22.02.18

Přehledné výsledky projektu E-Bezpečí za rok 2017 naleznete zde.

Celý článek...

15.01.18

Interview o kyberšikaně a nástrahách internetu s naším lídrem Kamilem Kopeckým.

Celý článek...

08.01.18

Projekt E-Bezpečí se stal členem Digikoalice.

Celý článek...

26.10.17

Právě jsme vydali 2 nové letáčky, zaměřené na problematiku nebezpečných výzev v online prostředí a na tzv. fake news.

Celý článek...

20.10.17

Projekt E-Bezpečí vydává novou aplikaci pro tablety IPAD. K dispozici je zbrusu nové prostředí, seznamující s rizikovým chováním v prostředí internetu. Aplikace je k dispozici ZDARMA v AppStore.

Celý článek...


Víte o tom, že je říjen Evropským měsícem internetové bezpečnosti?
 
Podporujeme


Banner


Úvod do problematiky netolismu
Labels: NetolismusWoWIADFlow
Hodnocení uživatelů: / 29
NejhoršíNejlepší 
Pondělí, 17 Říjen 2011 12:22

mini_wowTermínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj. Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o psychickou závislost, nikoli o závislost fyzickou, ke které dochází při konzumaci běžných drog (alkohol atd.).

Netolismus je velmi často spojen s prostředím online her na bázi MMORPG (massively multiplayer online role play game) – tedy her, ve kterých hrají online tisíce hráčů v jednom virtuálním prostředí. Tyto hry jsou celosvětově velmi rozšířené a oblíbené, hrají se nejen v zahraničí, ale také v České republice. Za online hru nejčastěji vyvolávající či podporující závislostní chování je považován World of Warcraft (WoW), který má po celém světě předplaceno 12 milionů hráčů (údaje k červnu 2011), další milióny hráčů tuto hru hrají na tzv. privátních serverech (kde hráči neplatí žádné poplatky).

Při pochopení podstaty netolismu je třeba uvědomit si, jaké potřeby dítěte či dospělého hraní online her vlastně uspokojuje. Vyjděme tedy z „pyramidy“ hierarchie lidských potřeb amerického psychologa Abrahama Maslowa.

maslow_ebezpeci

Tyto potřeby lze uspokojit v běžném nevirtuálním světě a průměrný člověk o jejich uspokojení přirozeně usiluje.

Zaměříme-li se na oblast online MMORPG her, můžeme říci, že MMORPG hry v kombinaci s dalšími internetovými službami jsou schopny uspokojit téměř beze zbytku veškeré lidské potřeby. A v případě, že z principu nemůže k uspokojení potřeby dojít (např. u fyziologických potřeb), jednoduše hráč potřebu potlačí. Uspokojení potřeb je v prostředí virtuálních online her  ve srovnání s reálným nevirtuálním světem poměrně snadné – neúspěch můžete prostým opakováním změnit v úspěch.

Lákadlem, díky kterému MMORPG hry získávají stále nové hráče, je rovněž komunitní (chcete-li týmový) způsob hraní – bez spolupráce s ostatními hráči určité herní úkoly nemůžete splnit (např. zabít silného virtuálního draka). Proto také celá řada MMORPG (včetně WoW) umožňuje vytvářet sociální skupiny – tzv. gildy či týmy. S příslušností k týmu pak roste zodpovědnost, se kterou do hry hráči přistupují. Jejich přítomnost ve hře je pak nutná právě proto, že by bez nich celý tým nemohl zadané úkoly splnit. Online kooperace má i další pozitiva, např. silnější hráči pomáhají slabším.

Velkým problémem, který podporuje rozvoj závislostního chování v prostředí MMORPG, je neexistence konce hry. MMORPG zpravidla nemají žádný konec, s rostoucím množstvím hráčů autoři do hry dodávají nové úkoly, rozšiřují herní možnosti, vydávají tzv. datadisky, které umožňují pokračovat ve hře do nekonečna. MMORPG tedy nelze vyhrát.

 

Online hraní v principu není nebezpečné, pokud jej jako hru vnímáte a dokážete mu vyhradit jasně dané meze a pravidla. K těm patří i stanovení začátku a konce. V principu není důležité, jak dlouho hru hrajete, pokud to nemá přímý vliv na váš reálný život. Existují hráči, kteří např. celý rok online hry nehrají – s výjimkou např. jednoho týdne v roce, kdy hrají intenzivně i 12 hodin denně. Řada hráčů rovněž online hru bere jako příjemnou relaxaci po namáhavém dni stráveném např. prací – i zde jde o projev běžné relaxace, potřeby odreagovat se. Bohužel v řadě případů netolismus vede ke ztrátě sociálních vztahů ve skutečném světě, destrukci rodiny, ztrátě zaměstnání atd.

