někdo zveřejní výzkum, který posuzuje např. Váš vzhled, inteligenci, míru vkusu atd. Jak ponižující!

Prevence
Vzniku takového výzkumu můžete předem asi jen těžko zabránit. Pokud víte, že má něco podobného kyberútočník v úmyslu, můžete se pochopitelně pokusit rozmluvit mu to, ale on Vás nemusí poslechnout.

Řešení
Pokud se na webových stránkách nebo na blogu objeví podobný výzkum, můžete jejich provozovatele požádat o jeho stažení. Ale vzhledem k tomu, že tento provozovatel bude s největší pravděpodobností také autorem onoho výzkumu, nemusí se mu samozřejmě chtít. V tom případě se můžete obrátit poskytovatele web hostingové služby nebo poskytovatele blogu a požádat ho, aby Vám situaci pomohl řešit.


Webové stránky
 
Vzhledem k značnému rozšíření webových stránek snad ani není potřeba rozebírat, jakou mají funkci. Svůj web má převážná většina firem a institucí, běžné jsou i osobní weby lidí.

Příklady zneužití
Založit si web je snadné. Co kdyby si ale někdo založil web, který bude výhradně o Vás. Web, kde o Vás bude zveřejňovat důvěrné informace, fotky či videa s jediným cílem  zesměšňovat nebo ponižovat Vás, popř. i Vaši rodinu. Stránky také mohou obsahovat např. diskuzi, kde budou moci i ostatní o Vás psát urážející komentáře.

Prevence
Pokud bude mít někdo v úmyslu něco podobného, těžko mu v tom předem budete moci zabránit.

Postup řešení
Pokud znáte autora webových stránek, požádejte ho o jejich zrušení. On ovšem samozřejmě Vaši žádost nemusí vyslyšet. V tom případě se zkuste obrátit na poskytovatele webhostingu a požádejte o pomoc jej.


Blogy

Některé portály nabízí jako jednu ze svých služeb možnost vytvoření blogu. Blog může vypadat jako webová stránka, ale jeho výhodou je, že k vytvoření nepotřebuje autor umět programovat jako v případě tvorby webu. Blogy jsou oblíbené hlavně mladých lidí. Ti je používají podobně jako osobní stránky – umisťují na ně oblíbené obrázky a fotky, muziku, videa, texty, vtipy, odkazy atd. Soubor všeho, co v blogu najdeme, vlastně představuje profil autora. K obsahu blogu se pak mohou vyjadřovat návštěvníci. Autoři různých blogů se na základě podobnosti obsahu blogu kontaktují (vyměňují si navzájem publikovaný obsah), vznikají tak nové vztahy a určitá sociální síť.

Příklady zneužití
Kyberútočník může blog zneužít k psaní nevhodných komentářů nebo k uveřejňování nevhodných obrázků či videí, kterými může autora např. ponižovat.
Dalším případem zneužití je vytváření falešných profilů, tzn. že autor blogu předstírá, že je někdo jiný.
Kybernásilník by se také mohl pokusit o vstup do cizího účtu. Pokud se mu to podaří, může tento účet zneužít stejným způsobem, jako v případě zneužití emailu, jak již bylo popsáno výše.

Prevence
Stejně jako vždy je důležité dbát zásad při vybírání hesla a své heslo chránit si pečlivě chránit.
Autor blogu by měl dále pečlivě zvážit, co zveřejňuje, aby útočníkům sám neposkytoval případné materiály, které by mohli zneužít proti němu.

V nedávném průzkumu portálu MySpace, který také nabízí službu tvorby blogů, publikovala ve svém blogu více než polovina teenagerů své online fotky, nebo své fotky ve spodním prádle nebo plavkách, anebo fotky svých přátel ve vyzývavých pózách!

Řešení
Pokud se někomu podaří napadnout Váš blog nebo v případě, že někdo na svém blogu umisťuje obsah, který Vás má urážet, ponižovat apod., kontaktujte poskytovatele blogu a požádejte jej o pomoc.


Stránky s hostitelskými videi (např. You Tube, stream.cz)
 
Zvlášť v poslední době se začaly rozvíjet stránky, které poskytují přístup ke vzdělávacím, zábavným a originálním videím. Na tyto stránky mohou uživatelé umisťovat i svá vlastní videa.

Příklady zneužití
Někdo by tuto službu mohl zneužít k tomu, aby na stránky umístil vlastní video, které má někoho zesměšnit nebo ponížit.

Prevence
Pokud se Vás někdo rozhodne natočit, asi nemáte moc šancí, jak tomu zabránit. Navíc takové natáčení probíhá bez vědomí oběti.

Řešení
Pokud jste se stali obětí tohoto druhu kyberšikany Vy nebo v případě, že o podobném případě víte, kontaktujte provozovatele stránek.


Virtuální vzdělávací prostředí (VLEs, LMS)
 
lms.jpgVirtuálním vzdělávacím prostředím se chápe online portál nebo stránky, které fungují podobně jako školní třída. Nabízí studentům vzdělávací obsah věnovaný různé problematice spolu se souborem úkolů a testů, které ověřují úroveň zvládání učiva. Dále může obsahovat nástěnky, chat nebo jiný internetový záznamník. Každý student má svůj individuální účet, pod kterým se do systému přihlašuje.

Příklady zneužití
Útočník se může pokusit dostat do cizího účtu, a ten zneužít podobně jak již bylo popsáno výše (viz email), navíc může v účtu vymazávat např. vypracované úkoly.
Dále může zneužít diskuzi, chat nebo nástěnku k tomu, aby tam zveřejňoval zprávy napadající jiného studenta nebo učitele s cílem ho zesměšnit nebo ponížit.

Prevence
Opět platí vše, co bylo již výše zmíněno o heslu.

Řešení
V případě že dojde k jakémukoliv zneužití, nahlaste jej administrátorovi.


Stránky s hrami, konzolami  a virtuálními světy

hry.jpg Tyto stránky nabízejí hráčům on-line hry, které mohou hrát stejně tak s hráči ve stejné místnosti jako s hráči z opačného konce světa. V průběhu hraní se spolu hráči mohou bavit, pokud hrají v jednom týmu, mohou se např. domlouvat na strategiích společného postupu apod. Hráči si v některých hrách také mohou vytvořit postavu, která je reprezentuje ve virtuálním světě.

Příklady zneužití
Příkladem zneužití je např. to, když někdo začne urážet nebo ponižovat Vás nebo Vaši postavu. Dalším typem útoku je to, když si silnější hráč nebo hráči vyberou méně zkušeného soupeře, a toho pak ve hře cíleně poškozují např. tak, že mu opakovaně zabíjejí jeho postavu.

Prevence
Těmto typům útoků můžete předem těžko zabránit.

Řešení
Pokud se Vás někdo pokusí napadat výše popsaným způsobem, můžete požádat o pomoc provozovatele stránek. Ovšem blokování útočníků je u těchto případů složité, protože mohou měnit totožnost a příště se přihlásit pod jiným jménem.


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Zdroje:

www.teachernet.gov.uk/publications/
www.digizen.org/
www.cyberbullying.info/bookcase/mediums.php
www.lupa.cz/clanky/kde-konci-legrace-a-zacina-kybersikana/
www.cz.o2.com/soho/cz/o_nas/nas_odpovedny_pristup/chranime_deti/
napoveda.seznam.cz/cz/email/nastaveni-schranky/
pokec.centrum.cz/napovedachat.aspx
www.saferinternet.cz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.