fbpx
Online videokurz AI začínají využívat policisté
09. 04. 2024

Online videokurz E-Bezpečí začínají využívat policisté, k seznámení s umělou inteligencí je vynikající, odpadá nutnost scházet se prezenčně... děkujeme za...

Číst dál...

Objednávky
05. 04. 2024

Vzdělávací akce pro vaši školu - žáky, učitele, rodiče - můžete objednávat prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty....

Číst dál...

E-Bezpečí bylo oficiálně podpořeno Nadací ČEZ
05. 04. 2024

E-Bezpečí bylo oficiálně podpořeno Nadací ČEZ, děkujeme, vážíme si toho!

Číst dál...


Home Rizikové jevy Další témata K autorským právům na Facebooku.

Přečteno jinde


Podpořte nás

Podpořte naše aktivity a pomozte dětem a dospělým v nouzi. Již 15 let pomáháme dětem a dospělým řešit jejich problémy na internetu. Zapojte se i vy! Každá pomoc se počítá! Stačí kliknout na tlačítko DONATE.

Přihlásit odběr novinek


mini_facebookicon

Pokud nahraji fotku či video na Facebook, jsem stále jejím vlastníkem? Může tyto fotky Facebook  komerčně využívat? Jaké oprávnění vzniká Facebooku k mému duševnímu vlastnictví?

 

 

Jak opravdu fungují tak dlouho diskutovaná autorská práva na sociální síti Facebook? Jaká práva a povinnosti vám vyplývají v souvislosti s užíváním této sociální sítě? Hledat je třeba ve Statement of Rights and Responsibilities (Prohlášení o právech a povinnostech) nacházejícím se v sekci Terms. Statement of Rights and Responsibilities je vlastně smlouva mezi vámi a společností Facebook Ireland Limited, jejímž předmětem jsou mimo jiné vaše autorská práva a tzv. licenční smlouva, která je též předmětem následujícího textu. Souhlas se smlouvou vyjádříte již vaší registrací. Takže abyste Facebook mohli užívat, musíte souhlasit s právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto prohlášení.  Z ustanovení čl. 2 odst. 1 Statement of Rights and Responsibilities vyplývá, že Facebooku zaručujete onou licencí, týkající se Vašeho duševního vlastnictví, následující:

2. Sdílení obsahu a informací

Vlastníte veškerý obsah a veškeré informace, které jste zveřejnili na sociální síti Facebook, a prostřednictvím vašeho nastavení privacy a application můžete kontrolovat, jak je tento obsah sdílen. Kromě toho:

1. K obsahu, na který se vztahuje právo duševního vlastnictví, například fotografie a videa (dále jen "IP obsah"), nám na základě Vašeho privacy a application nastavení dáváte výslovný souhlas s následujícím: Udělujete nám nevýhradní, přenosnou, sub-licencovanou, bezplatnou, celosvětovou licenci na využívání IP obsahu, který umístíte na sociální síť Facebook nebo v souvislosti s ní (dále jen "IP licence"). Tato IP licence zaniká odstraněním Vašeho IP obsahu nebo Vašeho účtu ze sociální sítě, a to i tehdy, pokud je Váš obsah sdílen s ostatními a ti jej neodstranili. [1]

Co je to tedy ona nevýhradní, přenosná, sublicencovatelná, bezplatná a celosvětová licence? Princip tzv. nevýhradní licence (anglicky non-exclusive license) dle českého právního řádu vyplývá z ust. § 47 odst. 3 zákona č. 121/2000, autorského zákona, (dále jen „autorský zákon”) podle něhož je autor nadále oprávněn k výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám.

Pokud jste tedy autorem onoho IP obsahu, je i nadále možné všechen „IP obsah“ používat a vykonávat k němu veškerá majetková a osobnostní práva. Liší se od výhradní licence tím, že v případě výhradní licence dle § 47 odst. 2 autorského zákona autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil. To znamená, že pokud by na Facebooku fungovala tato výhradní licence a vy byste na Facebook nahráli fotografie, které máte v úmyslu vystavit na veřejném místě za účelem jejich prodeje, již samotným vystavením byste tuto licenci porušili.

copyright

Český autorský zákon rozlišuje autorská práva na práva osobnostní a práva majetková. Osobnostní jsou zakotvena v §11 autorského zákona (právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství, právo vyžadovat nedotknutelnost svého díla). Jak je stanoveno v § 11 odst. 4 autorského zákona, tato práva jsou nezcizitelná (nepřevoditelná), nelze je tedy převést na třetí osobu a též se jich nelze vzdát.

