fbpx

Home Rizikové jevy Další témata Zdravotní a psychické následky kyberšikany mezi dětmi a dospívající mládeží

Podpořte nás

Podpořte naše aktivity a pomozte dětem a dospělým v nouzi. Již 15 let pomáháme dětem a dospělým řešit jejich problémy na internetu. Zapojte se i vy! Každá pomoc se počítá! Stačí kliknout na tlačítko DONATE.

Remove


mini_psychickenasledkyKyberšikana je specifický problém, který se v mnoha ohledech, jak ve svých projevech, tak následcích, dramaticky liší od šikany tradiční. Nejen kyberšikana, ale i další sociálně patologické jevy, vznikající v kyberprostoru  jsou stále aktuálnějším a rozšířenějším problémem. Kdokoliv s internetovým připojením se může stát kyberagresorem, stejně tak i obětí kyberšikany.

Prevence kyberšikany je obtížnější, než tomu bývá u tradiční šikany. Mezi specifika kyberšikany patří anonymita (zdánlivá) útočníka – útok se neodehrává tváří v tvář, anonymita dodává agresorovi sílu (disinhibice ve virtuálním prostředí – neuměřená ztráta zábran) a dopady na oběť jsou o to trýznivější, pocit bezmoci se stupňuje. Dále není možné odhadnout čas a místo útoku, rovněž dopady kyberšikany na oběť bývá často těžké rozpoznat. Kyberšikana ubližuje a může zaútočit velmi rychle, neočekávaně. Bylo zaznamenáno množství případů, kdy děti, dospívající nebo i mladí dospělí byli dohnáni k sebevraždě nebo násilnému činu, jakožto reakci na kyberšikanu.

I v případě, že nedojde k těmto extrémním projevům, kyberšikana a další sociálně patologické jevy vznikající ve virtuálním prostředí mohou mít vážné dopady na emocionální pohodu oběti, sebeúctu, sebehodnocení a pocit osobního bezpečí. Následkem jsou depresivní stavy, dlouhotrvající pocity deprese, bezmoci, sklíčenosti, beznaděje, sebe destruktivní chování a pokles výkonnosti ve škole.

Negativní emoce

Kyberšikana v oběti může vzbuzovat mnohem více negativních emocí, než je tomu u šikany tradiční. Někteří jednotlivci se mohou cítit frustrováni a rozčíleni způsobem, kterým jsou ohrožováni a mohou zaútočit psychicky nebo verbálně. Jiní se mohou cítit v rozpacích takovýmto druhem šikany, především zveřejňování osobních fotografií, ať už upravených nebo s nevhodným komentářem mohou způsobovat ponížení oběti.

Dlouhotrvající negativní myšlenky

Vzhledem k tomu, že kybešikana může trvat po velmi dlouhou dobu, než se agresora podaří vypátrat nebo alespoň zabránit projevům, způsobuje často také dlouhotrvající negativní emoce oběti. Následkem kyberšikany nezřídka bývají i sebevražedné myšlenky, dlouhotrvající depresivní stavy apod. Kyberšikana může způsobit také duševní nestabilitu oběti.

Vyhýbavost, sociální izolace oběti

Když se děti stanou obětmi kyberšikany, často to může vést ke změnám v jejich dosavadních zvycích a chování. Může u nich dojít k útlumu používání sociálních sítí, které měly dříve v oblibě, mohou přestat používat i mobilní telefon, aby se tak vyhnuly opakování negativních incidentů. U obětí, zejména u dívek, dochází také vlivem prožité kyberšikany k vytvoření si nedůvěry vůči okolí, snížení kontaktů s dosavadními přáteli, k nechuti seznamovat se s novými lidmi apod.

Ovlivnění chování a účasti ve škole

Zhoršení koncentrace ve výuce, pokles školní výkonnosti, ale i záškoláctví a absence ve škole mohou být důsledky kyberšikany. Oběť se může cítit v pozici podřízenosti vůči agresorovi nebo skupině agresorů, rovněž vnímá negativní nebo nízké hodnocení od svých vrstevníků, spolužáků, což obvykle nadále prohlubuje jeho pocity osamělosti a nízkého sebehodnocení.

Pocit ohrožení vlastního bezpečí

Ztráta pocitu bezpečí může být výraznější, než je tomu u klasické šikany. Oběť kyberšikany je dosažitelná po dobu 24 hodin denně. Na rozdíl od oběti tradiční šikany, která často reaguje stažením se do sebe, pasivitou, úzkostí, u obětí kyberšikany obvykle dochází k projevům slovní i fyzické agresivity, slabému ovládání hněvu. Jedná se o obrannou reakci, vyrovnání se se stresem, kdy oběť není schopna se postavit útočníkovi tváří v tvář, neboť se s ním fyzicky nesetkává.

Zástupné aktivity

Mohou se začít objevovat i zástupné aktivity v chování oběti, které odvádí pozornost od přítomnosti obtěžování. Těmito zástupnými aktivitami bývá konzumace sladkého, věnování se zálibám, zlehčování a zobecňování situace, ale i opilství, zneužívání drog ve snaze odlehčit závažnou situaci. 

Změna fyzických projevů

Zejména u déletrvající kyberšikany může následkem zvyšující se úzkostnosti oběti až ke změnám fyzických projevů, mezi něž patří například dlouhodobé vyčerpání organismu, změny váhy, nechutenství, nevolnost, oslabená imunita. Důsledkem frustrace z nemožnosti řešení vzniklé situace, může u jedince postiženého kyberšikanou docházet k sebepoškozování, v nejhorším případě i pokusu o sebevraždu.

Páchat kyberšikanu je poměrně snadné, ale bránit se proti ní je složíté a těžké. Až příliš často se stává, že drobné posměšky přerůstají v dlouhodobé psychické týrání a trápení oběti, někdy může kyberšikana eskalovat až k projevům skutečného fyzického násilí mezi agresorem a obětí.  Domov býval místem, kam se oběť mohla před tradiční šikanou schovat a být v bezpečí, u kyberšikany tomu tak není.

Pro E-Bezpečí
Mgr. Jana Gajdošová
Pedagogická fakulta MU v Brně

Zdroje:

http://www.bullyingnoway.com.au/

http://www.aboutkidshealth.ca/En/News/NewsAndFeatures/Pages/Cyberbullying-Part-Two.aspx

http://www.osteopathic.org/

http://www.stopbullying.gov/

http://www.bullyonline.org/

 


 

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.