Online hry jsou na druhou stranu velmi nebezpečné, pokud je hrají školou povinné děti.

Ty totiž mají s hraním počítačových her podstatně větší problémy než dospělí hráči.

Mezi hlavní příznaky patří stavy podobné transu při hraní hry (tzv. flow), vzpírání se rodičovským zákazům hraní či neschopnost dodržovat časový limit určený pro tuto činnost.

K dalším příznakům (dle Pedagogicko-psychologické poradny Brno) patří:
- méně vykonané práce,
- pocit prázdnoty, když není člověk u počítačem,
- ztráta kontroly nad časem stráveným u počítače,
- brzké vstávání k počítači nebo ponocování u počítače,
- rostoucí nervozita a neklid, když delší dobu nemůže hrát,
- přemýšlení o počítači, když ho zrovna nepoužívá,
- kradení peněz na nákup her,
- stále více a více času potřebného k uspokojení ze hry,
- lhaní o své závislosti,
- hraní kvůli úniku od osobních problémů,
- narušené vztahy s rodinou,
- zanedbávání učení,
- opouštění dřívějších zájmů a přátel,
- zhoršující se školní výsledky.

Hranice mezi běžným hraním a patologickým hraním je velmi neostrá a nevyhraněná.

Výzkumy patologického hraní online her prokazují, že známky závislostního chování na procesu – netolismu – vykazuje cca 7-11 % hráčů. Pro srovnání: USA 8,5 %, Čína 10,3 %, Austrálie 8,0 %, Německo 11,9 % atd. Údaje pro Českou republiku hovoří o cca 10 % hráčů.

Netolismus s sebou nese celou řadu tělesných i psychologických či sociálních rizik.

Rizika spojená s netolismem

(podle Nešpora, doplnil Kopecký)

1. Tělesná rizika

Sedavý způsob života, obezita, cukrovka, srdeční nemoci.
Bolesti šíje, ramen, bederní páteře, drobných kloubů, zápěstí atd.
Nemoci očí, silné zatěžování zraku.
Epilepsie.
Dlouhodobý stres a s tím související zdravotní problémy.
Větší tendence riskovat a vyšší riziko úrazů.

2. Psychologická a sociální rizika

Špatná organizace času, nepravidelnost v jídle, nedostatek spánku.
Zhoršení mezilidských vztahů, úzkost ve vztazích, neschopnost řešit problémy v komunikaci.
Horší školní prospěch nebo soustředění na práci.
Násilí v počítačových hrách zvyšuje agresivitu, sklon ke rvačkám, šikanování, nepřátelské nebo podezíravé naladění vůči světu (dle Nešpora, u dalších se o tomto polemizuje a tvrdí opak).
Vyšší riziko zneužívání alkoholu a drog.
Poruchy paměti.
Návykové chování ve vztahu k počítačům.
Dochází ke zhoršování vztahů v rodině a partnerských vztazích.
Se vzrůstajícím časem, který hře lidé věnují, omezují veškeré ostatní aktivity, tedy zájmy, koníčky a sport. Ty postupně redukují, až je nakonec zcela opouštějí.
A další.

Riziko vzniku netolismu roste zejména u těch, kteří již mají problémy v reálném světě a ty kompenzují ve světě virtuálním. Zde pak hledají útočiště a svůj neúspěch v realitě nahrazují úspěchem v kyberprostoru. Samozřejmě hra se může stát rovněž akcelerátorem neúspěchu v reálném světě.

Problematice netolismu zejména z pohledu prevence se budeme věnovat i v dalších příspěvcích na portálu E-Bezpečí.

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Centrum PRVoK PdF UP

 

Dovětek:

Chcete vědět o netolismu více? Poslechněte si záznam diskuse, která proběhla na vlnách Českého rozhlasu Leonardo (http://leonardo.rozhlas.cz).

Zdroje:

NEŠPOR, M. Závislost na počítačích: test, svépomoc, léčba. YouTube. Online. http://www.youtube.com/watch?v=NwfXJDULHpA&feature=player_embedded#at=44

HLAVÁČ, J. Kyberšikana a netolismus. Prezentace na 4. krajské konferenci primární prevence Moravskoslezského kraje, Malenovice.

NEŠPOR, K. . Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby. Praha : Portál, 2000. 

