fbpx

Home Rizikové jevy Kyberšikana Jak se bránit kyberšikaně zaměřené na učitele

Remove


teacherbullying.jpgV poslední době je stále akutnějším problémem kyberšikana, kterou směřují žáci na osobu učitele. Jaké nástroje však má k dispozici učitel, aby mohl vzniklou situaci řešit a vyřešit?

 

 


1. Školní řád jako jeden z nástrojů

Řada škol v ČR zavedla do svých školních řádů zákaz používání mobilních telefonů při výuce. Tento model zavedlo v Evropě velké množství států (např. Velká Británie, Polsko apod.). Na tvorbě školního řádu se podílí školská rada, která musí odhlasovat zákaz užívání mobilních telefonů při výuce. Učitel má podle takto nastaveného školního řádu možnost zabavit dítěti mobilní telefon jako věc, která nesouvisí s vyučováním.Ten si také musejí rodiče (často v době vyučování) vyzvednout. Učitelé však často řeší problém, zda mají právo mobilní telefon zabavit (ipřesto, že jde o porušení schváleného školního řádu). Tuto situaci se snaží řešit Asociace pedagogů základního školství, která apeluje na poslance, aby došlo k legislativní úpravě, která umožní učiteli legálně zabavit předmět, který nesouvisí s výukou, a předat jej zákonným zástupcům. Ministr Ondřej Liška ve svém projevu k zahájení školního roku tvrdí, že školy mohou už nyní samy rozhodnout o tom, zda děti mohou ve školách používat mobilní telefony či nikoli. Pokud se takové případy vyskytnou, ředitelé mají plnou pravomoc, aby tomu zabránili.


2. Domácí vězení žáků

Další zajímavou možností, jak zabezpečit respekt žáků k učiteli, je domácí vězení žáků (vyloučení ze školy na několik dnů), které využívá řada škol v zahraničí. Vyloučení ze školy je v zahraničí běžně využíváno, některé školní řády umožňují vyloučit žáka z výuky až na dobu 45 dnů. Vyloučení ze školy je samozřejmě vázáno narodiče, kteří musejí zabezpečit, že bude o dítě po dobu domácího vězení postaráno. V České republice se o tomto opatření vedou zatím pouze diskuse.


3. Školní psycholog
Problém kyberšikany učitele lze řešit také prostřednictvím specialisty, který se na řešení (nejen) vypjatých situací specializuje. Tím je například školní psycholog, který ve spojení s učitelem může velmi efektivně zastavit projevy kyberšikany ve školním prostředí.

4. Ředitel vs. učitel

Jeden z velkých problémů, se kterými se učitelé na školách potýkají, jsou ředitelé. U nich totiž často není jasné, zda se dokáží učitelů zastat a objektivně posoudit vzniklou situaci, nebo zda budou rodičům "lézt do zadku" a neztratit "své klienty". Je třeba si uvědomit, že škola je taková, jakého má ředitele a jak je jím řízena. Je např. poměrně jednoduché zabezpečit existenci školních norem omezujících užití mobilních telefonů či počítačů pro realizaci kyberšikany, případně postihnout další patologické chování.

Podle řady psychologů stojí za výskytem šikany učitelů zejména problém nedodržování pravidel a chybějících hranic. Učitelé své svěřence učí, jaké mají mít občanské svobody a práva, neučíje však odpovědnosti za své chování. Je tedy vždy nutné učit žáky a studenty respektovat pravidla a vymezené hranice.

Velká Británie stejně jako další země Evropy čelí nárůstu kyberšikany učitelů i žáků. Ačkoli aplikuje ve svých školních řádech pravidlo zákazu používání mobilních telefonů ve výuce, zjišťuje, že tato pravidla mají víceméně formální platnost a jejich dodržování se nevymáhá. Podle výsledků konference anglické učitelské asociace NASUWT se jeví jako účinný postup zaměření se na komplexní podchycení všech útočných aktivit agresorů s následným vyvozením patřičných citelných důsledků, které doprovází skutečně dodržovaná pravidla. Dále požaduje tvrdé trestání veškerých prohřešků proti předpisům a dobrým mravům - i mimo školní vyučování. V obzvlášť závažných případech je možné se obrátit na státní instituce, jež následně vyvodí právní důsledky vůči rodičům žákovských agresorů. Další informace o tomto problému naleznetev článku Učitelského Spomocníka - zde.

Závěrem je třeba říci, že velmi záleží na osobnosti šikanovaného učitele a jeho schopnosti vyřešit problém - ať již samostatně či v součinnosti s dalšími pracovníky (ředitel, školní psycholog). Vždy je však třeba zachovat důslednost v dodržování platných norem a netolerovat překročení vymezených hranic.
Důležitá je rovněž spolupráce s rodinou, která však velmi často se školou nespolupracuje a za neúspěchy a prohřešky svého dítěte mnohdy vidí postavu nekvalitního učitele.

Dodatek (28. 12. 2008)
Podle nově vydaného pokynu ministerstva školství mohou ředitelé užívání mobilních telefonů ve výuce od ledna 2009 oficiálně zakázat .

Kamil Kopecký, Redakce

Zdroje:
Mobily ve školách - šikana a zesměšňování učitelů. Lidové noviny.
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení
Minimalizace šikany. Projekt Nadace O2.
Učitelé čelí kybernetickému teroru. Učitelský Spomocník
Reportáž ČT1 o boji proti šikaně (metodický pokyn)
Školní program proti šikanování (Kolář)

 


 

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.