fbpx

Home Rizikové jevy Online závislosti Existuje závislost na internetu?

Remove


cyberboyDá se říci, že neexistuje závislost na internetu jako taková, ale internet může provázet různé psychické poruchy, např. workoholismus, gamblerství či některé poruchy osobnosti atd. Neodvažoval bych se tvrdit, že internet je původcem těchto problémů, ba naopak je ještě „dobrým“ vybitím (lépe je zbavovat se hněvu v internetových fórech než v rodině). U PC herního gamblerství teenagerů je situace poněkud odlišná, jak nás upozorňují smutné případy vraždících studentů ve školách po vzoru hry Doom – internet jako takový nemá s podobnými případy nic společného. (Martin Pírko, 2005).

 

Jak by reagovali na toto tvrzení v Číně, v nejlidnatější zemi světa, kde se ještě donedávna léčba závislosti na internetu prováděla elektrošoky? 

Odborníci se shodují, že pojem internetová závislost není příliš přesný. „Internet přece jen není to samé co tvrdé drogy,“ upozorňuje psycholog Lukáš Blinka z brněnského Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny. Lépe je hovořit o závislém chování.“ Psychiatr Kamil Kalina podává následující vysvětlení: „Je třeba si uvědomit, že v případě internetu se nejedná o látku, která přichází z vnějšku, závislost se vytváří v mozku. Počítá se mezi nutkavé poruchy. Mezi klasickou závislostí na látce a touto poruchou jsou však mnohé podobnosti. Například chybí schopnost přestat, ačkoli již jsou patrny známky tělesného, psychického či sociálního poškození. 

Někteří z autorů již charakterizují „závislost na internetu“ jako nemoc. Jako příklad si můžeme uvést Josefa Musila a jeho publikaci Úvod do sociální a masové komunikace, kde uvádí: „Závislost na internetu je nemoc stejně jako závislost na drogách, s níž bývá nejčastěji srovnávána. Rovněž dopady na psychiku a život závislého jsou obdobné: ztráta smyslu pro realitu, anonymita internetu jen zrychluje rozpad sociálních vazeb závislého, projevuje se ztráta norem chování, rozpad rodiny, izolovanost a deprese. Internet je sice levnější než droga, ale stojí přinejmenším čas a nevyhnutelné zdravotní důsledky vedou nakonec ke ztrátě práce a následně ke kriminalitě stejně jako u drogové závislosti. Analogie s drogou je i v tom, že surfař se subjektivně pokládá za člena specifického internetového společenství – stejně náhražkového, jakou jsou party narkomanů.“ Podle Americké psychiatrické asociace – WHO (hlavní profesní uspořádání psychiatrů ve Spojených státech) je závislostní chování na internetu definováno jako nadměrné používání počítače, které zasahuje do každodenního života.

Psychiatr N. Shapira se svým týmem studoval skupinu 14 osob, jimž působilo obrovské problémy to, že se nadměrně věnovaly internetu. Jedna 31letá žena trávila na internetu více jak 100 hodin týdně a zanedbávala rodinu i přátelé, 21letý muž  ze sledovaného souboru přestal kvůli své náruživosti navštěvovat vysokou školu a byl z ní vyhozen poté, co se kamsi tajemně ztratil a byl nalezen v univerzitní počítačové pracovně, kde strávil týden nepřetržitě připojen k internetu. Zmíněný odborník řadí patologický vztah k počítačům mezi návykové a impulzivní poruchy (tedy do stejné skupiny jako patologické hráčství, kleptomanie nebo patologické nakupování). Upozorňuje však na okolnost, že ve skupině osob, které sledoval, byl zjištěn vysoký výskyt jiných duševních problémů. Jednalo se zejména o bipolární afektivní poruchu, úzkostnou poruchu (např. sociální fobii), bulimii nebo jinou poruchu příjmu potravy, patologické nakupování apod. Podle jiných výzkumů může nadměrné věnování se internetu souviset i s nezvládaným manželským konfliktem nebo syndromem vyhoření (tedy chronickým pracovním stresem).

Pokud bychom charakteristiku „závislosti na internetu“ chtěli převést na dítě či dospívajícího jedince, zněla by asi takto: Závislost na internetu u dětí nastává v případě, kdy počítač a internet natolik zasahuje do všedního dne dítěte, že už mu nezbývá energie ani čas na koníčky a školu.

Mgr. Pavla Sekničková

Použité zdroje a literatura:

PÍRKO, M. HTML – Závislost na internetu – bluf či realita? [online]. [cit. 12. 8. 2012].  Dostupné na Internetu: <http://www.lupa.cz/clanky/zavislost-na-internetu-bluf-ci-realita/>.

JANDOVÁ, L. HTML – Závislost na internetu může život obrátit vzhůru nohama [online]. [cit. 11. 8. 2012].Dostupné na Internetu: < http://www.novinky.cz/internet-a-pc/146969-zavislost-na-internetu-muze-obratit-zivot vzhuru-nohama.html>.

MUSIL, J. Úvod do sociální a masové komunikace. 2. vyd. Praha: Univerzita J. A. Komenského, 2008, s. 40-41. ISBN 978-80-86723-44-0.

WHO – Závislostní chování na internetu[online]. [cit. 11. 8. 2012]. Dostupné na Internetu: <http://www.who.int/mental_health/evidence/en/>.

NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Portál, s. r. o., 2003. s. 35. ISBN 807178-831-7.

 


 

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.