fbpx
Nové plakáty na školní nástěnky od E-Bezpečí
22. 04. 2024

Vyzkoušejte naše nové letáčky pro školní nástěnky: Základní pravidla kybernetické bezpečnosti a Jak používat umělou inteligenci eticky.

Číst dál...

Online videokurz AI začínají využívat policisté
09. 04. 2024

Online videokurz E-Bezpečí začínají využívat policisté, k seznámení s umělou inteligencí je vynikající, odpadá nutnost scházet se prezenčně... děkujeme za...

Číst dál...

Objednávky
05. 04. 2024

Vzdělávací akce pro vaši školu - žáky, učitele, rodiče - můžete objednávat prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty....

Číst dál...


Home Rizikové jevy Sexting Komentář: Opravdu je sledování pornografie dětmi v pohodě?

Přečteno jinde


Podpořte nás

Podpořte naše aktivity a pomozte dětem a dospělým v nouzi. Již 15 let pomáháme dětem a dospělým řešit jejich problémy na internetu. Zapojte se i vy! Každá pomoc se počítá! Stačí kliknout na tlačítko DONATE.

Přihlásit odběr novinek


mini_pornPřed několika dny vyšel na iDNES článek České děti ohrožuje na síti kyberšikana i pornografie, ve kterém se odborníci vyjadřují k problematice rizikového chování dětí v kyberprostoru. Co mě však velmi zarazilo, je citace Lenky Eckertové z NCBI, která se vyjádřila k problematice sledování pornografie dětmi. Bohužel, z textu vyplynulo, že tuto aktivitu nehodnotí negativně, ale vnímá pornografii jako "něco, co je k dobru... a něco, co lze vnímat jako osvětu". Ačkoli je citace - podle jejích vlastních slov, zkreslená a vytržená z kontextu celého rozhovoru, vyburcovalo mne to k napsání alespoň krátkého komentáře.

 

A. Proč je sexuální výchova dětí tak důležitá

V období dětství se formují budoucí základní sexuální životní postoje každého člověka a je tedy jasné, že jakákoli chyba, ke které v této vývojové etapě dojde, se může snadno přenést i do dospělosti. Toto lze demonstrovat např. na situaci, kdy dojde ke zneužití dítěte, které pak tuto zkušenost může v dospělosti přenášet na své budoucí sexuální partnery, stejně tak platí, že ti, kteří byli v dětství týrání, pak tento prožitek mohou přenášet na své vlastní děti. Je tedy zřejmé, že k pornografii konzumované dětmi nesmíme přistupovat stejně, jako k pornografii vnímané dospělými.

Vyjděme z uvedeného textu: "Žádnou újmu jim to [pornografie] většinou nezpůsobí, možná dokonce to může být i k dobru jako osvěta." Dodává, že dospívající si dříve půjčovali časopisy svých rodičů a dneska to už hledají na internetu. "Něco jiného jsou ale extrémní a nelegální případy pornografie jako je například pedofílie či zoofílie," upozorňuje (Zdroj: IDnes). Dovoluji si s takto formulovaným tvrzením zásadně nesouhlasit.

Je zřejmé, že sexualita k lidskému životu přirozeně patří, neměla by být tabuizována, naopak je třeba, aby dítě v průběhu lidského života přirozenou cestou informace o sexu získávalo (ať již od kamarádů, rodičů, učitelů... nebo tou nejjednodušší cestou: prostřednictvím internetu). Je naprosto v pořádku, když dítě vidí fotografie nahého lidského těla ženy či muže, pornografii však není cestou, jak na děti "osvětově působit".

B. Vlivy pornografie na dítě

Předně je třeba oddělit termíny běžné a dobré. Je běžné, že děti (stejně jako dospělí) sledují na internetu pornografii, která je dostupná a již dávno není veřejností tabuizována tak, jako tomu bylo dříve. Otázka je, nakolik je toto dobré a jaké to nese důsledky. Již řadu let sledují psychologové a sexuologové vliv sledování pornografie na psychický vývoj mladého člověka a výsledky jsou známé, i když ne vždy jednoznačné. Pokusme se shrnout zásadní poznatky:

1. Sledování pornografických pořadů probouzí předčasný zájem o sexualitu, přičemž dítě získává deformovanou představu o sexu (zejména v oblasti navazování a udržování intimních vztahů mezi partnery). Pornografické snímky dle sexuologa Radima Uzla divákům představují falešný obraz intimního styku (obří penisy, nerealistické prodlužování pohlavního aktu, zveličování ejakulace atd.), dítě v pubertě pak snadno podlehne dojmu, že to tak má být. Pornografické a erotické filmy pak také často prezentují, že ideálem je současný orgasmus partnerů, který je však ve skutečnosti vzácnou výjimkou. Stejným mýtem je rovněž celonoční sexuální styk. Touha napodobit výše uvedené pak často vede k pocitu zklamání a neuspokojení. Více např. Uzel, R. Pornografie poskytuje falešný obraz intimního styku. Dále pornografie prezentuje, že k sexuálnímu styku patří násilí a vulgarita (pomiňme v tomto případu minoritní sexuální deviace) atd.

