fbpx

Home Rodičům, učitelům, žákům Zahraniční výzkum zmapoval míru obav rodičů o bezpečnost jejich dětí na internetu

Podpořte nás

Podpořte naše aktivity a pomozte dětem a dospělým v nouzi. Již 15 let pomáháme dětem a dospělým řešit jejich problémy na internetu. Zapojte se i vy! Každá pomoc se počítá! Stačí kliknout na tlačítko DONATE.

Remove


mini_parentsVýzkumné šetření, realizované ve Spojených státech amerických, se zaměřilo na analýzu obav rodičů o bezpečnost jejich dětí na internetu. Výzkumný tým zjistil, že míra znepokojení rodičů se může lišit podle jejich rasy, etnické příslušnosti či vzdělání.

 

Pracovníci výzkumu analyzovali data získaná od téměř tisíce rodičů z celých Spojených států. Sběr dat proběhl na základě online průzkumu v roce 2011, při kterém byli rodiče dotazováni na pět potencionálních online nebezpečí, kterým mohou jejich děti čelit. Rodiče hodnotili jednotlivá nebezpečí na škále od 1 (neznepokojivé) do 5 (velmi znepokojující). Studie, která byla nedávno publikována v odborném časopise Policy & Internet, dokládá, že za nejvíce znepokojující považují rodiče tyto situace: dítě kontaktuje osoba, která má v úmyslu mu ublížit (hodnota 4,3); dítě je vystaveno pornografickému obsahu (hodnota 4,2); dítě je vystaveno materiálům, které obsahují násilí (3,7); dítě je vystaveno kyberšikaně (hodnota 3,5); dítě rodičů kyberšikanuje jiné děti (hodnota 2,4).

 

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že online bezpečnost vlastních dětí zneklidňovala nejméně rodiče bílé pleti. Naopak nejvíce znepokojeni byli rodiče asijského a hispánského původu. Podle výzkumu se rodiče černé pleti ve srovnání s rodiči s bílou pletí více obávají situace, že jejich dítě bude vystaveno pornografii nebo se setká s neznámým člověkem, který má v úmyslu mu ublížit. Eszter Hargittai, profesor katedry komunikačních studií na Northwestern University, dodává: „Policie, která se zaměřuje na ochranu dětí na internetu, hovoří o obavách rodičů, přičemž považuje rodiče za uniformní skupinu. Charakter znepokojení rodičů však ovlivňují jejich demografické rysy.“

Ze studie lze dále zjistit, že rodiče žijící v městském prostředí jsou více znepokojeni online hrozbami než rodiče žijící na předměstí, v malém městě nebo na venkově. Míru obav ovlivňuje rovněž vzdělání rodičů – rodiče s vysokoškolským vzděláním jsou méně zneklidnění než rodiče méně vzdělaní. Dále bylo prokázáno, že vyšší příjem rodičů je spojen s nižšími obavami z vystavení jejich dětí pornografii, šikaně nebo situaci, kdy vlastní dítě šikanuje ostatní děti. Analyzován byl rovněž vztah mezi mírou obav a politickou orientací rodičů. Rodiče s liberálními politickými názory byli méně znepokojeni otázkou pornografie než rodiče s názory umírněnými či konzervativními. Liberální rodiče však byli více zneklidněni situací, že jejich dítě tyranizuje ostatní děti. Vliv na míru obav má podle výzkumu také pohlaví a věk dětí rodičů. Rodiče mající dceru nebo mladší děti byli více znepokojeni možností setkání jejich potomka s neznámým člověkem a vystavení dětí násilnému obsahu na internetu než rodiče, kteří mají syna. Naopak pohlaví a náboženská víra rodičů má na míru jejich zneklidnění malý vliv.

Zdroj:

http://www.wfmj.com/story/24114110/how-worried-are-parents-about-kids-online-safety

Za E-Bezpečí

Mgr. Jana Kusá, Ph.D.

 

 


 

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.