fbpx

Home Rizikové jevy Další témata Omezí mezinárodní konference používání Internetu?

Podpořte nás

Podpořte naše aktivity a pomozte dětem a dospělým v nouzi. Již 15 let pomáháme dětem a dospělým řešit jejich problémy na internetu. Zapojte se i vy! Každá pomoc se počítá! Stačí kliknout na tlačítko DONATE.

Remove


mini_dubaiMezinárodní konference OSN v Dubaji zvířila vody nejenom Internetu svým tématem možné regulace mezinárodní počítačové sítě. Ano, řada států (a nejen jich) volá po nastavení jasnějších pravidel online komunikace, a s nimi spojených poplatků, restrikcí a omezení, která by se Internetu, tak jak jej známe dnes, více, či méně dotkla. Mají ale tyto snahy vůbec nějaký smysl?

Odhlédněme od politické roviny celého problému; jsou jí plná tradiční média, a podívejme se na rovinu ryze praktickou. Má dvě polohy. Na úrovni států i mezinárodních institucí existuje dlouhodobě budovaný, velmi propracovaný a fungující systém řízení telekomunikačního provozu. Jeho vznik byl iniciován a podmíněn celou řadou faktorů, nutností zajištění kompatibility mezi telekomunikačními zařízeními počínaje, přes otázku dělení nákladů a zisků plynoucích z komunikačního provozu až po národní a ekonomické zájmy států, na jejichž území jsou služby provozovány. Internet – jakkoli to může být na první pohled paradoxní – existuje mimo tento regulační systém. Internet nerespektuje národní hranice, a i když v globálním měřítku je rozdělen, jeho rozdělení často nekopíruje administrativní hranice, ale spíše hranice dané technologiemi. Internet je ovládán vlastními, z velké části nezávislými institucemi, jako je třeba ICANN, jeho jádro se nachází mimo jurisdikci vlád, ale také nadnárodních organizací typu OSN.

Státy chtějí, mimochodem, zcela přirozeně, tak důležitý fenomén, jakým Internet bezesporu je, nějak zabudovat do regulačního rámce, protože je to prostě jejich přirozenost. K této potřebě (jíž mohou zakotvit do závazných předpisů díky své schopnosti vytvářet zákony) pak na mezinárodní úrovni přidávají různé požadavky specifické pro danou kulturu, zvyklosti, nebo politický systém. I když některé z těchto požadavků mohou Evropanovi připadat jako snahy o omezení práv, která považuje za nezadatelná, viděno pohledem zemí, které je vznášejí se ale více než o cokoli jiného jedná o snahu přizpůsobit realitu počítačové sítě jejich zvyklostem, pravidlům, normám. Pro obyvatele arabského světa, nebo pro Číňana je totiž Internet džungle popírající jeho základní kulturní hodnoty, a snaha vlád do něj zasáhnout je proto viděno jeho očima legitimní, jakkoli očima Evropana je to naopak. Zapojení Internetu do globálního regulačního rámce by, viděno touto perspektivou, bylo přirozeným krokem, legislativní reakcí na vývoj, který proběhl živelně, uvedením věcí do pořádku.

google_freeinternet
Google se aktivně zapojuje do boje za svobodu internetu

Celý problém má však ještě druhou rovinu; a to ryze technickou. Internet se svou podstatou a principy naprosto dramaticky odlišuje od všech ostatních telekomunikačních systémů. Jak se přesvědčila celá řada zemí (v čele s již zmíněnou Čínou), jeho provoz nelze kvalifikovaně ani měřit, natož pak regulovat, představa o jednotném definování obsahových standardů je pak naprosto zcestná. Snaha o vytvoření závazných norem narazí nejpozději v okamžiku, kdy půjde o to tyto normy uvést do praxe, protože se ukáže, že jsou v rozporu s fundamenty fungování sítě a že principiální odlišnost Internetu od standardních telekomunikačních systémů je prostě tak veliká, že regulace nebude fungovat, dokonce ani na velmi omezených, uzavřených územích. A to bez ohledu na případné sankce, na kterých budou nepochybně trvat země typu Ruska, či států Afrického kontinentu.

Internet jasné, mezinárodní právní vymezení potřebuje, ale podle mého názoru by toto vymezení mělo vycházet z toho, že se jedná o zdroj daleko spíše, než když je uchopován jako technický prostředek. Pokud totiž bude jeho vymezení založeno na principu ochrany a přístupu (což se děje u zdrojů), přinese všem zúčastněným větší prospěch, a bude i do jisté míry vymahatelné. Snaha jej jakýmkoli způsobem omezit je, a zůstane pouze snem politiků, kteří nechápou, jak Internet doopravdy funguje.
Pro E-Bezpečí 
PhDr. Vojtěch Bednář

 


 

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.