2. U dívek zvyšuje sledování pornografických a erotických filmů pravděpodobnost vzniku anorexie a dalších poruch příjmu potravy. V touze napodobit dokonalý vzhled žen z "pohádek pro dospělé" jsou schopny udělat cokoli. Toto neplatí pouze u pornografie, ale i u běžných forem reklamy. U pornografie je však kontakt s obnaženým tělem podstatně intenzivnější, než je tomu např. u reklamy.

3. Děti často nejsou na informace z oblasti sexu a erotiky psychicky zralé, nejsou na tyto informace připravené. Přístup psychologů a sexuologů k této otázce se různí, někteří v duchu "ochrany čistoty" dětí toto stanovisko obhajují, někteří jsou k této otázce skeptickými, faktem však je, že psychický a fyzický vývoj dítěte neprobíhá stejným tempem a fyzická zralost často předhání zralost psychickou. Pornografie má vliv zejména na psychickou složku osobnosti dítěte. Pornografií dětem nepředkládáme pravdivé "informace o sexu", ale v původním významu "návody pro prostitutky" (řečtina porné = prostitutka, grafein = psát), tedy informace nepravdivé, přehnané, dohnané do extrému. A takto naservírované informace pak u dětí mohou vyvolat trauma, strach, úzkost. O napodobování předkládaných forem chování pak uvedu několik informací níže.

4. Sledování pornografie dětmi může mít vliv na neplánované rodičovství. V pornografických snímcích se zásadně neřeší, co dělat, když souložící pár počne dítě. V reálném světě se však toto řeší dnes a denně. Stejně tak nelze opominout riziko šíření pohlavních chorob. To však není problém pornografie jako takové, ale spíše otázka sexuální výchovy dětí. Přesto však pornografické snímky zpravidla otázku antikoncepce u teenegerů neřeší, v celé řadě pornografických snímků je pak sex zásadně nechráněný.

5. Proměna žen v sexuální objekty. V rámci pornografie jsou ženy zpravidla vnímány jako erotické nástroje, které slouží k podněcování libida. Žena je v pornografickém průmyslu klasicky předváděna jako "zboží" či jako "otrokyně". Přejímání tohoto vzorce chování dětmi tedy není ideální. Edward Donnerstein ve své studii Ordinances to Add Pornography to Discrimination against Women potvrzuje, že např. u osob vystavených pornografii déle než 6 týdnů vzrůstá sexuální "necitelnost" ve vztahu k ženám, dochází k bagatelizaci znásilnění jako trestného činu, rozvíjí se chuť ke konzumaci více násilné a deviantní pornografie, dochází k preferenci nemonogamních vztahů atd.

6. Velké množství pornografických filmů obsahuje násilí prezentované např. ve formě simulovaného znásilnění. Vliv sledování násilného obsahu na děti a mladistvé je celosvětově diskutovaný již řadu let, některé z výzkumů (např. Buckingham, D., 2011) potvrzují, že konzumování násilných pořadů k násilnému chování dětí nevede. Nicméně další řada výzkumů (Marshall, W. L. a další) upozorňuje, že pokud je dítě do 14 let vystavováno pornografii, je v dospělosti více náchylné k deviantním sexuálním praktikám, zejména znásilnění. Stejná studie např. uvádí, že více než třetina sexuálních útočníků uvedla, že je ke spáchání činu navedlo sledování pornografie. U sexuálních deviantů pak 53 % uvedlo, že pornografii využilo jako stimul před samotným útokem na dítě.

7. Pornografie předkládaná dětem zvyšuje jejich toleranci vůči normálním, ale také deviantním sexuálním praktikám. Pornografie je často využívána ke snižování zábran spojených se sexuálními aktivitami u celé řady rizikových komunikačních jevů, např. kybergroomingu. Častým kontaktem s pornografií pak dítě tento obsah (i když je např. pedofilní) vnímá jako neškodný, jak něco, co je vlastně v pořádku.