Majetková práva jsou zakotvena v § 12 autorského zákona (právo dílo užít, rozmnožit, rozšířit, pronajmout, půjčit, vystavit). V souvislosti s předmětem tohoto textu nás zajímá především právo rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14 autorského zákona), jímž se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem, nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem.

Facebook se však řídí právním řádem USA, konkrétně právním řádem státu Kalifornie, jak vyplývá z ustanovení čl. 15 odst. 1 Statement of Rights and Responsibilities.

Jakýkoli nárok, žalobu nebo předmět sporu vůči nám vyplývající z tohoto prohlášení nebo vztahující se k tomuto prohlášení nebo k Facebooku uplatníte výhradně u státního nebo federálního soudu nacházejícího se v Santa Clara County. Toto prohlášení se řídí zákony státu Kalifornie, jakož i veškeré spory, které by mohly vzniknout mezi vámi a námi, a to bez ohledu na kolizi právních předpisů. Souhlasíte s to se podrobit osobní příslušnosti soudů se sídlem v Santa Clara County, Kalifornie, a to pro účely projednání všech těchto sporů. [2]

Právo duševního vlastnictví v USA se ale od našeho kontinentálního práva podstatně liší, jelikož nerozlišuje autorská práva na práva osobnostní a majetková. Jsou tedy zcizitelná (převoditelná) všechna a lze se jich všech i vzdát. Pojmy trasfable a sub-licensable (přenosný a sublicencovatelný) poukazují na snadnou převoditelnost této licence. V českém právu je tento typ licence upraven v ustanovení § 48 odst. 1 autorského zákona, podle kterého může nabyvatel oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), je-li tak sjednáno ve smlouvě. Facebook tedy může Váš IP obsah postoupit kterékoliv třetí osobě a Vy nemáte nárok na žádnou odměnu. S tím souvisí další pojem, a to royalty-free.

Když udělujeme Royalty-Free licence, udělujeme licenci na používání našeho duševního vlastnictví bez povinnosti platit tzv. Royalties. Royalties jsou poplatky placené za užívání duševního vlastnictví. Tyto poplatky jsou obvykle dohodnuty v procentech z hrubého nebo čistého zisku, mohou být vypláceny za každou prodanou jednotku či za dohodnutou dobu používání. Worldwide license, tedy celosvětová licence, jak již vyplývá z názvu, je licencí, jež platí na celém světě, není tedy teritoriálně nijak omezena.

V důsledku výše uvedeného je důležité uvědomit si a zvážit před každým umístěním fotografie, videa či příspěvku, jehož jste autorem a k němuž máte i autorská práva, jestli jste ochotni společnosti Facebook Ireland Limited tuto velmi výhodnou licenci udělit a zda jste ochotni tuto konkrétní fotografii, konkrétní video či konkrétní příspěvek této společnosti poskytnout k dalšímu komerčnímu a jinému využití, z něhož vy nebudete mít žádný prospěch a nevznikne vám žádný nárok na odměnu.

pro portál E-Bezpečí

Jakub Kousal

(student Právnické fakulty UK Praha)

 

 

Zdroje:

http://www.facebook.com/terms.php

http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf

zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

http://en.wikipedia.org/wiki/Royalties[1] Originál textu: 

2. Sharing Your Content and Information

You own all of the content and information you post on Facebook, and you can control how it is shared through your privacy and application settings. In addition:

  1. For content that is covered by intellectual property rights, like photos and videos ("IP content"), you specifically give us the following permission, subject to your privacy and application settings: you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP content that you post on or in connection with Facebook ("IP License"). This IP License ends when you delete your IP content or your account unless your content has been shared with others, and they have not deleted it.

[2]

Originál textu:

You will resolve any claim, cause of action or dispute ("claim") you have with us arising out of or relating to this Statement or Facebook exclusively in a state or federal court located in Santa Clara County. The laws of the State of California will govern this Statement, as well as any claim that might arise between you and us, without regard to conflict of law provisions. You agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located in Santa Clara County, California for the purpose of litigating all such claims.

 

 


 

Výsledky projektu E-Bezpečí (2012-2022)

panel
160000 +
proškolených žáků ZŠ a SŠ
panel
45000 +
proškolených dospělých
panel
7000 +
podpořených obětí kyberkriminality
panel
250 +
vzdělávacích akcí ročně
panel
5500 +
odhalených případů kyberkriminality
panel
160000 +
unikátních návštěvníků webu ročně

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.