Herní portál eSUBA. www.esuba.cz

Závislost na počítačích a počítačových hrách. Pedagogicko-psychologická poradna Brno. Online: http://www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. The Contribution of Flow to Positiv Psychology. In GILLHAM, Jane E., et al. The Science of Optimism and Hope : Research essays in honor of Martin E.P. Selingman. Philadelphia : Templeton Foundation Press, 2000.

Risks, Consequences of Video Game Addiction Identified in New Study. Science Daily. Online; http://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110119120550.htm

Závislost na on-line hrách ohrožuje zejména děti. Ordinace.cz. Online: http://www.ordinace.cz/clanek/zavislost-na-on-line-hrach-ohrozuje-zejmena-deti/

Zlé počítačové hry. TV Nova. Online: http://www.youtube.com/watch?v=bvBLMNiCQc0&feature=related

 

Jak citovat tento text

Kopecký, K. Úvod do netolismu. Internetový portál E-Bezpečí. Centrum PRVoK PdF UP: Olomouc, 2011. Online na: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/331-uvod-do-problematiky-netolismu

 
 
E-Bezpečí štítky

 1. Kyberšikana
 2. Kybergrooming
 3. Prevence kriminality
 4. Sexting
 5. Facebook
 6. Kyberkriminalita
 7. Kazuistika
 8. Výzkum
 9. Poradenství
 10. Legislativa
 11. Rozhlasové pořady E-Bezpečí
 12. Sociální inženýrství
 13. Reference na E-Bezpečí
 14. Vzdělávací akce E-Bezpečí
 15. Praxe
 16. Hope Witsell
 17. Jessica Logan
 18. Trolling
 19. E-Synergie
 20. Second Life
 21. Krize výchovy
 22. Teorie
 23. Planking
 24. Acton Beale
 25. Digitální stopy
 26. TOR
 27. Ochrana osobních údajů
 28. Chatroulette
 29. Statement of Rights and Responsibilities
 30. Fotografie na Facebooku
 31. IP obsah
 32. Právo a Facebook
 33. Platební karty
 34. Hoax
 35. Paypal
 36. Stalking
 37. Kyberstalking
 38. Facebook timeline
 39. Moje historie
 40. Netolismus
 41. WoW
 42. botmaster
 43. spam
 44. NAT
 45. Právo
 46. vztahové násilí
 47. domácí násilí
 48. Prenatální profily
 49. Konference
 50. Buzz
 51. Virální videa
 52. Star Wars Kid
 53. Dětská prostituce
 54. Komerční sexuální zneužívání dětí
 55. On-line prostituce
 56. Disinhibiční efekt
 57. Hackerazzi
 58. Christopher Cheney
 59. Google hacking
 60. Identity theft
 61. Krádež identity
 62. Ransomware
 63. emo
 64. GIFYO
 65. Seznam se bezpečně!
 66. Sekundární viktimizace
 67. Amanda Todd
 68. Mentální anorexie
 69. Bulimie
 70. Blogy
 71. SMS spoofing
 72. Svobodný internet
 73. Online prostituce
 74. Manipulace
 75. Interview
 76. Břetislav Horyna
 77. bigorexie
 78. ASK.FM
 79. homosexualita
 80. Tyler Clementi
 81. Ravi Dharun
 82. Hanka a Tonča
 83. Webcam trolling
 84. EXIF
 85. YouTube
 86. Seznam.cz
 87. Google
 88. IAD
 89. Flow
 90. Vydírání
 91. SCAM419
 92. Senioři
 93. Podvody
 94. Pornografie
 95. PRIZNEJ.CZ
 96. ASMR
 97. swag
 98. Rebecca Ann Sedwick
 99. Webrangers
 100. iPhone
 101. Roztahovačky
 102. Phishing
 103. Safer Internet Day
 104. Digitální rodičovství
 105. Planking
 106. nomofobie
 107. fantomové vibrace
 108. Kampaně
 109. Kyberbaiting
 110. Prank
 111. Darknet
 112. romance scam
 113. FoMO
 114. Modra velryba
 115. DaddyOFive
 116. kyberflashing
 117. Fake news
 118. Omegle
Generální partner projektu
Další partneři


GaranceTOPlist
Chcete podpořit naše aktivity? Děkujeme! Vážíme si toho!
Partneři, spolupracující instituce:

Licenční újednání, autorská práva:

Portál E-Bezpečí je provozován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Všechna práva vyhrazena. (c) Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci 2008 - 2017.

Kyberšikana: ISSN 2336-1360. Vydavatel: Centrum PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci.

E-Bezpečí je ochrannou známkou chráněnou Úřadem průmyslového vlastnictví.
Webdesign: Axe design studio Olomouc | Technická podpora: Jiří Veverka | Sledováno systémem Google Analytics

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.