8. Pornografie předkládá dětem názor, že sex bez odpovědnosti je přijatelný a žádoucí. Je smutným faktem, že se velké množství populace s tímto názorem ztotožňuje, toto chování je v populaci běžné. Otázka zní, nakolik je toto přijatelné a žádoucí u dětí. Názor si utvořte sami.

9. Děti, které jsou opakovaně v kontaktu s pornografií, mohou toto chování napodobovat ve vztahu k dalším dětem. Podle výzkumu Stephena J. Kavanagha děti napodobují to, co vidí či slyší, přičemž děti, vystavované pornografii, mají sklony zkoušet si tyto formy chování vůči mladším, menším a více zranitelným dětem. Ve studii realizované týmem dr. Bryanta na 600 chlapcích a dívkách v USA autor prokázal, že 91 % chlapců a 82 % dívek na 2. stupni ZŠ bylo vystaveno hardcore pornografii, přičemž 66 % chlapců a 40 % dívek by chtěli něco z toho, co viděli, vyzkoušet. Hovoříme zde o dětech ve věku 11 až 15 let.

10. Kontakt s pornografií u dětí má vliv na rozvoj jejich vlastní identity. Tento proces je velmi podrobně popsán např. dr. Victorem Clinem a dalšími, podrobné rozpracování najdete např. na http://www.protectkids.com/effects/harms.htm.

C. Pornografie a erotika není tabu

Sexuální pocity a touhy jsou pro děti a mládež v pubertě zcela přirozené. Stejně tak dětská zvídavost v oblasti sexu je normální a zdravá. Je naprosto v pořádku, že dítě hledá informace o sexu, že chce prozkoumat svou sexualitu, že hledá zdroje svého poznání. Otázkou však zůstává, se kterými formami sexu, respektive kterým sexuálním praktikám bude vystaveno již v nejranějších etapách svého života a nakolik ho to ovlivní. U dospělých pornografie a erotika již dávno žádným tabu není, ve vztahu k dětem by však regulace tohoto typu obsahu měla ze strany rodičů probíhat.

D. Legální a nelegální pornografie ve vztahu k dětem

V textu, na který tento článek reaguje, se hovoří o "nelegálních" formách pornografie, přičemž je jako příklad uvedena pornografie pedofilní a zoofilní. Ve vztahu k dětem je však trestní zákoník daleko přísnější, protože v § 191 (dříve 205) zakazuje zpřístupňování JAKÝCHKOLI pornografických děl osobám mladším 18 let. Ve vztahu k dítěti tedy neexistuje nic jako legální používání pornografie. Jde pouze ne/legálnost ve vztahu k dospělým.

E. Mýtus "když jsem byl dítě, také jsem se díval na porno a negativně mě to neovlivnilo"

Předně je třeba říci, že před rokem 1989 na českém území pornografie veřejně rozšířena nebyla, nebyla na televizních obrazovkách, nebyla běžně dostupná, existovala téměř výhradně v podobě zpola nelegálních časopisů či VHS propašovaných ze zahraničí. Pornografie byla považována (jak jsem se dočetl) za "zvrácený výplod buržoazní společnosti". Získat časopis zobrazující deviantní sexuální chování či sexuální chování např. homosexuálů bylo téměř nemožné. Po roce 1989 došlo jednak k masovému nárůstu pornografie ve formě erotických a pornografických časopisů (nejdříve zahraniční, později domácí produkce), od roku 2000 pak díky postupnému rozšiřovaní internetu vzrostlo množství erotických a pornografických portálů. A díky rozšíření internetu do domácností se pak pornografie stala snadno dostupnou.

Před 20 lety nemělo 15leté dítě šanci získat přístup např. k transsexuálnímu sadomasochistickému pornu, k zoofilní pornografii, k záznamům fingovaného znásilnění, k záznamům ze swingers party... dnes je toto otázka 10 vteřin. Nelze tedy srovnávat konzumaci pornografie v podobě vybledlého časopisu propašovaného ze zahraničí či italské VHS s monotónním českým dabingem s pornografií, která je běžně veřejně přístupná a rozšířená v současnosti. Erotika proniká i do běžného tisku a zcela jistě má vliv na sexuální chování dětí, což se projevuje např. v podobě sextingu a dalších souvisejících fenoménů.

Mýtus o tom, že děti dělají jen to, co před nimi dělali jejich rodiče, je mýtem - přístupnost a obsah je jiný, než byl před 20 lety. A je dost obtížné stanovit hranice "extrémní pornografie", respektive říci, která pornografie je "dobrá" a která "ta špatná", je to do jisté míry otázkou vkusu. A společenské tolerance.

