fbpx

Home Rizikové jevy Další témata Děti a závadný obsah na internetu

Podpořte nás

Podpořte naše aktivity a pomozte dětem a dospělým v nouzi. Již 15 let pomáháme dětem a dospělým řešit jejich problémy na internetu. Zapojte se i vy! Každá pomoc se počítá! Stačí kliknout na tlačítko DONATE.

Remove


mini_obsahDěti a dospělí uživatelé internetu se běžně setkávají s velkým množství tzv. závadného či nelegálního obsahu.  V dnešním článku se zaměříme na to, s jakým typem obsahu může být dítě na internetu konfrontováno.

 

A. Nelegální obsah na internetu

Nelegální obsah, který je na internetu dostupný, představuje zejména:
1. Dětská pornografie a nelegální sexuální praktiky (pornografie zachycující násilí či neúctu k člověku, sex se zvířetem, nabídka dětské prostituce apod.) - konkrétně rozpracováno v Hlava III - Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti Trestního zákoníku. Upozorňujeme, že dětská pornografie je druh pornografie zachycující osoby mladší 18 let věku (u osob mladších 15 let jsou vyšší trestní sazby, zpravidla až do 10 let odnětí svobody).

2. Obsah spojený s extremismem (obsah porušující mezinárodní i české normy spojené s ochranou lidských práv, obsah diskriminující konkrétní skupinu osob na základě rasové, náboženské či jiné odlišnosti, obsah zaměřený na nenávistnou propagandu apod. - v ČR posuzováno individuálně).

3. Nelegální obchodování, nelegální nabídka drog a zakázaných látek (nabídka omamných či psychotropních látek či přípravků, které tyto látky obsahují, nabídka prekursorů, jedů, nelegální prodej zbraní atd.).

4. Obsah, který porušuje autorská práva (zejména film, hudba, software). V České republice je legální stáhnout si filmové či hudební dílo pro "svou potřebu" (tzv. volné užití pro osobní potřebu), nicméně zákon stanovuje, že musí jít o dílo zveřejněné, nesmí být prolomena jeho ochrana, nesmí být pořízeno při jeho projekci v kině, nesmí být dále šířeno (tedy např. sdíleno, kopírováno, nesmí proběhnout veřejná projekce, nesmí být půjčováno apod.). Volné užití díla se nevztahuje na počítačový program (hry, aplikace apod.).

5. Další nelegální obsah (např. obsah, vzniklý v rámci komunikace mezi internetovým útočníkem a dítětem v rámci tzv. kybergroomingu, obsah vázaný na internetové podvody apod.).

zamek

B. Legální obsah a jeho nelegální zpřístupnění dítěti

Další kategorii tvoří obsah, který je v zásadě legální, ale není určen dítěti a jeho předkládání dítěti může být vnímáno jako trestné. Jedná se zejména o obsah pornografický.

Pornografie, která neobsahuje nelegální sexuální praktiky, je v zásadě obsahem legálním, nicméně její zpřístupňování dítěti je nelegální, tedy trestné. Trestné je nejenom nabízení či přenechání pornografie dítěti, ale také umisťování pornografie na místě, které je dětem přístupné. Osoba, která tedy dítěti pornografii zpřístupňuje, se může dopustit např. trestného činu Šíření pornografie, ale také např. Ohrožování výchovy dítěte. (O vlivech pornografie na dítě jsme psali v komentáři na našem portálu již dříve.)

C. Legální obsah (závadný)

Mezi legální ale závadný obsah řadíme vše, co může být na internetu zveřejněno, ale co může dítěti uškodit - negativně jej ovlivnit. V praxi může jít například o informace spojené s fenoménem sebepoškozování, poruchami příjmu potravy (anorexie, bulimie), dále násilný a intolerantní obsah, nebezpečné scény, informace spojené se sebevražedným chováním (a asistovanými sebevraždami), záznamy šikany a kyberšikany apod. Tento obsah může být dětem předkládán prostřednictvím různých uživatelských blogů, které dětem předkládají jednostranné často značně zkreslené informace (např. představují bulimii či anorexii jako životní styl) a nabádají je k následování či napodobování.

Doporučení pro rodiče

Základem řešení problémů spojených se závadným obsahem na internetu je zejména včasná prevence - dítě by mělo být seznámeno s riziky a problémovými tématy dříve, než na ně na internetu narazí. Je vhodné diskutovat s dětmi o jejich názorech a postojích, proč se takto lidé chovají a jaké může mít jejich chování následky. Čím dříve budete s dítětem o těchto tématech hovořit, tím více vám bude naslouchat. U menších dětí rovněž doporučujeme využívat rodičovské zámky a filtry, které pomohou nežádoucí obsah odstranit. Je však nutné předpokládat, že na závadný obsah dříve či později dítě na internetu narazí - blokace je tedy pouze dočasné řešení. Velmi důležité je, aby mělo dítě v rodině silné zázemí a oporu - a v situaci, kdy má např. problém, udělá chybu, nebo má jednoduše strach, má se na koho obrátit, má bezpečné útočiště, má pevný bod, ke kterému se může obracet.

Pro E-Bezpečí, Kamil Kopecký

 


 

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.