fbpx
Mapground
18. 11. 2022

Nový mapground zaměřený na mediální výchovu najdete zde.

Číst dál...

Základy fact-checkingu
18. 10. 2022

Vyzkoušejte naši novou tematickou stránku věnovanou základům fact-checkingu.

Číst dál...

E-Bezpečí na sociálních sítích
25. 09. 2022

E-Bezpečí můžete sledovat na Facebooku, Instagramu, Twitteru či...

Číst dál...


Home Rizikové jevy Další témata Zdravotní a psychické následky kyberšikany mezi dětmi a dospívající mládeží

Přečteno jindemini_psychickenasledkyKyberšikana je specifický problém, který se v mnoha ohledech, jak ve svých projevech, tak následcích, dramaticky liší od šikany tradiční. Nejen kyberšikana, ale i další sociálně patologické jevy, vznikající v kyberprostoru  jsou stále aktuálnějším a rozšířenějším problémem. Kdokoliv s internetovým připojením se může stát kyberagresorem, stejně tak i obětí kyberšikany.

Prevence kyberšikany je obtížnější, než tomu bývá u tradiční šikany. Mezi specifika kyberšikany patří anonymita (zdánlivá) útočníka – útok se neodehrává tváří v tvář, anonymita dodává agresorovi sílu (disinhibice ve virtuálním prostředí – neuměřená ztráta zábran) a dopady na oběť jsou o to trýznivější, pocit bezmoci se stupňuje. Dále není možné odhadnout čas a místo útoku, rovněž dopady kyberšikany na oběť bývá často těžké rozpoznat. Kyberšikana ubližuje a může zaútočit velmi rychle, neočekávaně. Bylo zaznamenáno množství případů, kdy děti, dospívající nebo i mladí dospělí byli dohnáni k sebevraždě nebo násilnému činu, jakožto reakci na kyberšikanu.

I v případě, že nedojde k těmto extrémním projevům, kyberšikana a další sociálně patologické jevy vznikající ve virtuálním prostředí mohou mít vážné dopady na emocionální pohodu oběti, sebeúctu, sebehodnocení a pocit osobního bezpečí. Následkem jsou depresivní stavy, dlouhotrvající pocity deprese, bezmoci, sklíčenosti, beznaděje, sebe destruktivní chování a pokles výkonnosti ve škole.

Negativní emoce

Kyberšikana v oběti může vzbuzovat mnohem více negativních emocí, než je tomu u šikany tradiční. Někteří jednotlivci se mohou cítit frustrováni a rozčíleni způsobem, kterým jsou ohrožováni a mohou zaútočit psychicky nebo verbálně. Jiní se mohou cítit v rozpacích takovýmto druhem šikany, především zveřejňování osobních fotografií, ať už upravených nebo s nevhodným komentářem mohou způsobovat ponížení oběti.

Dlouhotrvající negativní myšlenky

Vzhledem k tomu, že kybešikana může trvat po velmi dlouhou dobu, než se agresora podaří vypátrat nebo alespoň zabránit projevům, způsobuje často také dlouhotrvající negativní emoce oběti. Následkem kyberšikany nezřídka bývají i sebevražedné myšlenky, dlouhotrvající depresivní stavy apod. Kyberšikana může způsobit také duševní nestabilitu oběti.

Vyhýbavost, sociální izolace oběti

Když se děti stanou obětmi kyberšikany, často to může vést ke změnám v jejich dosavadních zvycích a chování. Může u nich dojít k útlumu používání sociálních sítí, které měly dříve v oblibě, mohou přestat používat i mobilní telefon, aby se tak vyhnuly opakování negativních incidentů. U obětí, zejména u dívek, dochází také vlivem prožité kyberšikany k vytvoření si nedůvěry vůči okolí, snížení kontaktů s dosavadními přáteli, k nechuti seznamovat se s novými lidmi apod.

Ovlivnění chování a účasti ve škole

Zhoršení koncentrace ve výuce, pokles školní výkonnosti, ale i záškoláctví a absence ve škole mohou být důsledky kyberšikany. Oběť se může cítit v pozici podřízenosti vůči agresorovi nebo skupině agresorů, rovněž vnímá negativní nebo nízké hodnocení od svých vrstevníků, spolužáků, což obvykle nadále prohlubuje jeho pocity osamělosti a nízkého sebehodnocení.

