fbpx

Home Z naší kuchyně Komentář: Právo přijímat z masmédií lež je stejný nesmysl, jako třeba právo být okraden či právo být zavražděn

Remove


mini truefalseV posledních letech se ve veřejné diskusi o smyslu a podstatě masmédií stále častěji setkáváme s tvrzením, že člověk má právo na pravdu i lež. Tato tvrzení slyšíme ve veřejném prostoru nejenom z úst nejrůznějších politiků, u kterých je lež předpokládanou součástí jejich řemesla, ale také u těch, kteří byli v minulosti pokládáni za experty, v současnosti je však lze více považovat za osoby, které pod vlivem populismu a tzv. doby postpravdivé rezignovali na rozlišování pravdy a lži.

 

Lidská práva jsou postavena na pozitivních principech, jejich podstatou je garantovat člověku základní ochranu osobnosti, projevu, vzdělání, náboženství apod. Samotná svoboda projevu pak člověku zaručuje říkat jakýkoli názor - včetně názorů nepravdivých (vycházejících z nepravdivých informací), ať už jsou proneseny a šířeny z neznalosti, nebo cíleně. Názory (hodnotící soudy) však nejsou zpravodajské informace, které je třeba jasně oddělovat od ostatního mediálního obsahu. Na zpravodajské informace jsou kladeny podstatně vyšší požadavky - musí být přesné, nestranné a odpovídající skutečnosti (pravdivé). A právě na pravdivé zpravodajské informace má člověk právo a toto právo je definováno prostřednictvím různých druhů novinářských kodexů. 

Pokud bychom akceptovali, že má člověk právo na lež (což je v drtivé většině případů nežádoucí forma chování, která je také náležitě sankcionována - ať již v rámci trestního i občanského práva), museli bychom stejně tak říci, že má člověk právo být okraden, být přepaden, být zavražděn či být znásilněn. Že se to zdá být nesmyslný příměr, že jde přece o trestné činy? Ano, ale pomluva je také trestný čin. Případně je možné domáhat se svých práv v případě lživých informací svých práv v rámci civilního řízení, ve kterém se také rozlišuje mezi tzv. skutkovým tvrzením a hodnotícím soudem.

Kvalitní média, jejichž novináři se řídí etickými kodexy, usilují o to, aby informace, které publikují, byly ve shodě s pravdou - tedy aby to, co je publikováno, odpovídalo realitě a aby se tedy logicky jednalo o fakta. Nicméně i novináři jsou jen lidé a dopouštějí se chyb! Rozdíl je v tom, že pokud se chyby dopustí novinář kvalitního média a zjistí (nebo je upozorněn), že skutečně udělal chybu, pak se (pokud to jde) opraví a dementuje původní sdělení. Je to z toho důvodu, že jeho cílem je poskytnout čtenářům či divákům fakticky správnou informaci. V případě dezinformačních médií se toto neděje - novinář totiž dobře ví, že píše lež (až už jde o zcela nepravdivou informaci, nebo o kombinaci lži a pravdy) - jeho záměrem je totiž lež rozšířit mezi co nejširší publikum. Je si dobře vědom toho, že publikoval něco, co není pravda, nejde o neznalost, chybu, ale o úmyslné jednání.

Pro pochopení pravdy a lži je třeba uvědomit si, že je velký rozdíl mezi zpravodajskými médii a tzv. názorovými platformami. V případě zpravodajských médií jde jednoznačně o to zachytit pravdu a pravdivě informovat své diváky či čtenáře. V případě názorových platforem (ať už se tváří jako seriózní zpravodajská média nebo ne) jde o to poskytnout prostor pro různé druhy názorů - které mohou a nemusí být pravdivé, mohou být zavádějící, nepodložené, jakékoli. Zde bychom proto neměli pravdu hledat, protože není ničím garantována - názorové platformy zpravidla neposkytují žádné mechanismy ověřování pravdivosti textu, protože to jednoduše nepotřebují. 

Představme si, že bychom právo na lež aplikovali i mimo oblast masmédií - třeba do školství - jak by se asi rodičům líbilo, kdyby učitelé vykládali dětem zjevné a často nebezpečné nesmysly? Dítě by pak neumělo psát, počítat, věřilo by, že země je placatá a letí vesmírem na zádech obří vesmírné želvy, v televizi bydlí trpaslíci, kteří se nám každý večer starají o zábavu, do zásuvky (na fázi) můžeme klidně strčit dráty, protože elektřina nám neublíží? A co třeba medicína, jak by se pacientům líbilo, kdyby jejich lékař místo operace tančil kolem lůžka s palmovými listy a zaháněl zánět slepého střeva s pomocí duchů? A tepenné krvácení zastavoval čtením z Bible? Pravda a lež mají dopad na všechny složky fungování společnosti, podle pravdy a lži lidé dělají důležitá rozhodnutí, plánují svou budoucnost - nejde o žádné bezobsažné fráze, ale o velmi důležité hodnoty či kategorie.

Právo na lež je absurdním konstruktem doby postfaktické a bohužel znakem relativizování nejdůležitějších hodnot, na kterých stojí naše civilizace - stačilo několik málo let, a ze slov “pravda a láska” se staly ty nejhorší nadávky (viz. “pravdoláskař”), stejný osud postihl krásné slovo “dobro” (“dobroser”). Naopak “lež” se prosazuje ve veřejném prostoru stále více a je maskována za líbivými spojeními “alternativní pravda”, “nevhodná pravda” či “nevhodný názor”. Omyl - lež je lež, žádná alternativní pravda.

Svůj komentář ukončím tak, jak jsem jej začal: Právo na lež v mediálním prostoru je naprostý nesmysl. Samozřejmě nelze lidem upírat svobodu projevu, v rámci které je možné samozřejmě i lhát (i lživý názor je názor) - v případě zpravodajských, odborných, obecně kvalitních médií je však právo na lež naprostým a nebezpečným nesmyslem. 


Pro E-Bezpečí
Kamil Kopecký

 

Jak citovat tento text:
KOPECKÝ, Kamil. Komentář: Právo přijímat z masmédií lež je stejný nesmysl, jako třeba právo být okraden či právo být zavražděn. E-Bezpečí, roč. 4, č. 2, s. 76-79. ISSN 2571-1679. Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1688


 

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.