fbpx

Home Rizikové jevy Další témata Zloději z brněnského podchodu na Facebooku

Podpořte nás

Podpořte naše aktivity a pomozte dětem a dospělým v nouzi. Již 15 let pomáháme dětem a dospělým řešit jejich problémy na internetu. Zapojte se i vy! Každá pomoc se počítá! Stačí kliknout na tlačítko DONATE.

Remove


fb_kapsari10. srpna 2012 se na Facebooku objevila nová diskusní skupina Fotky Zlodějů Z Podchodu Na Nádraží V Brně, která upozorňuje na to, že se v podchodu na brněnském nádraží krade. Autor skupiny pak apeluje na ostatní obyvatele či návštěvníky Brna: pokud narazíte na zloděje, vyfoťte ho.

V podchodě na nádraží se krade. Už mě to štve. Policie nemá usvědčující fotky, aby je mohla potrestat. Stačilo by dát kamery u schodů z ostrůvků šalin do podchodu. Bohužel proti tomu prý byli památkáři. Vždy když čekám na šalinu, tak koukám na schody a fotím je. Sice nemám dobrej foťák na mobilu, ale občas se povede nerozmazaná fotka ;) Prosím, když tam budete čekat na ostrůvku, zkuste je fotit a uploadněte fotky sem na stránku. Třeba nasbíráme dostatek důkazů, aby je mohli pozatýkat a konečně budeme žít ve městě, kde se nemusí člověk bát o své věci.

Takto vyzývá tvůrce skupiny k občanské solidaritě a výsledky jeho výzvy jsou již vidět ve zmíněné diskusní skupině. Tam nalezneme celou řadu fotografií osob, které jsou dle autorů snímků právě těmi zloději působícími ve zmíněné brněnské lokalitě. Zcela jistě je nápad autora chvályhodný. Bohužel nelegální.

O právní rozklad jsme požádali dr. Zdenku Novákovou z Univerzity Palackého v Olomouci.

Daná problematika je upravena v následujících právních předpisech:

A. Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základní práv a svobod
Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

B. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
Ochrana osobnosti
§ 11
Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.
§ 12
(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. 
(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.
(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

C. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Upravuje práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí, práva a povinnosti při zpracování osobních údajů - ustanovení §1 zákona.

Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů
§ 5 (výňatek povinností správce zpracování osobních údajů)
- zpracování přesných osobních údajů získaných v souladu s tímto zákonem
- shromažďování osobních údajů odpovídajících pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu,
- zpracování osobních údajů pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, k jinému účelu je zpracování možné pouze s předchozím souhlasem dotčeného subjektu.

Zákon na ochranu osobnosti jako takový neexistuje, daná materie je upravena ve vyňatých ustanoveních občanského zákoníku.

"Samotná kauza je problematická v tom, že autoři fotografií samozřejmě porušují zákon a zveřejňují fotografie jiných osob bez nutné autorizace (použití fotografií pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby, což v této kauze je). Ačkoli je myšlenka prevence kriminality veskrze dobrá, cesta, jak preventivně upozornit na dané osoby, je zvolena špatně. Neexistuje např. žádný kontrolní mechanismus jak zjistit, že se jedná opravdu o zloděje. Co kdyby např. výzvy někdo zneužil k tomu, aby vyfotil jakéhokoli Róma či Rómku a nahrál je bez konkrétních důkazů do této skupiny? Navíc fotografie v diskusní skupině na sociální síti Facebooku nemůže sloužit jako důkaz bez konkrétního oznámení a nahlášení krádeže policii", uvádí Kamil Kopecký z týmu E-Bezpečí. A dodává: "Ačkoli je tato takto aktivita protiprávní, jsou li na fotografiích skutečně zachyceni kapsáři, autorům i celé aktivitě fandím."

Fotografie "zlodějů" ze zmiňované diskusní skupiny

kapsani

(Zdroj: Facebook.com)

Zveřejňování fotografií usvědčených kapsářů je na internetu poměrně běžné, existuje celá řada fotogalerií zachycujících kapesní zloděje přímo při činu. Příklad takové galerie nalezneme např. zde.  Fotografie zlodějů se také běžně využívají v rámci prevence na nejrůznějších turistických serverech, např. www.virtualtourist.com. Zde nalezneme např. fotografie gangu kapsářů působících v Paříži. Na dalších serverech pak nalezneme např. kapsáře z Barcelony atd. V České republice byla rovněž jako odstrašující příklad hned počátkem prázdnin zveřejněna fotografie mladých kapsářek v akci. Kauzu si můžeme připomenout také videem, které z celé akce vzniklo:

(Zdroj: Youtube.com)

Ačkoli je zveřejňování fotografií neusvědčených kapsářů z hlediska společnosti pravděpodobně aktivitou pozitivní, je tato činnost v ČR nelegální.

 

Redakce E-Bezpečí

 

Zdroj:
Stránka na Facebooku odhaluje zloděje, zveřejnění je ale protiprávní. Deník.cz. Online: http://www.denik.cz/jihomoravsky-kraj/stranka-na-facebooku-odhaluje-zlodeje-je-to-protipravni-20120815-mi7q.html

Kořínek, O. Kapsářům začínají žně, mezi první chycenou patří i sedmnáctiletá kapsářka. Novinky.cz. Online: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/1805-10904-kapsarum-zacinaji-zne-mezi-prvni-chycenou-patri-i-sedmnactileta-kapsarka.html

Facebooková stránka zveřejňuje fotky kapsářů, jedná ale protiprávně. Novinky.cz. Online: http://www.novinky.cz/krimi/277520-facebookova-stranka-zverejnuje-fotky-kapsaru-jedna-ale-protipravne.html

 


 

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.