fbpx

Home Rizikové jevy Hoax, fake news Co je hoax

Remove

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (1 Vote)

hoax_miniatura2.jpgTéměř každý z uživatelů e-mailu se čas od času setká s nevyžádanou poštou (spamem), případně s jeho odnoží – falešnou poplašnou zprávou – čili hoaxem.

Anglické slovo HOAX [:houks:] v překladu znamená falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert či kanadský žertík. V počítačovém světě slovem HOAX nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečím. Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na co největší množství dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail.

Hoax operuje s efektivním využíváním jazyka s využitím základních principů mediální komunikace v kombinaci s efektivním působením na city příjemce. Stejně jako běžné mediální produkty (reklama různého typu, kampaně…) pracují hoaxy s představou o problému. Obsahovou konstrukci pak doprovázejí „osobními důkazy“ a „logickými argumenty“. Často je tvrzení pisatele doprovázeno velmi expresivními obrázky (nádory, tělesná postižení, oběti autonehody, nebezpečná zvířata…).

 
Přibližně 80 procent dětí (6-15 let) hoaxy přeposílá dál, čím umožňuje jejich šíření. Děti si rovněž hoaxy velmi často čtou. V kombinaci s nekritickým přístupem k hoaxu pak často hoax u dětí vyvolává strach, obavy, nedůvěru, tj. působí na jejich psychiku (např. hoaxy infikované jehly v tramvaji, AIDS z kontaminovaných potravin, jedovatí pavouci v koupených palmách apod.)

Čím tedy hoaxy škodí jejich příjemcům? 

1. Obtěžování příjemců

Hoaxy velmi často obtěžují příjemce, jejichž e-mailovou schránku hoax/spam zaplaví. Zejména v době epidemie se v e-mailové schránce příjemce objevuje stejná zpráva hned několikrát denně.

2. Nebezpečné rady

Některé hoaxy poskytují nebezpečné rady, např. jak se zbavit domnělého viru smazáním nějakého souboru. Uživatel, který takové rady slepě následuje, může svému počítači naopak ublížit.

3. Nadbytečné zatěžování linek a serverů

Řada hoaxů se šíří v statisícových kopiích po celém světě, mohou tedy snadno přetěžovat linky i poštovní servery. Proto bývají tyto servery zabezpečeny anti-spamovými programy, které jsou již dnes součástí každé kvalitní online mailové služby (porovnej s Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz apod).

4. Ztráta důvěryhodnosti šiřitele
Odesílatel nepravdivých zpráv ohrožuje svou důvěryhodnost, zvláště pokud takové zprávy odesílá z pracovního e-mailu. V takovém případě může utrpět i pověst příslušné firmy či úřadu. 

5. Prozrazení důvěrných informací
Pokud uživatel hoax přeposílá na mnoho dalších adres, běžně ponechá adresy všech příjemců ve zprávě, kde si je mohou všichni přečíst. Tím se šíří obrovský seznam e-mailových adres mezi předem neurčité množství cizích lidí a zvyšuje se tím potenciál pro šíření spamu a počítačových virů. Spamy jsou úzce navázány na tzv. phishing a pharming, v rámci kterého se útočník snaží získat různými cestami vaše osobní údaje (například rodné číslo, pin, heslo k internetbankingovým službám apod.).


6. Přetěžování konkrétní cílové e-mailové schránky

Hoaxy a spam se dá snadno využít k útoku na konkrétní e-mailovou schránku. Například obrat typu: Chcete pomoci postiženému děvčátku? Pošlete co nejvíce e-mailů na tento e-mail. Za každý odeslaný e-mail dostane děvčátko 1 cent. Podobně fungují různé reklamní akce (výrobce rozdává notebooky, Bill Gates se dělí o bohatství atd.). 

