fbpx

Home Rizikové jevy Kyberšikana Změny ve vnímání verbálních forem kyberšikany

Remove


mini_kundaK nejčastějším projevům či formám kyberšikany bezesporu patří různé formy slovní (verbální) agrese v rámci nejrůznějších diskusních skupin či fór. Podle výzkumu E-Bezpečí (Nebezpečí internetové 3, 2011-2012) projevy verbální agrese zažilo 31,6 % oslovených dětí, 9,59 % respondentů rovněž přiznalo, že si kyberšikanu formou verbalní agrese vůči svým vrstevníkům vyzkoušelo.

 

V tomto místě je velmi důležité odlišit rozdíly mezi tzv. škádlením a kyberšikanou. V rámci škádlení mají obě strany vyrovnané síly, oběť může škádlení zastavit, škádlení je ve své podstatě pozitivní proces. Naopak kyberšikana tyto vlastnosti nemá - agresor či agresoři mají nad obětí převahu, oběť nedokáže útok sama od sebe zastavit. Zde je třeba upozornit, že původ kyberšikany může vycházet ze škádlení, které však překročí hranice "běžného chování" a stane se cílenou agresí.

Ačkoli metodické doporučení MŠMT 21291/2010-28 v příloze zaměřené na kyberšikanu vnímá kyberšikanu jako chování úmyslné, v praxi nalezneme celou řadu kyberšikany, která je neúmyslná a útočníky je vnímána právě jako škádlení. Věřte, kyberšikana může být způsobena i neúmyslně... a to, co jedna strana vnímá jako škádlení, může oběť vnímat jako vážnou formu šikany či kyberšikany.

Rozdílné vnímání žertu si můžeme demonstrovat na následujícím příkladu. V posledních dnech zahýbal světem případ nepovedeného vtípku australské rozhlasové stanice 2DAY FM, jejíž moderátorka volala do londýnské nemocnice a vydávala se za královnu, aby zjistila stav těhotné vévodkyně z Cambridge Kate. Sestra Jacintha Saldanhová, která spojovala falešnou královnu s těhotnou Kate, však spáchala právě z důvodu zveřejnění tohoto zfalšovaného telefonátu sebevraždu... Je zřejmé, že hranice žertu vnímala každá ze zúčastněných stran různě.

Úzus a následně "norma" chování pubescentů a adolescentů se v rámci jednotlivých generací výrazně mění. Tyto změny se odrážejí například ve slovní zásobě, kterou děti ve své každodenní komunikaci používají, přičemž důležité je také zohlednit, ze kterého regionu ČR dítě pochází. Význam používaných vulgarismů je totiž v různých lokalitách odlišný, často i opačný...

Typickým příkladem jsou např. vulgarity typu píča a kunda. V celé řadě komunit dětí je termín "ty píčo" případě "ty kundo či ty krávo" běžným pozdravem, v některých regionech dokonce projevem respektu a obdivu. Například termín "to je pěkná kunda" neoznačuje projev verbální agrese vůči něžnému pohladí, ale pozitivní zhodnocení vzhledu příslušné dívky (běžně užíváno např. v Ostravě, Bohumíně a dalších městech).

komunikace_kunda

Starší děti zřídkakdy komunikují veleslavínskou češtinou

Představme si však situaci, kdy jako učitelé v rámci sociální sítě Facebook narazíme na diskusní skupinu "Jitka Nováková je pěkná kunda". Jak rozlišit, zda se jedná o skutečnou kyberšikanu či pouze o projev škádlení? Na první pohled toto neodhalíme a z názvu diskusní skupiny si nesmíme vyvozovat unáhlené závěry. Diskusní skupina může být jak zaměřena na kyberšikanu příslušné dívky, stejně tak však může být klubem obdivovatelů Jitky a potenciálních partnerů, kteří po ní touží. Záleží vždy na konkrétních okolnostech, např. na tom, jak tuto komunikaci vnímá samotná Jitka. V každém případě jde o komunikaci nevhodnou, tedy "vymykající se obecné normě komunikace", ovšem tato komunikace je prostě a jednoduše běžná.

Při vyšetřování případů kyberšikany je třeba postupovat velmi obezřetně a odhadnout či zkutečně zjistit, zdali se nejedná pouze o nevhodný žert. Stejně tak promyslet případný trest. Je nesmyslné trestat žáky za nevhodnou komunikaci tak, jak byste je trestali za vážnou formu kyberšikany. Ovšem tresty, ať mohou být jakkoli odstrašující, nejsou v dlouhodobém horizontu efektivní.

Daleko výhodnějším způsobem je učit děti škádlit se :D Tedy škádlit se tak, aby vše probíhalo v rámci jasných hranic, jasnou formou a jasným dopadem na oběť. Toto žáky v současnosti téměř nikdo neučí, na to děti obvykle přicházejí samy. Učením "škádlit se" vlastně žáci získávají běžné sociální dovednosti, ke kterým patří např. umění zvládat konflikt, umění tolerance názoru jiných, schopnost vyjádřit své myšlenky atd.  Myslíte si, že to bude nuda? Naučte děti, ať to nuda není!

Kamil Kopecký, E-Bezpečí

Zdroje:
Rádio lituje sebevraždy sestry, ale žertů se nevzdá a moderátory nepropustí. Novinky.cz. Online: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/287158-radio-lituje-sebevrazdy-sestry-ale-zertu-se-nevzda-a-moderatory-nepropusti.html

O´Donnel, L. Jacintha Saldanha Suicide: Do Not Blame Prankster DJs in the Death of Kate Middleton Nurse. Policymic. Online: http://www.policymic.com/articles/20327/jacintha-saldanha-suicide-do-not-blame-prankster-djs-in-the-death-of-kate-middleton-nurse

Metodické doporučení k primární prevenci MŠMT 21291/2010-28.

 


 

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.