F. Optimistický závěr

Kdo chce, ať konzumuje pornografii dle libosti, je to jeho věc, je to jeho právo, jeho svoboda. Ve vtahu k dětem si však uvědomme, že opakovaná konzumace pornografie zcela jistě má vliv na jejich vývoj. V žádném případě nevnímejme pornografii jako něco, co má "osvětový charakter a co je k dobru". Pornografie představuje dítěti nereálný svět s jinými pravidly, než fungují v realitě, může v něm vybudovat nenormální vzorce chování k ženám, k sexuálnímu aktu, k sexuálním praktikám atd. Problémem není, že pornografie zobrazuje sex, problémem je forma, jakou to činí.
 

nurses

G. Jedna rada jako třešinka na dortu

Pokud své dítě načapáte při sledování pornografie, především mu vysvětlete, že pornografie není reálné zachycení sexuálního aktu, ale jednoduše vymyšlený film, který neodráží realitu. Vysvětlete mu, že to, co vidí ve filmu, ve skutečném světě na těchto základech nefunguje. Že když vám přijde do bytu opravář opravit rozbitou pračku, nebude po majitelce (či majiteli) pračky vyžadovat jako protislužbu sex, že když vás na silnici zastaví policistka, neznamená to, že ji máte povalit na kufr vašeho vozu a zahájit útok na její erotogenní zóny... že prostě pornografie jsou vlastně "pohádky pro dospělé", nikoli "výukové materiály".

dr. Kamil Kopecký, E-Bezpečí / Centrum PRVoK PdF UP

 

Zdroje:

České děti ohrožuje na síti kyberšikana i pornografie. IDnes.cz
http://zpravy.idnes.cz/ohrozeni-deti-na-internetu-ddm-/domaci.aspx?c=A130813_154132_domaci_mzi

Radim Uzel: Pornografie poskytuje falešný obraz intimního styku. Novinky.cz
http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/216469-radim-uzel-pornografie-poskytuje-falesny-obraz-intimniho-styku.html

Děti a sex na obrazovce. Děti a média.
http://www.detiamedia.cz/art/1448/deti-a-sex-na-obrazovce.htm

Uzel, R. Vliv pornografie na delikventní chování mládeže. Plánování rodiny http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2006010916

Weis, P. a kol. Sexuologie.

Gillík, R. Vliv televizního násilí na děti se zveličuje. Digizone.cz
http://www.digizone.cz/clanky/vliv-televizniho-nasili-na-deti-se-zvelicuje/

Hughes, D. R. How pornography Harms Children. Protectkids.com

http://www.protectkids.com/effects/harms.htm

Vyjádření ke komentáři (Lenka Eckertová, NCBI)

Mrzí mne, že je v zajímavém článku K. Kopeckého použita má citace, která vyšla v původním textu na iDnes.cz zkresleně. Reaguji tedy na pasáž: „Vyjděme z uvedeného textu: Pornografii však Eckertová vyloženě negativně nehodnotí. "Žádnou újmu jim to většinou nezpůsobí, možná dokonce to může být i k dobru jako osvěta." Dodává, že dospívající si dříve půjčovali časopisy svých rodičů a dneska to už hledají na internetu. "Něco jiného jsou ale extrémní a nelegální případy pornografie jako je například pedofílie či zoofílie," upozorňuje (Zdroj: IDnes). Dovoluji si s tímto tvrzením zásadně nesouhlasit.“

Také já s tímto zásadně nesouhlasím. Autorka původního článku, Martina Žilková, moje odpovědi na dotazy velmi zkrátila a nepoužila v kontextu. Zde jsem hovořila o náhodném setkání dospívajícího s legální pornografií (myšleno „legální pro dospělou populaci“), ve srovnání např. s rizikem kybergroomingu, které vede k přímému ohrožení dítěte. Vyjádřila jsem domněnku, že dospívající mohou sledování pornografie považovat za osvětu. V žádném případě nehodnotím sledování pornografie dětmi „k dobru“.

 

Lenka Eckertová, Národní centrum bezpečnějšího internetu

 


 

Výsledky projektu E-Bezpečí (2012-2022)

panel
160000 +
proškolených žáků ZŠ a SŠ
panel
45000 +
proškolených dospělých
panel
7000 +
podpořených obětí kyberkriminality
panel
250 +
vzdělávacích akcí ročně
panel
5500 +
odhalených případů kyberkriminality
panel
160000 +
unikátních návštěvníků webu ročně

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.