7. Poškození konkrétní instituce

Hoaxy mohou velmi snadno poškodit konkrétní instituci. Mezi známé hoaxy paří zfalšovaná účtenka z Lídlu (kde součet položek neodpovídá), Coca-Cola a Mentos, hybriochalutor v nápoji Coca-Cola, různé značky jedovatých šamponů apod. Firma CocaCola Company si pro tyto účely zřídila speciální www stránku http://www.thecoca-colacompany.com/contactus/myths_rumors/, na které prezentuje řadu hoaxů, které se o tomto oblíbeném nápojí šířilo či šíří.

8. Nekritický příjem informace a její další šíření

Negativní dopad mají hoaxy také všude, kde je nekriticky zpracovaná informace zapojena do každodenního dění v rodině. Například známé případy představují jedovatá éčka , vajíčka uvařená mobilem , apod…

 

hoax1.jpg

 

Hoaxy jsou často označovány za tzv. urban legends (městské legendy), které nemají pevný základ, jsou koncipovány tak, aby jim bylo možné uvěřit a aby uživatel netoužil ověřit pravdivost informace. Většinou pisatel prezentuje/popisuje konkrétní problém tak, že ho SÁM ZAŽIL, nebo jej ZAŽIL JEHO ZNÁMÝ. Pokud se čtenář s uživatelem ztotožní, často informaci neověří a velmi snadno přijme. Někteří čtenáři hoaxu dokonce názor, získaný čtením hoaxu, nekriticky šíří v diskusních fórech jako svůj vlastní. 
 

Typické hoaxy

Hoax zpravidla využívá neinformovanosti, naivity nebo jinak manipuluje s uživatelem. Hoaxy nabývají několika typických forem:

Falešný poplach – původní význam slova hoax. Zpráva manipuluje s informacemi a snaží se uživatele přimět hlavně k dalšímu šíření (Pozor ICQ vir, pošlete to všem.) nebo dokonce k nějakému destruktivnímu zásahu (Smažte jbdmgr.exe z instalace Windows, je to virus.).

Zábavné – dříve se řetězové dopisy šířily jen klasickou poštou, dnes se přesunuly na internet. Tyto využívají uživatelovy touhy být vtipný nebo jeho pověrčivosti a vyhrožují (Nepřepošleš-li, budeš mít smůlu.). Naopak poslušnému uživateli slibují všechno možné.

Prosby – hoax většinou působí na city a prosí příjemce o darování krve, hledání ztracené osoby, případně přímo vylákává peníze. Některé z těchto zpráv původně opravdu rozeslali lidé ve svízelné životní situaci, ale hoaxy často přežívají mnohem déle, než měl autor v úmyslu.

Několik rad na závěr:
1. Nikdy nevěřme všem informacím, které nám z neznámého zdroje přijdou na e-mail. Vždy si informace ověřujme.
2. Nikdy nesdělujme neznámým osobám naše osobní informace (PIN, rodné číslo apod.).
3. Nikdy nedůvěřujme zprávám, které nám naše bankovní instituce posílá e-mailem. Bankovní instituce s klienty v případě důležitého sdělení tímto způsobem zpravidla nekomunikují.
4. Vše si vždy ověřujme.

 
dr. Kamil Kopecký, E-Bezpečí
 

 

Zdroje:

www.hoax.cz

www.wikipedia.cz

http://urbanlegends.about.com/od/internet/f/chain_letter.htm

Písková, P. Hoaxy-otravní návštěvníci emailových schránek

IDNES - Zkusili jsme uvařit vajíčko vysíláním mobilu

http://www.thecoca-colacompany.com/contactus/myths_rumors/

http://threewisemen.ca/egg/

 

Manipulátoři.cz (RSS)

Hoax.cz (RSS)

Projekt E-Bezpečí je vítězným projektem národního kola Evropské ceny prevence kriminality.

pohar

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo avastlogo hoaxlogo policielogo proglaslogo rozhlaslogo aukrologo linkabezpecilogo bsologo csoblogo pcentrumlogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png