Pocit ohrožení vlastního bezpečí

Ztráta pocitu bezpečí může být výraznější, než je tomu u klasické šikany. Oběť kyberšikany je dosažitelná po dobu 24 hodin denně. Na rozdíl od oběti tradiční šikany, která často reaguje stažením se do sebe, pasivitou, úzkostí, u obětí kyberšikany obvykle dochází k projevům slovní i fyzické agresivity, slabému ovládání hněvu. Jedná se o obrannou reakci, vyrovnání se se stresem, kdy oběť není schopna se postavit útočníkovi tváří v tvář, neboť se s ním fyzicky nesetkává.

Zástupné aktivity

Mohou se začít objevovat i zástupné aktivity v chování oběti, které odvádí pozornost od přítomnosti obtěžování. Těmito zástupnými aktivitami bývá konzumace sladkého, věnování se zálibám, zlehčování a zobecňování situace, ale i opilství, zneužívání drog ve snaze odlehčit závažnou situaci. 

Změna fyzických projevů

Zejména u déletrvající kyberšikany může následkem zvyšující se úzkostnosti oběti až ke změnám fyzických projevů, mezi něž patří například dlouhodobé vyčerpání organismu, změny váhy, nechutenství, nevolnost, oslabená imunita. Důsledkem frustrace z nemožnosti řešení vzniklé situace, může u jedince postiženého kyberšikanou docházet k sebepoškozování, v nejhorším případě i pokusu o sebevraždu.

Páchat kyberšikanu je poměrně snadné, ale bránit se proti ní je složíté a těžké. Až příliš často se stává, že drobné posměšky přerůstají v dlouhodobé psychické týrání a trápení oběti, někdy může kyberšikana eskalovat až k projevům skutečného fyzického násilí mezi agresorem a obětí.  Domov býval místem, kam se oběť mohla před tradiční šikanou schovat a být v bezpečí, u kyberšikany tomu tak není.

Pro E-Bezpečí
Mgr. Jana Gajdošová
Pedagogická fakulta MU v Brně

Zdroje:

http://www.bullyingnoway.com.au/

http://www.aboutkidshealth.ca/En/News/NewsAndFeatures/Pages/Cyberbullying-Part-Two.aspx

http://www.osteopathic.org/

http://www.stopbullying.gov/

http://www.bullyonline.org/

Pin It

Nejčtenější články za posledních 60 dní

Knížka Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky je tu! Pomůže učitelům integrovat témata spojená s online bezpečností do běžné výuky

Mohutný rozvoj neurálních sítí je předzvěstí nové generace dezinformací. Rozpoznat počítačem generovaný obsah bude téměř nemožné.

Verbovala Česká televize pomocí inzerátů placený komparz na demonstraci proti strachu? Ne, jde o dezinformaci.

Sociálními sítěmi se šíří dezinformace o údajné kritice členů Evropského parlamentu směrem k českému předsednictví a Petru Fialovi. Vyvolávají vlny nenávisti a jsou aktivně šířeny dál.

Počet online podvodů extrémně narůstá, uživatelé dělají stále stejné chyby

Co je to vlastně ten hoax, dezinformace, misinformace nebo třeba fake news? Čím se tyto termíny liší a co mají společného?

Sharenting u českých rodičů (2022)

Komentář: Může být učitel propuštěn, pokud ve svém volném čase šíří dezinformace?

CEDMO startuje vzdělávací akce zaměřené na podporu mediální gramotnosti

Online poradna E-Bezpečí, řešené případy v druhém pololetí roku 2022, zase nárůst.

Nabídka pro učitele a studenty učitelství

Jaké typy fotografií a videí dětí je podle českých rodičů nebezpečné sdílet?

Facebookem se šíří podvodná reklama na film Aquaman 2. Směřuje na soubor s malwarem.

Fact-checking vs. debunking

Nová podstránka E-Bezpečí připomíná důležitost fact-checkingu

Zavirovaná reklama na Facebooku nabízí ke stažení film Black Adam. Jde však o malware, neklikat.

 

Výsledky projektu E-Bezpečí (2012-2022)

panel
120000 +
proškolených žáků ZŠ a SŠ
panel
40000 +
proškolených dospělých
panel
5900 +
podpořených obětí kyberkriminality
panel
250 +
vzdělávacích akcí ročně
panel
5000 +
odhalených případů kyberkriminality
panel
130000 +
unikátních návštěvníků webu ročně

Projekt E-Bezpečí je vítězným projektem národního kola Evropské ceny prevence kriminality.

pohar

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo avastlogo hoaxlogo policielogo proglaslogo rozhlaslogo aukrologo linkabezpecilogo bsologo csoblogo pcentrumlogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.