fbpx

Home Z naší kuchyně O projektu O projektu Projekt E-Bezpečí bilancuje rok 2012

Remove

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

eb_bilancujeVážení příznivci projektu E-Bezpečí, počátkem roku vždy bilancuji aktivity roku předcházejícího. Proto bych vás (stejně jako v loňském roce) alespoň ve stručnosti seznámil s tím, co náš tým v roce 2012 zrealizoval, na čem se podílel, do čeho se zapojil a čeho dosáhl.

 

Na úvod několik čísel. V průběhu roku 2012 zrealizoval tým projektu E-Bezpečí celkem 112 vzdělávacích akcí pro nejrůznější cílové skupiny: 96 preventivních akcí pro žáky základních a středních škol, 3 akce pro rodiče, 2 akce pro policisty a 11 akcí pro další pedagogické pracovníky. Výcvikem prošlo 4039 žáků, 130 rodičů, 278 učitelů a dalších pedagogických pracovníků a 55 policistů (kriminalistů a pracovníků OSPOD), 30 studentů Pedagogické fakulty MU v Brně a 250 studentů Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

Stejně jako v roce 2011 jsme i v roce 2012 zrealizovali rozsáhlý výzkum zaměřený na rizika internetové komunikace českých dětí. Do něj se zapojilo opět více než 10 000 dětí ze všech regionů ČR. S detailními výsledky vás budeme v následujících měsících postupně seznamovat prostřednictvím našeho portálu, souhrnné výsledky pak získáte v monografii, vydané knižně (v tištěné podobě i elektronicky).

Online poradna projektu E-Bezpečí v roce 2012 řešila 162 případů zneužití internetu a mobilních telefonů, cca 20 procent případů spadalo do oblasti trestního práva a bylo předáno Policii ČR. Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo k nárůstu počtu případů o 25 procent.

bilance_dropbox

Důležitým krokem ve vývoji projektu E-Bezpečí bylo propojení našich aktivit s aktivitami projektu Seznam se bezpečně!, který realizuje firma Seznam, a.s. V rámci společných aktivit jsme zrealizovali prozatím 5 společných akcí s projekcí filmu Seznam se bezpečně 2, v tomto roce budou aktivity dále pokračovat.

Výsledky projektu E-Bezpečí a projektu E-Synergie jsme propagovali na 14 odborných konferencích v ČR a také odborné konferenci 3rd International Conference of Education & Educational Psychology v Istanbulu v Turecku.

V průběhu roku jsme publikovali více než 40 vlastních odborných textů zaměřených na rizikové chování v kyberprostoru. Také jsme zorganizovali odbornou konferenci Rizika internetové komunikace, které se zúčastnilo více než 150 účastníků.

V roce 2012 náš tým vytvořil 2 aplikace pro mobilní telefony Apple IPhone a tablety Apple IPAD, které zpřístupňují obsah portálu E-Bezpečí jejich uživatelům a zároveň umožňují snadno a rychle hlásit případy zneužití ICT do naší specializované poradny. Aplikace jsou zdarma dostupné v ITunes AppStore.

Na závěr tohoto stručného souhrnu mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří nám s realizací projektu E-Bezpečí celý loňský rok pomáhali.

Děkuji všem členům týmu E-Bezpečí, kteří celý loňský rok pracovali na plné obrátky, najezdili stovky kilometrů po celé republice a působili v terénu, pracovali v poradně, zpracovávali výzkumná data, blokovali závadný obsah, zpracovávali odborné posudky pro policii, participovali na grantových projektech. Poděkování patří jmenovitě Veronice, Renému, Pavle, Honzovi a Mirce, stejně jako dalším lektorům, děkuji rovněž dr. Novákové a dr. Bednářovi, kteří pracovali v naší online poradně, samozřejmě Martinu Kožíškovi ze Seznamu a Přemku Filipovi z Vodafone, kteří nás podporovali a pomáhali nám, manažerům prevence kriminality Ostravy a Olomouce (dr. Fritscherová, Mgr. Zmija apod.), Mirku Vaňurovi z České televize (za skvělou besedu pro studenty), Vaškovi Píseckému, Pavlu Schweinerovi a dalším obětavým policistům, Michalu Poláčkovi a OSPOĎákům a dalším a dalším, kterým jsem pravděpodobně zapomněl poděkovat.

Děkuji všem donátorům, zejména MŠMT, Statutárním městům Ostrava a Olomouc, Seznamu, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s., Policii ČR, MVČR a dalším, na které jsem snad v tomto textu zapomněl.

Díky moc, i v tomto roce se těším na spolupráci, která bude zcela jistě smysluplná a plodná, užitečná jak pro děti, tak pro dospělé.

dr. Kamil Kopecký
vedoucí týmu E-Bezpečí / E-Synergie
Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt E-Bezpečí je vítězným projektem národního kola Evropské ceny prevence kriminality.

pohar

Partneři a spolupracující insitutuce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo avastlogo hoaxlogo policielogo proglaslogo rozhlaslogo aukrologo linkabezpecilogo bsologo csoblogo pcentrumlogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo google/p>